Esse


2020-11-15 15:14:46

Gözün aydın, Vətən!

Əzizağa Elsevər

Gözün aydın, Vətən! Esse Gözün aydın, Vətən! Gözün aydın, Kəlbəcər! Bir parça torpağın da erməni çirkabından təmizləndi. 27 illik həsrətdən sonra sənə qovuşduq. Yollara baxmaqdan gözümüzün kökü də saralmışdı. Dağlar dumana qalmışdı. Bu, təkcə duman deyildi, əsil s...

Davamı

2020-09-20 15:43:31

Müqəddəslik biganəlik götürməz Esse

Əzizağa Elsevər

Müqəddəslik biganəlik götürməz Esse Dil bizim qeyrətimiz, mənliyimiz, qürurumuz, fəxrimiz, vüqarımızdır. Bu gündən sabaha uzanan arzu cığırı, ümid yolumuzdur. Dil millətin mənəviyyat axarıdır. Hər gələn də, gedən də o axardan öz payını götürüb, öz qismətini onunla bölüşdürür. Nə qədər dilimiz yaşayır, Dədə Qorqud boylarında müdrikliyimiz dil açacaq, Koroğlumuz...

Davamı

2020-08-01 21:47:47

Atan kazaklardır!...(Esse)

Əzizağa Elsevər

Atan kazaklardır!... Allah rəhmət eləsin, böyük ədib Cəfər Cabbarlını. Zamanın gərdişinə pozulmaz möhürünü vurub, gələcək nəsillərə öz mesajını verib getdi. O vaxt kazakların atdığı güllənin səsi kəsilmədi. Bu gün o səs daha ucadan gəlir. İndi daha bu bölgəyə yox, bütün dünyaya bu səsin törətdiyi fəsadlar sıçrayıb. Los- Anceles, Belçika, daha nə bilim hara, hara?! Bu dalğa başlayıb, bitən deyil...

Davamı

2020-05-02 17:47:06

Dövlətimizin, Xalqımızın qədrini bilək! Esse

Əzizağa Elsevər

Düz 100 il bundan qabaq, elə bu gün doğma Azərbaycanımızın çırağını söndürüb zülmətə qərq etdilər. Azərbaycanın dövlətçiliyini əlindən alıb, qondarma bir dövlət- Azərbaycan SSR yaratdılar. Adı bizim oldu, dadı özgənin. Sürükləndik bazara-ucuz işçi qüvvəsi kimi. Sərvətimiz talandı, gecə-gündüz düşmənin xəzinəsinə daşındı. Hamısı qızıla döndü- gözləri doymadı. "Ağ qızıl", "Qara qızıl" bizə bir gün...

Davamı

2020-04-11 19:13:08

İnsanlar dünyanın çiçəkləridir

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər İnsanlar dünyanın çiçəkləridir Esse İnsan! Çiçək zərifliyi, qaya sərtliyi. Sevinc bulağı, qəm çırağı. Eşq pərvanəsi, məhəbbət divanəsi, həqiqət carçısı, haqq yolçusu. Başdan-başa sirr, müəmma. Açılmamış düyün, yazılmamış kitab, oxunmamış nəğmə. Zamanın gərdişi düyününü açır, taleyin əlləri kitabını yazır, həyat nəğməsini oxuyub keçir. İnsan...

Davamı

2020-03-15 22:54:18

Agrılı – acılı düşüncələr... ( Esse)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Agrılı – acılı düşüncələr... ( Esse) Mən elə bilirdim dünya böyükdür. Lap böyük! Sən demə, dünya düşündüyüm kimi böyük deyilmiş. Kiçik olduğu qədər, lap bapbalacaymış. Bir virus əlində dünya gicələk qalıb. Bu, kimin oyunudur, kimin başının altından çıxıb bilmirəm. An...

Davamı

2020-02-09 18:19:41

“ Dərviş görünüşlü adam...”

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər, tarixçi alim, yazıçı. “ Dərviş görünüşlü adam...” İstedadlı yazıçı Əlibala Hacızadənin məslək, əqidə, inam dostu Şahin Fazil haqqında dediyi bir kəlamla yazıya başlamağım təsadüfi deyil. Çünki ikisi də şərqşünas, alim, ədəbiyyatımızın haqqı ödənilməyən “ qara fəhləsi” və ikisi də Əfqanıstanın odundan- alovundan keçib g...

Davamı

2019-12-18 18:32:45

Biz öz Çuxurumuzu yaratmışıq.Türklərin çuxurunu nə edək?

Məhəmmədəli Abbaszadə

Günümüzdə öz aktuallığını qoruyan anlayışlardan biri də mübarizədir.Mübarizə dedikdə nə başa düşürük? Bu suala cavab axtarmazdan öncə mübarizənin bizim cəmiyyətə necə aşılandığını araşdıraq.Hansısa dini məclisdə iştirak edərkən mübarizə,kamillik sözlərini eşidirik.Reallıqdan xeyli uzaq olan nüans kiməsə kamilliyə çatmağı, kamil olmağı tapşırmaqla nəticə gözləyirik.Əgər bir uşaq bunu eşitsə kor...

Davamı

2019-12-13 20:11:17

Bu əsərin baş qəhrəmanı zamandır

Firuz Mustafa

Bu əsərin baş qəhrəmanı zamandır “Sakit Don” romanının hər səhifəsində türkə rəğbət hissi duyulur Sevdiyim əsər” layihəsində yazarların, elm, sənət adamlarının ən çox sevdikləri əsər haqqında söhbət açırıq. Bu dəfəki həmsöhbətimiz yazıçı-filosof Firuz Mustafadır. – Şoloxovun “Sakit Don əsəri” hansı məziyyətlərinə və bədii keyfiyyətlərinə görə sizin sevdiyiniz əsərdir? -Bəli, Fərid bəy, “Sa...

Davamı

2019-11-10 08:32:41

F.M. Dostoyevski yaradıcılığında uşaqlıq mövzusu

Ceylan Mumoğlu

İstənilən dövrdə yazıçılar uşaqlıq mövzusuna laqeyd qala bilməyiblər. Uşaq dünyası yazıçıları daima həyəcanlandırıb, düşündürüb, yazmağa sövq edib. XIX əsrin ortalarında uşaq mövzusu rus qəzet və jurnal səhifələrində geniş müzakirə olunurdu. Diskussiyalara tanınmış psixoloqlar, pedaqoqlar və yazıçılar da qatılırdılar. Müzakirələrdə müasirlərinin sosial və əxlaqi nöqsanlarını açmaq üçün cəmiyyət...

Davamı