Dramaturgiya


2017-10-05 06:47:05

İLĞIM (İki hissəli dram-fantaziya)

Firuz Mustafa

İLĞIM (İki hissəli dram-fantaziya) IŞTIRAK EDIRLƏR: ÇAPAR MAYA ALPAY ULDUZƏ NURAN ZƏNCİ I HISSƏ (Emalatxana. Üst-üstə qalaqlanmış şəkillər. Döşəmədə müxtəlif heykəllər, büstlər. Divardan iri dekorativ qılınc asılıb. Emalatxananın ortasında dayaq üstə qoyulmuş iri qadın portreti. Adam boyda olan bu portretdə təsvir olunan gənc qadı...

Davamı

2017-10-03 09:48:27

OXŞARLAR (Yaşıl qurşaq)

Firuz Mustafa

OXŞARLAR (Yaşıl qurşaq) (İki hissəli dram) İŞTİRAKÇILAR: HÖKMDAR OXŞAR OXŞARIN OXŞARI VƏZİR VƏZİRİN OXŞARI QULLUQÇU QULLUQÇUNUN OXŞARI SƏRKƏRDƏ SƏRKƏRDƏNİN OXŞARI HƏRƏM GƏNC ŞAİR QOCA ŞAİR OĞUL RƏQQASƏLƏR ƏSGƏRLƏR I HİSSƏ Hadisələr qeyri-müəyyən zaman və məkanda cərəyan edir....

Davamı