Esse


2018-10-22 11:49:58

Qorxu

Rəşid Bərgüşadlı

Müəllimim Ərşad Bədəlovun əziz xatirəsinə Mərhəmətli insandan qorxmaq, çəkinmək adamı təmizləyən sınanmış vasitədir. İstəməzsən ki, belə bir insanın yanında üzün qızarsın, gözündən düşəsən onun, səndən qəlbi qırılsın. Axı səninçünsanbalı olan birisidir. Allahın, valideynlərin, qardaş-bacıların, sevgilinin, əziz dostunun etimadını itirməkdən qorxduğumuz kimi bir şey yəni... Bu cür qorxuda abır-h...

Davamı

2018-07-14 03:45:46

Əliağa Kürçaylının lirik poemaları

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Hamı şeir yaza bilər, amma poema qələmə almağı hər şair bacarmır. Bir çoxumuza yaxşı məlumdur ki, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış Əfzələddin Xaqaninin (1126-1199) yarı xatirə, yarı səfərnamə səciyyəsi daşıyan, şairin Şirvanşahlar sarayında gördüyü zülm və ədalətsizliklərə qarşı dərin etirazını bildirdiyi, müasirlərindən, qohu...

Davamı

2018-07-10 20:42:50

Əliağa Kürçaylı poeziyasında sonet

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002) metodik vəsaitinin 29-56-cı səhifələrində Azərbaycan poeziyasında sonet haqqında ümumi məlumat verən, müvafiq olaraq bir və yeddi il sonra “Azərbaycan poeziyasında sonet və terset” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı,...

Davamı

2018-05-24 18:46:57

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Əliyev, Salyan rayonu, Yenikənd kənd tam orta məktəbinin müəllimi “Təhsil millətin gələcəyidir”. (Heydər Əliyev) Mədəni quruculuq sahəsində bir sır...

Davamı

2018-05-12 21:01:58

"Vətən iman işığıdır" esse

Əzizağa Elsevər

Vətən! Varlığımız, əbədiyyət ünvanımız.Gözümüzün işığı, qəlbimizin nuru. Bütün sevgilərin əzəli, beşiyi. Anaların öyüdü, nəsihəti. İgidlərin, ərənlərin hünər söykəyi, Şəhidlərin ölməzlik ruhu. Qəriblərin qürbət yanğısı, bayatısı, ağısı. Qəlbi dağları yerindən oynadan ahı, amanı. Əzizim kətan yaxşı, Geyməyə kətan yaxşı, Qürbət yer cənnət olsa, Yenə də vətən yaxşı. Vətən! Yolları sərhəddə bit...

Davamı

2018-05-09 19:46:14

Seyid Əbülqasim Nəbatinin gəraylıları

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Azərbaycan ədəbiyyatının XIX əsrdə yetirdiyi görkəmli nümayəndələrindən biri olan Seyid Əbülqasim Nəbati (1812-1873) istər əruz vəznində, istərsə də heca vəznində yaratdığı gözəl şeirləri ilə özündən sonra təkrarolunmaz irs qoyub getmişdir. Onun heca vəznində yazdığı şeirlərin əsas ideya xəttini məhəbbətin, gözəlliyin tərənnümü təşkil edir....

Davamı

2018-05-03 18:16:43

Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz

Firuz Mustafa

Puşkin haqda bildikləriniz və bilmədikləriniz Puşkinin öldürüldüyü gün. Bu qətlllə bağlı əsl həqiqəti çoxları bilmir... 1.Dahinin qətli “Rus poeziyasının günəşi” adlandırılan Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1837-ci il yanvar ayının 29-da (yeni tarixlə fevral ayının 10-da) gözlərini dünyaya əbədi yumub. Tarixdən məlum olduğu kimi, şair yaxın qohumu poruçik Jorj Dantes tərəfindən qətlə yetirilib. M...

Davamı

2018-04-26 07:47:38

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt müddəti gərəkdir? İnkişafın bir fazasindan digərinə keçiddə bir neçə pilləni ey...

Davamı

2018-03-24 14:47:31

Sevgi nədir?

Vüsalə Vətənxan

Sevgi mənim üçün çox şeydir, hətta hər şeydir. Ən dəyərli olan var-lıqdır sevgi. Həyatdan əbədiyyətə aparan bir yol, ya da duyğudur sevgi… Yağmurlu havada yağış torpağa döyərkən kiçik bir qarışqanın qaçıb bir daşın altına sığınması kimidir sevgi. Daşın istisinəsığınıb, onu qo-ruyacağına əmin və inamlı, etibarlı, güvənli bir duyğu kimidir sevgi… Ya da soyuq bir havada çırpınan kiçik bir quşun...

Davamı

2018-03-13 07:29:09

Yazmaq

Zaur Ümumbəşər

Bəzən elə olur ki, oturursan heç nə olmur yazmağa. Özünü məcbur etsən də, bir şey çıxmır. Bəzən də olur ki, gecə 5 dəfə qalxıb gedib kağız-qələm götürürsən. Ümumiyyətlə, yazının hansısa əhval-ruhiyyə məqamında gəldiyini düşünürəm. Bu, bir növ ilhamdır. Beyindən keçən təsəvvürlər, elə sürətlə, işıq sürətiylə keçir ki, əlini həmin hərəkət cərəyanına ataraq çox kiçik bir hissə qoparıb vərəqə tökə b...

Davamı