Poeziya


2020-01-23 05:23:36

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (33)

Yazarlar.AZ

Dəyişər insanlar. Dəyişər insanlar, dəyişər dövran, İtər ümid, inam söz qabağında. Düşməndən nə qorxu, dost dönən zaman, Oğulsan sinə gər, döz qabağında . * * * Gözdən yaş çıxarmı qəlb kövrəlməsə, Palıd kökdən aşar, tale gülməsə Əl tutan tapılmaz yıxılan kəsə, Hər kəs ocaq eşər öz qabağında. * * * İldırım, dövrandan, gəl, çək əlini, Şerinə bağlama çox da dilini. Zəmanə qayıd...

Davamı

2020-01-22 16:27:00

ZAUR USTAC - RƏZALƏT

Yazarlar.AZ

RƏZALƏT “Dəvə gördün? – Heç qığın da görmədim!” Bu kəlamı yaxşı deyib atalar. Nəyinə lazımdı görəsən dəvə? Əvəzində səni minib çapalar! * * * Gördün ki, dava var, ordan uzaq get, Yolun ortasında qoy qalsın meyit, Oğurluq olubsa, ilim-ilim it, Qoyma səni, oğru bilib tapalar! * * * Ustac deməz bircə kəlmə boşuna, Qardaş, namərd heç çıxmasın tuşuna, Əvvəl idi, baş tutardın qoş...

Davamı

2020-01-22 07:05:54

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (32)

Yazarlar.AZ

Var Yaman sözlə yaxşılara qəst olur, Nə yaxşı ki, yaxşılardan xeyli var. Oxşananda daş ürək də məst olur, Hər ürəyin oxşanmağa meyli var. * * * Dünya ilə çoxdan düşüb tərs aram, Ancaq, bilmə, həzzinə göz yumuram. Güldən ətir, arıdan bal umuram Arının da işləyi var, veyli var. * * * Düyar eşqə tuş olanlar səfanı Görən azdır, sevdiyindən vəfanı. Sevən çəkib hər zilləti, cəfanı...

Davamı

2020-01-21 08:30:52

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (31)

Yazarlar.AZ

Nə var ki. Dərd olar çəkilən tənha sevinc də Ürəkdə dərdləri bölsəm nə var ki. Min tülkü əlində girinc olunca, Bir şirə yem olub ölsəm nə var ki. * * * Gözlər yol çəkibdir, ürəklər dərdi, Arxadan vurulmuş görmüşəm mərdi. Bilinər düşmənin mərdi, namərdi, Dostun ürəyini bilsəm nə var ki. * * * İl keçər yaxşı, pis, ömür yarıdı, Qəlbim çaylarımın nəm daşlarıdı. Saçları ağardan g...

Davamı

2020-01-20 13:56:47

QƏRƏNFİL

Yazarlar.AZ

Qərənfil Otuz ildi ağlayır, Məzar üstə qərənfil. Ürəkləri dağlayır, Boyu bəstə qərənfil. Şəhidlər xatirəsin, Yad edir insanlarla, Yayıb obaya səsin, Ağlayır məzarlarla. Azadlığın uğrunda, Haray etdi hamıya, Şəhidlərin yolunda, Çağrış etdi dünyaya. Şəhid qanın bəzədi, Yas saxladı Bakıda, Məzarlar üstə gəzdi, Beləcə qaldı yadda. Baş əyirəm qarşında, Ağla,qərənfil ağla! Yenə fani dünyada, Düşm...

Davamı

2020-01-20 07:20:55

ZAUR USTAC - QOCALIQ

Yazarlar.AZ

QOCALIQ (Ustacı) Zaur, qocalırsan gəl al boynuna, Artıq, uşaq-muşaq girir qoluna, Utanma, ayıbmı insan oğluna? Rahat ol, yaşlanmaq mütləq ucalıq. * * * Ustacsan, tacını almısan artıq, Samandan yükün var, tavan da yırtıq, Ta saçın seyrəlib, ovurd da batıq, Ağlın yerindədir, uzaq bicalıq, Cahili qorxudar, ancaq qocalıq! 19.01.2020 (18:35) Bakı. <<<>>> Müəllif: Zaur Us...

Davamı

2020-01-20 06:51:36

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (30)

Yazarlar.AZ

Qoymayın alışar anamız Cahan Bu sonsuz fəzada nə bir kəsi var Üzündə hələ də yanğın hisi var. Qor düşsə alışmaq təhlükəsi var Qoymayın alışar anamız Cahan Yer üçü ocaqlıq quru talaşa Fitnə, kin dönübdür od saçan daşa Vay odur qoç kimi gələ baş-başa Qoymayın alışar anamız Cahan Fikirlər yüyənsiz, cilova gəlməz Quyuya daş atar bir nadan, bilməz. Gəlsə yüz ağıllı çıxara bilməz. Qoymayın...

Davamı

2020-01-20 06:27:53

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU - 70 (29)

Yazarlar.AZ

Biri gözümün Görmürəm dünyanı əvvəlki kimi Demə ki, azalıb nuru gözümün. Neynirəm, loğmanı, ya da həkimi, Sənsən qığılcımı, qoru gözümün. Fikrim qəlb oxşayan sözündə qalıb, Ruhum gül ləçəyi üzündə qalıb. Neyniyim Vurulub gözündə qalıb, Sevgi işığımı qoru gözümün. Rahat ol oxşaram səni qəlbimdə, Görməz qeyrisini gözüm bu dəmdə. Qoy baxım gözünə doyunca, həm də, Silinsin həsrəti, toru...

Davamı

2020-01-17 22:13:18

ПУТЬ К СВОБОДЕ - АдалятБадирханлы

Yazarlar.AZ

“Только время без прикрас Летопись напишет”. A.Бадиханлы Aвтор: АдалятБадирханлы Переводчик: ФахретдинГэрибсэс ПУТЬ К СВОБОДЕ (Поэма) Пролог Я всю жизнь искал- Верный путь свободы. С той стези мне не свернут, Ни года, ни годы. «Иль умри судьбой раба, Иль живи свободным». Шепчет мне моя судьба, Верен путь народа. Во весь мир я прокричу, Обращаясь к людям: «Я свободным...

Davamı

2020-01-17 18:57:35

ƏDALƏT BƏDİRXANLI - AZADLIĞA GEDƏN YOL

Yazarlar.AZ

“Ən mükəmməl əsəri Zaman özü yazacaq”. Ə.Bədirxanlı AZADLIĞA GEDƏN YOL (Poema) Proloq Mən bir yol axtarıram- Azadlığa gedən yol! Bu yol haqqın yoludur, Ya öl, ya da azad ol! Mən bu yolla gedirəm, Haray çəkib deyirəm: -Dünyada insanlara Azadlıq istəyirəm! Aləmdə cəmiyyətə, Hər yerdə həqiqətə, Cahanda hürriyyətə Azadlıq istəyirəm! Bəşəri dü...

Davamı