Esse


2019-01-29 10:16:36

Liderlik

Nigar Tahirli

Liderlik Bəşəriyyət hər gün inkşaf etməkdədir.Elm, texnika durmadan dünyanı tor şəklində əhatə edir.Dünyaya savadlı işçilər, kadrlar və həmin kadrlara rəhbərlik etmək iqtidarında olan liderlər lazımdır.Bir sözlə, cəmiyyətin bütün təbəqələrində liderlərə ehtiyac var.Lider olmaq hər hansı istedad deyil, ağır zəhmətin, gərgin fəaliyyətin nəticəsidir.Lider olmağın...

Davamı

2019-01-24 13:41:00

Elm adamları

Vüqar Mirzə

“Elm adamları” Çox firavan həyat yaşayırdılar. İstədikləri hər şey “əllərinin altında” hazır idi. Hələ sıxıntının və çətinliyin yaşanmadığı zamanlarda, özlərinin də bilmədikləri bir məkanda yaşamaqla bir-birlərindən də, həyatlarından da çox məmnun idilər. Bununla belə, hərdən “o, çox danışır”, digəri isə “o, suallarımın çox az hissəsinə cavab verir” deyib, biri digərindən bir neçə gün ayrı yaş...

Davamı

2018-10-22 11:49:58

Qorxu

Rəşid Bərgüşadlı

Müəllimim Ərşad Bədəlovun əziz xatirəsinə Mərhəmətli insandan qorxmaq, çəkinmək adamı təmizləyən sınanmış vasitədir. İstəməzsən ki, belə bir insanın yanında üzün qızarsın, gözündən düşəsən onun, səndən qəlbi qırılsın. Axı səninçünsanbalı olan birisidir. Allahın, valideynlərin, qardaş-bacıların, sevgilinin, əziz dostunun etimadını itirməkdən qorxduğumuz kimi bir şey yəni... Bu cür qorxuda abır-h...

Davamı

2018-07-14 03:45:46

Əliağa Kürçaylının lirik poemaları

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Hamı şeir yaza bilər, amma poema qələmə almağı hər şair bacarmır. Bir çoxumuza yaxşı məlumdur ki, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış Əfzələddin Xaqaninin (1126-1199) yarı xatirə, yarı səfərnamə səciyyəsi daşıyan, şairin Şirvanşahlar sarayında gördüyü zülm və ədalətsizliklərə qarşı dərin etirazını bildirdiyi, müasirlərindən, qohu...

Davamı

2018-07-10 20:42:50

Əliağa Kürçaylı poeziyasında sonet

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002) metodik vəsaitinin 29-56-cı səhifələrində Azərbaycan poeziyasında sonet haqqında ümumi məlumat verən, müvafiq olaraq bir və yeddi il sonra “Azərbaycan poeziyasında sonet və terset” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı,...

Davamı

2018-05-24 18:46:57

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Əliyev, Salyan rayonu, Yenikənd kənd tam orta məktəbinin müəllimi “Təhsil millətin gələcəyidir”. (Heydər Əliyev) Mədəni quruculuq sahəsində bir sır...

Davamı

2018-05-12 21:01:58

"Vətən iman işığıdır" esse

Əzizağa Elsevər

Vətən! Varlığımız, əbədiyyət ünvanımız.Gözümüzün işığı, qəlbimizin nuru. Bütün sevgilərin əzəli, beşiyi. Anaların öyüdü, nəsihəti. İgidlərin, ərənlərin hünər söykəyi, Şəhidlərin ölməzlik ruhu. Qəriblərin qürbət yanğısı, bayatısı, ağısı. Qəlbi dağları yerindən oynadan ahı, amanı. Əzizim kətan yaxşı, Geyməyə kətan yaxşı, Qürbət yer cənnət olsa, Yenə də vətən yaxşı. Vətən! Yolları sərhəddə bit...

Davamı

2018-05-09 19:46:14

Seyid Əbülqasim Nəbatinin gəraylıları

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Azərbaycan ədəbiyyatının XIX əsrdə yetirdiyi görkəmli nümayəndələrindən biri olan Seyid Əbülqasim Nəbati (1812-1873) istər əruz vəznində, istərsə də heca vəznində yaratdığı gözəl şeirləri ilə özündən sonra təkrarolunmaz irs qoyub getmişdir. Onun heca vəznində yazdığı şeirlərin əsas ideya xəttini məhəbbətin, gözəlliyin tərənnümü təşkil edir....

Davamı

2018-05-03 18:16:43

Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz

Firuz Mustafa

Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz Puşkinin öldürüldüyü gün. Bu qətlllə bağlı əsl həqiqəti çoxları bilmir... 1.Dahinin qətli “Rus poeziyasının günəşi” adlandırılan Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1837-ci il yanvar ayının 29-da (yeni tarixlə fevral ayının 10-da) gözlərini dünyaya əbədi yumub. Tarixdən məlum olduğu kimi, şair yaxın qohumu poruçik Jorj Dantes tərəfindən qətlə yetirilib. M...

Davamı

2018-04-26 07:47:38

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt müddəti gərəkdir? İnkişafın bir fazasindan digərinə keçiddə bir neçə pilləni ey...

Davamı