Dramaturgiya


2018-06-10 20:14:50

MÜQƏVVА İki pərdəli mоnоdrаm

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА MÜQƏVVА İki pərdəli mоnоdrаm Birinci pərdə İŞTIİRАК ЕDİR: QADIN Səslər Müаsir zövqlə bəzədilmiş mənzil. Yахаsı аçıq хаlаtdа Qаdın. Hiss оlu-nur кi, о, indicə yuyunaraq hаmаmdаn və yа sаunаdаn çıхıb. İri bəd...

Davamı

2018-06-10 20:09:55

ALIN JAZISI

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA ALIN JAZISI (iki hissəli dram) İştirak edirlər: Kişi Qadın (Səslər) Proloq hesab edilə biləcək başlanğıc bir növ klipə bənzəyir. Bobs-leyi xatırladan həmin “...

Davamı

2018-05-26 10:12:41

Biz belə millətik

Adil ZAMAN

Biz belə millətik Azərbaycanda hər dəfə əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq, söz, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlıqlarını daha da məhdudlaşdıracaq qərarların qəbulu ərəfəsində “vətənpərvər” bir mözunun ortaya atılması və AzTV başda olmaqla bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin camaatın başını qarışdırması artıq ənənə halını almışdır. İndi də 3 il(!) əvvəl çəkilm...

Davamı

2018-05-07 08:20:34

SEHRBAZ (İki hissəli dram-seans)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA SEHRBAZ (İki hissəli dram-seans) İŞTİRAKÇILAR: KİŞİ ŞƏHLA SAMİT AYSU TAMAŞAÇILAR I HİSSƏ Təntənəli simfonik musiqinin müşayiəti altında pərdə qalxır. Məkan abstrakt təsir bağışlasa da, səhnədəki bəzi dəqiq detallar nəzəri cəlb edir: arxa planda royal, yan tərəflərdə (sağ və solda) sönmüş məşəllər g...

Davamı

2018-03-06 10:36:35

Bir qadının sirri...

Blokada

Hər bir insanın qadına qarşı düşüncəsi fərqlidi.Ama qadın isə sonu bilinməyən yol, gözə görünməyən bir dəryadi .Mən ətrafımda gördüyüm və ünsiyyət qurduğum insanların qadına qarşı fikirlərini mənimsəyib və o fikirləri bir araya topladım qabağıma qoyduğum məqsədi tapa bilmədim. Mənim isə qadına qarşı fikirlərim tamamı ilə fərqlidi.! Bir kişi ki, qadını sevib və onun uğrunda...

Davamı

2017-12-05 06:25:46

Çexov - "Albalı bağı"

Ceylan Mumoğlu

A. P. Çexov rus ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri olmaqla yanaşı, həm də dünya ədəbiyyatında özünə məxsus üsulu, dramaturgiyası olan böyük yazıçıdır. Lev Tolstoy Çexov haqqında yazmışdı ki, o bənzərsiz rəssam idi... həyatın rəssamı idi. Çexovun Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra iki əsrin qovşağında kəskin dəyişən siyasi-ictimai hadisələr ərəfəsində və özünün ölüm ayağında y...

Davamı

2017-12-04 20:18:56

MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd) İştirakçılar: Qarapencəkli Kişi. Ağpencəkli Kişi. İri b...

Davamı

2017-11-19 18:04:24

QARA QUTU (Mistik dram)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QARA QUTU (Mistik dram) İŞTIRAK EDİRLƏR: KİŞİ MƏRYƏM MARİYA YASƏMƏN (JASMEN) ƏRƏSTÜN (ARİSTOTEL) ADAMLAR (KİŞİ VƏ QADINLAR) DOĞULUŞ VƏ YA FACİƏ Musiqi. Səhnənin önü . Vals çalınır. Kişi və qadınlardan ibarət cütlüklər rəqs edir. Daha sonra təyyarə uğultusu və fasiləsiz həyəcan siqnalı. Rəqs başa catır. Əlində xəstəxana xörəyi ora-bura qaçıb vurnuxan ağ xalatlı adamlar...

Davamı

2017-11-17 17:57:38

LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim) (qısametrajlı film də çəkmək olar) Musiqi. Səliqəsiz оtаq. Оrtа yаşlаrındа Кişi. О, stоlun üstündəкi qələmdаndаn каrаndаş götürərək divаrdаn аsılmış iri каğızın üstünə qаrışıq хətlər çəкir. Qələmi кənаrа аtıb pəncərəyə yахınlаşır, uzаqlаrа bоylаnır. Кişi kеçib stоl аrхаsındа əyləşir. Rəfdən götürdüyü bir кitаbı vərəqləyir. Sаnкi oxumaqdan bеzib кitаbı hi...

Davamı

2017-11-10 12:29:33

İSTİNAD NÖQTƏSİ

Mustafakamal İslamov

BİR GÜN - Məməəş! Məməəş! – müdirin həyacanlı bağırtısı ikinci mərtəbədən idarə binasının foyesinə yayıldı. - Bəli, bəli, müdür! – Məməş hölvnak şəkildə, birinci mərtəbədəki balaca otağından çıxıb, foyenin ortasında əmrəmüntəzir dayandı. - Ə, tez elə tut onu, qoyma qaçsın! Tez elə! Məməş bir anda çalıcı quş kimi özünü pilləkən aşağı yüyürən Fedyanın üstünə atdı. Fedya aldadıcı hərəkətlə cəld...

Davamı