Poeziya


2018-03-15 16:11:20

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

Zaur USTAC

DÜŞÜNÜRƏM... Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan... Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə. Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can... Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat  sözə. Sual doğur, onda nədir çatmayan??? Cavab budur: -  “Atillanın öfkəsi”!!! Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!! *        *        * Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan... Ufaq-təfək olmayanı keç bi...

Davamı

2018-03-13 07:31:42

Ölüm və ya qonaq

Zaur Ümumbəşər

Gedir insan kölgəsi Özü yoxdur insanın Bəzən də insan gedir, Kölgəsi yoxdur onun. Əynində qara plaş Yerə qırmızı düşür, Qırmızı geyinibdir Əynində qara düşür. Başı fikirlə dolu Fikir başından daşır Plaşından süzülüb, Quma-daşa qarışır Min cür fikir tökülür Al-əlvandı fikirlər, Görən, axıb tökülüb Kimə torba tikirlər? Hər fikirdə bir adam Plaş ilə sürüşür, Göz yaşları içində Axıb torpağa düşü...

Davamı

2018-03-05 07:22:50

MƏNİ

Zaur USTAC

MƏNİ Nədir yenə, qaş-qabağın... Əvəz edib, süpürgəni??? Burax getsin, yerin-göyün... Yaxasını, süpür məni... *** Heç qane olmadın aza, Yaman maya qoydun naza, Çəkic möhtac olub paza, Mən bir ölü, götür məni.... *** Əriş, iplik dövrü bitib, Haqqı-salam çoxdan itib, Tüm işlərin sonu yetib, Başlamısan, bitir məni.... *** Olma belə qəlbi qara, Gözüm baxmaz başqa yara, Təbib ola,...

Davamı

2018-02-27 18:27:53

AY KAMAN

Zaur USTAC

AY KAMAN Nədir, yenə nalə çəkirsən nədən? Aman, elə, fəryad qoparma, Kaman! Bəsdir, diddin, parçaladın qəlbimi, Aman elə, ruhumu yorma, Kaman! * * * Dərdli ürək bircə, himə bənddi bil, Bir himə bənddi ki, o, ötsün dil-dil, Yatmış duyğuları oyatma qəfil, Gəl, sarı simlərə toxunma, Kaman! * * * Onsuz da canımda elə bir hal yox, Beynimdə, qəlbimdə fikirlər nə çox, Dərdli ürəyimə dərm...

Davamı

2018-02-21 21:26:46

Bu gecə

Fərqanə Yusifqızı

Bu gecə gözləri açıq yatacam, Görüm ki,yuxuma necə gəlirsən. Təkliyi birgünlük silib atacam, Sən bunu bacaran yeganə sirrsən. Bu gecə gözləri açıq yatacam, Gözlərin zülmətdə işıq sacacaq. Bu gecə yuxumu sənə satacam, Bu gecə biz oyaq,hər kəs yatacaq. Bu gecə gözləri açıq yatacam, Bəlkə mələklər də qonaq gələcək. Gözünün sehrində itib batacam, Ulduzlar sevinib yallı gedəcək. B...

Davamı

2018-02-14 16:50:11

HƏQİQƏT

Zaur USTAC

HƏQİQƏT Nə qədər Günəş var, yaşayar insan, İnsan öz ömrünü son edə bilməz. Dünyasın dəyişər, nizamı ilə, O, bir varlıq kimi yox ola bilməz! * * * Heçdən heç yaranmır, hrç nə heç olmur, Bulud göydə dolur, yerdə su olur, Sular buxar olub, göylərə uçur, Bu, “dünya” nizamsız qurula biməz! * * * Gecələr, gündüzlər, Ay və ulduzlar, Səhradakı qumlar, dəryada buzlar, Acılı, şirinli, rəngl...

Davamı

2018-02-05 14:03:09

AYŞƏNİM

Zaur USTAC

(Ayşən xanıma) Zəmanə çətindir, sən tək gözəli, Aramaqla bulmaq olmur, Ayşənim... Utancaq, baməzə həm də xoşsifət, Rəbbimin qüsuru olmur, Ayşənim... * * * Uca Yaradandan bir istəyim var, Sənin tək gözələ olsun bəxti yar, Taledən istəyən, qismətdən alar, Arzunun sınırı olmur, Ayşənim... * * * Cahan uzun yollar, dörd bir tərəfə, Dünya bir yanadır, Sən...

Davamı

2018-02-03 07:09:41

İNTİHAR

Zaur USTAC

İNTİHAR Bu gün dar ağacı qurdum özümə, İçimdən sıyırıb, asdım özümü ... Kor-kəsməz, korşalmış qəməlti ilə, Qıyma-qıyma edib, kəsdim özümü ... * * * Ümidim intihar etdi bu axşam, Ruh qəlbin ruhuna yandırıbdı şam, Özümlə təkbətək, baş-döş qalmışam, Qapışdıq, tutaşdıq, basdım özümü... * * * Ustacam, ruhumu ram eyləmişəm, Özümü özümə yem eyləmişəm, Bu illər bo...

Davamı

2018-01-31 18:02:39

OXŞAMIR

Zaur USTAC

(Özünə təskinlik verib, ovutma...) Keçər deyib, ayran qatma aşına, Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır. Əbəs yerə heç kim vurmaz başına, Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır. * * * Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik, Əli göydə, baş alovlu gəzərik, Gedəndə də göz yumulu gedərik, Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır. * * * Ustac deyər, söz gələn yer naməlum, Yaradan de, ya Tanrı de, ya Qəyy...

Davamı

2018-01-31 04:03:12

VURĞUN VƏTƏNDİ…

Zaur USTAC

(Vurğuna) Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna, Vətən varlığıydı, Vətən varıydı… Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla, Vətənin varlığın vurğulayırdı…. * * * Varam, Vurğunumun vurğunluğuna, Varıynan varmışdı varılmayana, Vətənin vəkili Vəkiloğluna, Vətən vüqariydı, Vətən varıydı…. * * * “Vurğunam”, Vətənin varı varımdı, Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı, Vurğunsa, Vətənə Vətən verirdi, Vətən Vu...

Davamı