Esse


2017-11-12 09:17:47

MAKOVELSKİ ZİRVƏSİ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA MAKOVELSKİ ZİRVƏSİ Aleksandr Osipoviç Makovelski. Görkəmli rus və Azərbaycan alimi. Mənşəcə polyakdır. 2 iyul 1884-ci ildə Qrodno şəhərində anadan olmuşdur. 16 dekabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. İxtisasca tarixçi-filosof idi. 1946-ci ildən SSRİ El...

Davamı

2017-11-12 09:09:12

RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ Yəqin ki, Sovet dönəminin ən məşhur simaları kosmonovtlar idi. Şübhəsiz ki, həmin pleyadada birinci yerin sahibi Yuri Qaqarin idi. Bu, bəlkə həm də onunla əlaqədar idi ki, kosmonavtların sorağı çox yüksəkdən, göylərdən gəlirdi. Söz yox ki, söz adamları da haqqında söhbət gedən həm...

Davamı

2017-11-11 18:57:46

Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR»

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR» Məşhur latış yazıçısı Anatоl İmеrmanis əvvəllər rəğbət bəslədiyi еrmənilərdən nəyə görə incidi? Xatırlatma: Anatol İmermanis- litva yazıçısı. Şair, nasir, kinodramaturq, rəssam. 1914-cü ildə Moskvada kurlyand (Litvanin qərbində yerləşən qədim hersoqluq-F.M.) qaçqının ailəsində doğulub. Özəl gimnaziyada təhsil alıb....

Davamı

2017-11-11 18:54:33

OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”...

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”... Sovetlər birliyi təzə çökmüşdü. Bakıdan Qazaxıstanın o zamankı paytaxtı Almaatıya yola düşərkən planımd Oljas Süleymenovla görüş nəzərdə tutulmamışdı. Amma iş elə gətirdi ki, almaatılı həmkarım- Qazaxıstan EA Fəlsəfə İnstitunun elmi işçisi, essesist-tənqidçi Rüstəm Janqujinlə dostlaşdım...

Davamı

2017-11-09 15:15:12

QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT PRELYÜDİYA Qloballaşma... Qlaballaşan dünya... Yəqin ki, günümüzün elmi dövriyyəsində, daha dəqiq desək, terminologiyasında, ən çox işlənən ifadə və sözlər...

Davamı

2017-11-07 16:56:17

Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı (Şəxsiyyətin və sözün bütövlüyü) Sənətкar və şəхsiyyət prоblеmi tədqiqatçıları zaman-zaman düşündürmüşdür. Mən bu ziddiyətli və mürəккəb prоblеmin ayrı-ayrı nüansları üzərində gəzişmələr aparmadan təкcə bir nəsnəni qеyd еtməк istəyirəm: şəхsi yaradıcılığı ilə fərdi хaraкtеri arasında bərabərliк işarəsi qоyulan sənətкarlar çох azdır – həm də təкcə...

Davamı

2017-11-02 20:10:48

Bəxiyar Vahabzadənin yaradıcılığında ana dilimizin mövqeyi (bəzi nəzəri məsələlər)

Vüsal Şabizadə

Dil həmişə milli özünü dərk etmə baxımından xalqın tarixində aparıcı mövqe tutmuşdur. Azərbaycan ədəbi dil tarixinə qiyabi səyahət etsək,o dövrün Azərbaycan dili ilə, müasir Azərbaycan dili arasında əsaslı fərqləri müşahidə edə bilərik. Hələ uzaq keçmişdən bu günə dil mücahidlərinin məqsədyönlü əməyi sayəsində müasir Azərbaycan dili mükəmməl səviyyəyə çatmışdır. Dil həm də məxsus olduğu xalqın i...

Davamı

2017-11-02 03:52:28

Özü - özü ilə döyüşən millət...

Nurəddin ƏDİLOĞLU

AzərNUR Özü - özü ilə döyüşən millət, aqibətin xeyir olsun! “...Milləti gördükcə belə hərcü mərc, Könlüm olur dopdolu qan qatbaqat”. (M.Ə.S...

Davamı

2017-10-30 07:55:23

GÖZƏLLİK NƏDİR?!

Sultan Mərzİli

GÖZƏLLİK NƏDİR?! (Fəlsəfəni və estetikanı sevənlər üçün) birinci məqalə İstər filosof, istər sıradan insan olsun, bizim milli eyiblərmizin başlıcasından biri (yaxşı cəhətlərimiz də çoxdur, bu başqa söhbət) bir növ başlanğıcı olmayan kordinat sistemləri qurmaq, postulatı qəbul edilməmiş, yaxud da yanlış seçilmiş nəzəriyyələr yaratmaqdan irəli gəlir. Sevgi nədi? Bu Suala uzun-uzadı cavablar...

Davamı

2017-10-28 17:14:11

Firuz Mustafanın əsərləri

Firuz Mustafa

Firuz Mustafanın əsərləri Еlmi əsərləri • "Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı" (“Elm” nəşrиyyatı, 1985) • "Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı" (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987) • "Sərhədsiz dünyа" (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999) • "Мədəniyyəт və fəlsəfə"(“Araz” nəşriyyatı, 2005) • “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxı...

Davamı