Poeziya


2021-02-26 17:30:10

XOCALI HAQQINDA ŞEİRLƏR

YAZARLAR.AZ

Unutmaram Xocalım Neçə ildir axıb gedən göz yaşım Sel olmasa, bəs mən necə bənd aşım? Qan ağlayan çəmənləri, dağ-daşı, Gülzar edib, yağılardan bac alım, Unutmadım, unutmaram, Xocalım. * * * Gündüzlərim gecə kimi qaranlıq, Unutmadım bu dərdləri bir anlıq. Bax, qisassız ötüb keçdi cavanlıq, Rəva bilmə bu dərdlərlə qocalım, Unutmadım, unutmaram, Xocalım. * * * Köpəyini dünya tutdu tay mənə, Arxa...

Davamı

2021-02-26 04:16:26

TƏRANƏ ARİFQIZI - XOCALI HARAYI

YAZARLAR.AZ

XOCALI HARAYI Əzizinəm, göz, ağla, Gəl, bu dərdə döz, ağla, Bu görunməz vəhşətə, Qələmim sın, söz, ağla!!! * * * Əzizim qisas günü, Qız-gəlini as, günü. Getdi namus, getdi ar, Hardadı, qisas günü!!! * * * Eləmi, külə döndü, Alış di, külə dön di, Düşmən elə od vurdu, Xocalı külə döndü! * * * Əzizim, halıma yan, Deyərlər zalıma, yan! Mən bu torpaqda yandım, Sən gəl, Xocalıma yan! * * * Eləmi, ara...

Davamı

2021-02-26 04:10:21

Rəfail Tağızadə - Qara-qırmızı Xocalı

YAZARLAR.AZ

Qara-qırmızı Xocalı Bu gecə qаn yаğır аğ qаr üstünə. Bu gecə Хоcаlı аl-qаn rəngində, Bu çаylаr, meşələr аl qаn içində. Bu gecə аğаcın yаrpаğı biz-biz, Аğlаyır, sızlаyır qаr içində iz. Bu gecə insаnlаr evindən qаçır, Аnаlаr sinəsin gülləyə аçır. Şахtаdа о bаyrаq körpə əlinin İçində dоn vurmuş bir ümid yаtır, İnləyən, bоğulаn bir ümid bаtır. Bir ümid çırpınır şəhid əlində. Bir оrdu yeriyir, bir şə...

Davamı

2021-02-26 00:54:05

Danışdım

Ceyhun Fikrət

Danışdım hər şeyi, danışdım sənə, əsl həqiqəti, bilmədən güldün, dünya da fanidir, söylədim sənə, bir anlıq dayanıb, dəlisən dedin. Baxdın bu həyatın, gedişatına, bilmədin bu həyat, müvəqqətidir, düşündün həmişə, yaşayacaqsan, amma bilmədin ki, həm də ölüm var. Dünyaya aldandın, yaşadın necə, dünyaya aldanan, elə uduzar, düşünər dünya da, həmişə vardır amma vaxt vədəsi, yetişər bir gün. Dünyada...

Davamı

2021-02-25 17:07:28

ZAUR USTAC - İNCİ QƏRƏNFİL

YAZARLAR.AZ

İNCİ, QƏRƏNFİL… (Qərənfilə yazığım gəlir…) Olsan da, bu işdə ən son müqəssir, Gəl, məndən incimə, inci qərənfil… Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi, İstəsən lap məndən inci, qərənfil… * * * Ruhum bu halından çox mütəəssir, Yenə döşənmisən küçəyə, daşa… Qaxınc çiçəyisən, qaxınc çiçəyi, Qaxanc örf-adətə, öfkəyə, başa, * * * Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,...

Davamı

2021-02-25 15:03:51

Mayıl DOSTU - XOCALI dərdi

YAZARLAR.AZ

XOCALI DƏRDİNƏ DƏRMAN GƏZİRƏM Xocalım, qəlblərə dağın çat salıb, İntizar gözlərin yollarda qalıb, Səni çox zəhərli bir ilan çalıb, İllərdir, dərdinə dərman gəzirəm. *** O dəhşəti bircə-bircə görmüşəm, Qəm meyvəsin elə onda dərmişəm, Sünbüllü qəmimdən taya hörmüşəm, Dərdimi döyməyə xırman gəzirəm. *** Boynu bükük qalıb hər Qarabağlı, Ədalət gəzirəm -- qapılar bağlı, Nə qədər qalacaq ürəyim dağlı?...

Davamı

2021-02-25 14:38:59

TƏRANƏ ARİFQIZI - BİLMİRƏM

YAZARLAR.AZ

Gözümdən həsrətin elə axır ki, İnci tək dağılır,yığa bilmirəm. Ölmüş ürəyimin daş divarını, Sevgiylə əridib, yıxa bilmirəm. * * * Ovunmaq istədim, telə dolmuşam, Mizrabı yandırıb, zilə dolmuşam, Elə kövrəlmişəm, elə dolmuşam, Daha yağış olub yağa bilmirəm. * * * Qan damır sən dolu bəbəklərimdən, Elə ələnmişəm ələklərimdən, Qismətim yox imiş çörəklərindən, Küt oldum, təndirdən çıxa bilmirəm. * *...

Davamı

2021-02-24 16:44:31

LALƏ İSMAYIL - QIZ SƏNİ ŞAİR EDƏCƏM

YAZARLAR.AZ

(Deyir, deyib ki "qız, səni şair edəcəm") Olmasın heç sözdə kəsər, "Qa"ki dedin, yağlı əsər, Böylə yazır cümlə bəşər, Yaz! səni şair edəcəm, Qız, səni şair edəcəm. * * * Cibin məmnun, beş üç manat, Gözün xumar, sərxoş həyat, Yum gözünü, xumarlan, yat! Yaz səni şair edəcəm, Qız, səni şair edəcəm. * * * Cismi qoy şöhrət yoluna, Şöhrət can qatar quluna, Çalmasan da tax qoluna- Saz, səni şair edəcəm...

Davamı

2021-02-24 14:58:00

MUSA ƏLƏKBƏRLİ - NEYNİRDİN ŞAİRİ YARADIB, ALLAH

YAZARLAR.AZ

NEYNİRDİN ŞAİRİ YARADIB, ALLAH Bağladın həyata min sirli bağla, Qəlbinə coş dedin, gözünə ağla. Bir belə ağrıyla, bir belə dağla Neynirdin şairi yaradıb, allah?! * * * O, dönə bilmirsə kor ağacına Ya batan gəminin dor ağacına. Quş olub uçmursa dar ağacına Neynirdin şairi yaradıb, allah?! * * * Aldanıb kimisə öyəcəkdisə, Sonra öydüyünü söyəcəkdisə. Kükrəyib “Həqq mənəm” deyəcəkdisə Neynirdin şair...

Davamı

2021-02-23 22:28:58

Şeir dəftərçəmdən. Səni görmək istərəm

Sima Ənnağı

Səni Qarşılaşdığım hər kəsdə, hər şeydə görmək istərəm, Gözlərim darıxmaqdan yorulub. İnsanlar mənasız sözlər kimi Yadda qalmadan, ötüb keçir yanımdan. Səni Pöhrələnən budaqlarda, yaşıllaşan yarpaqlarda, Dərilməyən çiçəklərdə gözləyirəm, Bilinməyən dərinlikdə yallı gedən ulduzlarda axtarıram. Səni Oxunmayan mahnılarda, Yazılmayan şeirlərdə, romanlarda gözləyirəm, Səni Qarşılaşdığım...

Davamı