HƏRBÇİ - MÜƏLLİM - YAZAR

Paylaşılan əsərlər


"EVCİK-EVCİK OYUNU" ŞEİRİ ZAUR USTAC - ON İKİNCİ YAZI ZAUR USTAC - DÖRDÜNCÜ YAZI ZAUR USTAC - ALTINCI YAZI ZAUR USTAC - YEDDINCI YAZI ZAUR USTAC - SƏKKİZİNCİ YAZI ZAUR USTAC - DOQQUZUNCU YAZI ZAUR USTAC - ONUNCU YAZI ZAUR USTAC - İKİNCİ YAZI ZAUR USTAC - ÜÇÜNCÜ YAZI ŞƏHİD HAQQI ZAUR USTAC - İYİRMİ BİRİNCİ YAZI Bu gözəli kim incidib, ay Allah? RƏİSİ - MƏSTAN … Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət… EY BƏNİ – ADƏM… OLSUN ZAUR USTAC - İYİRMİ İKİNCİ YAZI DAĞLARIN ZAUR USTAC - ON YEDDİNCİ YAZI ƏDALƏT VAR ZAUR USTAC - İYİRMİNCİ YAZI EHKAM ZAUR USTAC - ON BEŞİNCİ YAZI DİLARƏ ZAUR USTAC - ON DOQQUZUNCU YAZI ZAUR USTAC - ON SƏKKİZİNCİ YAZI BƏNÖVŞƏ İNDİ ZAUR USTAC - ON ALTINCI YAZI NADANLIQ DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR... “ŞEYTAN GİRİYƏ TUTUB” BİZLƏRİ… GÖR BİLSİN. DÜNYA DOSTUM PAYIZ NƏ GÖZƏL.. . Gəzdirib, göz-gözə gətirən gözəl... ÇAĞDAŞ QARDAŞIM... SƏHVLƏRİMİZ YARADAN YELLƏNCƏK “ƏLİŞ VƏ ANNA” POEMASI “BAYATILAR - بایاتیلار ” kitabından DÜŞÜB GƏRƏK TƏZAD HÜRRİYYƏT MÜNACAT FİTNƏKAR DÜŞÜNCƏLƏR SEV ZAUR USTAC - DÖRDÜNCÜ YAZI DƏDƏN ÖLƏR, QOYMAZ SƏNİ ƏSGƏRƏ… YEKƏ MƏKTƏBİN YEKƏ DƏRDİ və ya ZAMANIN GİZLƏTDİYİ RƏSM GEDƏ BİLİRSƏNSƏ, GET OLACAQ QARABAĞ ATI ZAUR USTAC - ON DÖRDÜNCÜ YAZI MATAH ÇİÇƏK OLUB Əldə çıraq gəzəcəksən... YOL GÖSTƏR Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!! MƏNİ AY KAMAN ZAUR USTAC - ON ÜÇÜNCÜ YAZI HƏQİQƏT AYŞƏNİM İNTİHAR OXŞAMIR VURĞUN VƏTƏNDİ… GƏL GƏL ÖYRƏT MƏNİ GÖZÜN GÖZÜ YARIM BARDAQ “DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR..." İNCİ  QƏRƏNFİL “LAZIM”  GƏLSİN... STEREOTİPLƏRİ YOX EDƏN ADAM. ZAUR USTAC - ONBİRİNCİ YAZI GÜLSÜN AĞDAM AĞÇİÇƏYİM ŞAMAXI SÖZ MÜQƏDDƏSDİR TUNCAYA QƏHƏTDİ ŞEHÇİÇƏYİM GƏZDİM DAĞLAR ZAUR USTAC - BEŞİNCİ YAZI QUCAĞINI GENİŞ AÇ... ORİYENTİR ULDUZU EY VƏTƏN OĞLU


Axtarış