Poeziya


2018-12-08 11:56:44

İthaf

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Xətrinə dəyməsin yazacaqlarım, Ağlına gəlməsin pis-pis fikirlər. Ləkəsiz adım var, qazandıqlarım İstəsəm, ömrümün sonuna yetər. Dünyanın işini bilməkmi olur? Əzrayıl oturub fürsət gözləyir. Yanına səssizcə gəlməkmi olur? Əli ətəyində dəvət gözləyir. Həbs edib ruhumu, salıb qəfəsə, Əqlimi apardın şirin dilinlə. Sakitcə dayanaq nəfəs-nəfəsə, Rahatca qəlbimin səsini...

Davamı

2018-12-07 19:44:27

Getmək

Aqil Bəkir

Ən asan şeydir getmək. Üz çevirib getmək olanlara, olacaqlara... Bir düşüncəsizlik etmək arxada qalanlara... Tüpürüb getmək həyatın bütün mənasızlıqlarına. Ürəkdən gələn bir hayqırtı ilə Qışqırmaq, bağırmaq- Özünün vəfasızlığına!. Getmək ən çətin şeydir Üz çevirib getmək... Sevdiklərinə, sevginə Üz çevirib getmək... Ən çətin şeydir...

Davamı

2018-12-02 21:10:15

NƏ UZAQ DÜŞMÜSƏN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

NƏ UZAQ DÜŞMÜSƏN Nə uzaq düşmüsən dərdimi bilən, Dərd məni sovurdu göyə gəlmədin. Axan göz yaşımı yanaqdan silən, Çağırdım, səslədim niyə gəlmədin?! Harayım gecədən səhərə düşdü, Min dəfə kədərlə günüm görüşdü, Taleyim ömürdən sürüşdü düşdü, Məni ölmüş bildin deyə gəlmədin. İndi uzaqlarda səsin dolaşır, Günüm həsrətinə düşüb bulaşır, Aylar bir-biriylə əhdlə yollaşır, Yandım, tüstüləndim iyə g...

Davamı

2018-12-01 17:01:01

BU DÜNYA QƏM ÇEŞMƏSİ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Hər taleyə bir ömür, hər ömrə bir həyat var, İnsanın ağılında açılmaz neçə qat var, Şüurun fəqanından ürəkdə min cür çat var, Bir tərəfdə göz yaşı, bir tərəfdə büsat var… Ağrılara qul oldun, taleyin yatıb gedir, Bu dünya qəm çeşməsi, üzməyən batıb gedir. Sabahın naləsinə gecənin ahı-zarı, Hiylədən hiylə doğur bu insanlıq bazarı… Hər beyində açılmaz haqqın müdrik gülzarı, Bəşərin əm...

Davamı

2018-11-29 20:51:20

Sənsiz

Aqil Bəkir

Bir dəstə gül solur evimdə. Solduqca güllərim, günlərim, Qəlbimə dərd dolur evimdə. Boş bucaqlarda axtarıram özümü- Hər bucaqda bir mən var, Amma özüm yoxdu. Məndə bir böyük "sən" var, Fəqət Sənsizliyə dözüm yoxdu. Uzağam səndən, Həm də elə yaxınam ki... Ürəyimdəsən- Hər döyüntüsündə qan olub Axırsan damarımdan. Həyat verir mənə, Üstəlik canımı da alırsan... Yox, sanma ki, şikayətlənirəm, Sanma...

Davamı

2018-11-25 09:54:05

Qayıdım...

Vahid Çəmənli

Bakıdan tərpənim dan söküləndə, Göydə ulduzları seçim, qayıdım. Cəngidən diklənim üzü Şirvana, Ağsu dolayını keçim, qayıdım. Göyçayda nar dərim, çiçək qoxlayım, Ağdaşda dostları bir – bir yoxlayım. Kürün sahilində ayaq saxlayım, Ayna sularına köçüm, qayıdım. Yevlaxdan boylanım Murova sarı, Süzüm zirvəsində bəmbəyaz qarı... Bərdədə sinəmdən atım qubarı, Laləni, nərgizi biçim, qayıdım. Ağdamd...

Davamı

2018-11-23 19:47:01

GÜNEYDƏ GÜNDƏMİ FƏTH EDƏN DEYİRLƏR”Ə DEYİRLƏR (“DEYİRLƏR” MAHNISINA ŞAĞRIŞ)

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

“Deyirlər”ə ağız büzən, Yoxdu səndə Vətən eşqi! Pozulacaq bir gün düzən, Çox çəkməz zülümün məşqi. Silkələn manqurt deyirlər, Kimliyi arıt deyirlər, Bizlərə Bozqurt deyirlər. Niyə susub çağlamırsan? Bağrımı yandıran, Araz?! Biz yanırıq ağlamırsan, Haqqı dayandıran, Araz! Bütövləş Vətən deyirlər, Ürəkdə bitən deyirlər, Azərbaycan tən deyirlər. Qol götürüb oyna, millət, Rəqs özü birlik sədas...

Davamı

2018-11-23 19:18:56

YARANMIŞIQ BİZ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Kainat nurundan yaranmışıq biz, Hər canın içində bir ruh gizlənir. İşığa bağlanıb dayanmışıq biz, İnsanın tənində nur əzizlənir. Həmən ruh deyilən bir parça odur, Onun enerjisi gəzdirir bizi. İnsan nur xəzinə, bir neçə qatdır, Bəzən bu xəzinə azdırır bizi. Adam öz nuruna etsə xəyanət, Nur onu yandırar ocaqda köztək. Əgər vicdanlarda olsa dəyanət, Dondurmaz qanları açılmaz buztək. Göylər harmony...

Davamı

2018-11-18 16:34:57

NADANLIQ

Zaur USTAC

Urmu axan göz yaşımdı, Yanağımda duz olubdu... Urmu, Urmu söyləməkdən Bağrım başı köz olubdu... * * * Şümürə lənət deyənlər Susuz qoyubdu dindaşın... İnsan insana qənimdi, Günahı nə dağın, daşın? * * * Savalanı dərd qocaltdı, Murov soyuqdan üşüyür... Araz sükütun pozmayır, Kür əlçatana döşüyür... * * * Dəmir Qapım pas atıbdı, Neçə körpüdən keçmirik... Kərkük, Mosul unudulub, Bağdada iraq d...

Davamı

2018-11-03 05:24:13

Payız

Vahid Çəmənli

Könül, qəm eləmə payız yetişdi, Yaşıl yarpaqları soldurub gedər... Süzər gül qoxulu şirin şərbəti, Büllur badələrə doldurub gedər Tənha cığırları alar duman, çən İçdikcə şəbnəmi məst olar çəmən; Xəfif səhər mehi əsdikcə hərdən, Ağappaq örpəyi qaldırıb gedər. Həzin layla çalar payız suları, Oyadar könüldə xoş duyğyları; Yığar cəvərənə heyvanı, narı, Alma budaqların yoldurub gedər. Qızıl libas...

Davamı