Esse


2017-10-28 07:21:22

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)

Firuz Mustafa

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt müddəti gərəkdir? İnkişafın bir fazasindan digərinə keçiddə bir neçə pilləni eyni vaxtda qalxmaq, tarixdə qara çuxur fenomen...

Davamı

2017-10-28 06:44:06

МИР БЕЗ ГРАHИЦ

Firuz Mustafa

Фиpуз МУСТАФА МИР БЕЗ ГРАHИЦ tractatus Пpедисловие "Миp без гpаниц" - в некотоpом pоде пpедваpительный набpосок, эскиз будущего миpа, пpичем эскиз неполный, незавеpшенный. Автоp вовсе не ставит целью посpедством пpекpаснодушных pассуждений о некоем утопическом обществе завести читателя в цаpство иллюзий и гpез. В пpедлагаемой pаботе дается научно-философский анализ основных тенденций pазвития...

Davamı

2017-10-26 19:41:08

Lodz gettosu

Babək Abbaszadə

1987-ci ildə Vyanada, ikinci əl kitab dükanında II Dünya Müharibəsi zamanı Lodz Gettosunda çəkilmiş bir neçə yüz rəngli foto tapılır. Fotoamator adlı sənədli filmi həmin fotoların əsasında, Polyak rejissor D.Jablonski 1998-ci ildə ekranlaşdırıb. Fotoları gettonun baş mühasibi öz “uğurlarını” Berlinə sübut eləmək üçün çəkmişdir. 204 min insanın həyatı bahasına başa gəlmiş bu “uğurlarına” görə get...

Davamı

2017-10-25 07:20:25

Biz utanmalıyıq

Esmiralda

Ailəmlə dənizdən qayıdırdıq. Nəhayət zaman ayırıb uşaqların sevincini gözlərindəki parıltıda, səslərin cingiltisində duydum. Təsuratları o qədər böyük idi ki, bir-birini eşitmədən danışmaqdan doymurdular. Birdən: -Ata, bax,o xala nədən ağlayır? -sual məni yoldan ayırdı. Dönüb səkidə əyləşən qadını gördüm. Ayağımı pedala basıb maşını yolun kənarında saxladım. Maşındakı səs-küy də dayanmışdı. Sa...

Davamı

2017-10-21 04:48:22

SƏNƏT və ƏDAVƏT

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Nurədddin ƏDİLOĞLU. SƏNƏT və ƏDAVƏT 1982-ci ildə İrəvanda ixtisasartırma kursunda olarkən bizi Matenadaran muzeyinə və “soyqırım” abidəsinə ekskursiyaya apardılar. Məhz elə SSRİ-nin çiçəkləndiyi, necə deyərlər büro-büro dövründə - ötən əsrin 60-cı illərinin ortalarından “soyqıqırm” iddasıyla dünyaya haray-həşir salan ermənilər Azərbay...

Davamı

2017-10-19 18:07:34

Əzizə Cəfərzadənin "Aləmdə səsim var mənim" romanında etnoqrafik mərasimlər

Vüsal Şabizadə

Tarixi mənbə və materiallar olmadan hər hansı xalqın etnoqrafiyasından söhbət gedə bilməz. Bu materiallar müxtəlifdir. Bunlardan biri də bədii əsərlərdir. Bədii əsərlər yarandığı dövrün etnoqrafiyasını müəyyən dərəcə özündə əks etdirdiyi üçün elm üçün gərəkli mənbə ola bilər. Müşahidələrə əsaslansaq deyə bilərik ki, yazıçılar yazdığı əsərlərdə xalqın arzu-istəklərini, qayğılarını, adət-ənənələri...

Davamı

2017-10-17 08:15:53

Firuz Mustafa: İDRAKLA HİSSİN VƏHDƏTİ

Firuz Mustafa

SАBIR BƏŞIRОV Firuz Mustafa: İDRAKLA HİSSİN VƏHDƏTİ Tаnınmış ədəbiyyаtşünаs və filosof, fəlsəfə dоktоru Sаbir Bəşirоvun bu tədqiqatında nаsir, drаmаturq, esseist və filоsоf Firuz Mustаfаnın yаrаtdıcılığı аrаşdırılır, əsərlərinin bədii məziyyətləri təhlil еdilir....

Davamı

2017-10-15 21:57:51

ƏDƏBİYYAT VƏ BİZ

Sultan Mərzİli

ƏDƏBİYYAT VƏ BİZ Sözdür ki derlər, sözdür söz! / M.Füzuli, Sultan təqaüdü laureatı. Kainat olduqca şeir olacaq. Şair yeni-yeni sözlər bulacaq! / M.Müşfiq, Azərbaycan Sovet Sosialist Yazıçılar İttifaqının üzvü, repressiya qurbanı. Ədəbiyyatı ucuz şöhrət və asan qazanc yolu sayaraq o yola düşənlər bilməlidirlər ki, hər bir sahənin əvvəlcədən tanış olmalı təhlükəsizlik qaydaları var, onu e...

Davamı

2017-10-15 07:15:32

İNSANLIQ KOMPLEKSİ.

Nurəddin ƏDİLOĞLU

İNSANLIQ KOMPLEKSİ. (esse) Bəli, bu gün BİZ BİR MİLLƏT KİMİ İNSANLIQ KOMPLEKSİMİZİN HƏDSİZ FACİƏSİNİ YAŞAYIRIQ. Paytaxtda düz 10 ilə yaxındı ki, səhər gəzintisinə çıxdığım, təqribən 50 hektarlıq (!) Əhmədli yaylasında böyüklü-kiçikli, cins və ya nacins it-pişik gəzdirən çox adama rast gəlirəm. Bur...

Davamı

2017-10-12 20:13:50

SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse)

Firuz Mustafa

SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse) Qəribə bir hal, üstəlik gülməli bir vəziyyət müşahidə olunmaqdadır: hər birimiz (hər halda çoxluq nəzərdə tutulur) insanın dərin hissi, coşğun duyğusu, qəlb aləmi, sevgisi ilə bağlı sənət əsərlərini həyəcanla oxuyur, heyrətlə dinləyir, dərin düşüncəyə dalırıq; lakin sevgi ilə bağlı...

Davamı