Dramaturgiya


2017-12-04 20:18:56

MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA MARİAN ÇÖKƏKLİYİ pyes-duet (absurd) İştirakçılar: Qarapencəkli Kişi. Ağpencəkli Kişi. İri b...

Davamı

2017-11-19 18:04:24

QARA QUTU (Mistik dram)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QARA QUTU (Mistik dram) İŞTIRAK EDİRLƏR: KİŞİ MƏRYƏM MARİYA YASƏMƏN (JASMEN) ƏRƏSTÜN (ARİSTOTEL) ADAMLAR (KİŞİ VƏ QADINLAR) DOĞULUŞ VƏ YA FACİƏ Musiqi. Səhnənin önü . Vals çalınır. Kişi və qadınlardan ibarət cütlüklər rəqs edir. Daha sonra təyyarə uğultusu və fasiləsiz həyəcan siqnalı. Rəqs başa catır. Əlində xəstəxana xörəyi ora-bura qaçıb vurnuxan ağ xalatlı adamlar...

Davamı

2017-11-17 17:57:38

LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА LАMPА MƏSƏLƏSİ (mim) (qısametrajlı film də çəkmək olar) Musiqi. Səliqəsiz оtаq. Оrtа yаşlаrındа Кişi. О, stоlun üstündəкi qələmdаndаn каrаndаş götürərək divаrdаn аsılmış iri каğızın üstünə qаrışıq хətlər çəкir. Qələmi кənаrа аtıb pəncərəyə yахınlаşır, uzаqlаrа bоylаnır. Кişi kеçib stоl аrхаsındа əyləşir. Rəfdən götürdüyü bir кitаbı vərəqləyir. Sаnкi oxumaqdan bеzib кitаbı hi...

Davamı

2017-11-10 12:29:33

İSTİNAD NÖQTƏSİ

Mustafakamal İslamov

BİR GÜN - Məməəş! Məməəş! – müdirin həyacanlı bağırtısı ikinci mərtəbədən idarə binasının foyesinə yayıldı. - Bəli, bəli, müdür! – Məməş hölvnak şəkildə, birinci mərtəbədəki balaca otağından çıxıb, foyenin ortasında əmrəmüntəzir dayandı. - Ə, tez elə tut onu, qoyma qaçsın! Tez elə! Məməş bir anda çalıcı quş kimi özünü pilləkən aşağı yüyürən Fedyanın üstünə atdı. Fedya aldadıcı hərəkətlə cəld...

Davamı

2017-11-05 16:00:04

QARA ULDUZLAR

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QARA ULDUZLAR (İki hissəli dram) İŞTIRAKÇILAR : MƏHBUS QADIN KİŞİ I HISSƏ Dəmir şəbəkə ilə əhatə olunmuş məkan. Stol və stullar. Stolun üstündə qovluqlar, dəftər, qələm. Küncdə seyf. KİŞİ stullardan birində əyləşib, ayağını-ayağının üstünə aşırıb. Qapı döyülür. Kişi ayağa durub irəli yeriyir. MƏHBUS daxil olur. Hiss olunur ki, onu arxadan zərbəylə vurub irəli təpiblər....

Davamı

2017-10-28 17:12:28

FOTOQRAF (monopyes)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA FOTOQRAF (monopyes) İştirakçı: Fotoqraf Fotostudiya. Foto çəkilişi üçün zəruri avadanlıq və əşyalar gözə dəyir. Hər tərəf fotoşəkillərlə əhatə olunub. Kiçik, orta və iri planda olan şəkillər karton və faner lövhələrə...

Davamı

2017-10-14 09:22:40

İFRİTƏ (birpərdəli monodram)

Firuz Mustafa

İFRİTƏ (birpərdəli monodram) İştirak edir: PƏVANƏ Səhnədə PƏVANƏ. O, ciddi üslubda tikilmiş kişi kostyumundadır. Saçı qısa vurulub. Onun qənşərində - səhnənin nisbətən kənarında çiyninə m...

Davamı

2017-10-12 06:07:32

Qartal enişi-hekayə

Vüsalə Qələndərli

Yenə də özündən razı halda, sanki uca dağları o yaradıbmış kimi qəhqəhə çəkərək düşür maşınından. Sürücüsünə yuxarıdan aşağı baxaraq onu alçaltmaqdan həzz alır. -Ədə, sənə neçə dəfə demişəm ki, məni evə vaxtında çatdır. Bilmirsən gecikəndə Nazlı xanım əsəbiləşir? Bu ay maaşının yarısını alacaqsan. Bəlkə ağlın başına gələr -Başına dönüm, etmə, eləmə, amandı, uşaqlarım ac qalar, borc yiyələri qapı...

Davamı

2017-10-08 19:10:43

Трёхкомнатная квартира

Adil ZAMAN

Адиль ЗАМАН Трёхкомнатная квартира Драма в 3-х действиях и 4-х картинках Действующие лица: Ш а х и н, бывший воин, 29 лет З а р и ф а, его мать, 47 лет С е в и н д ж, ее дочь, 22 года С е в д а, ее подруга, 22 года Л а р и с а, студентка, 21 год Ж у р н а л и с т Ч и н о в н и к Действие происходит в первой половине 90-х годов прошлого века в одном из поселков Баку ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Однокомна...

Davamı

2017-10-08 19:06:42

Üçotaqlı mənzil

Adil ZAMAN

Adil ZAMAN Üçotaqlı mənzil Üçpərdəli dördşəkilli dram İŞTİRAK EDİRLƏR: Ş a h i n, döyüşçü, 29 yaşında Z ə r i f ə, onun anası, 47 yaşında S e v i n c, onun qızı, 22 yaşında S e v d a, onun rəfiqəsi, 22 yaşında L a r i s a, tələbə, 21 yaşında J u r n a l i s t M ə m u r Hadisə keçən əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Bakının şəhərətrafı qəsəbələrindən birində baş verir. BİRİNCİ PƏRDƏ...

Davamı