Poeziya


2019-09-18 17:23:00

Balayar Sadiq - Yeni poema

Yazarlar.AZ

TANINMIŞ ŞAİR BALAYAR SADİQİN YENİ POEMASI BİLGİNLƏRİN VƏ OXUCULARIN ÜMUMİ MÜZAKİRƏSİNƏ TƏQDİM OLUNUR: – RƏYLƏRİNİZİ ŞƏRH BÖLMƏSİNƏ YAZA BİLƏRSİZ. – FİKİRLƏRİNİZ BİZİM ÜÇÜN ÇOX DƏYƏRLİDİR. Hərflərin hərifi (neo-poema) İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə 1 Səslər uçub qonurdu hərflərin dodağına… Titrəyirdi göy üzü ilk öpüşdən uçunan bakirə yanaq kimi… Bir sözün ətrindən qapısı gülümsəyirdi on sə...

Davamı

2019-09-16 15:59:31

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ – SÖZ

Yazarlar.AZ

SEVDAMIZA Sev, yad fikirlərə olmayaq həmdəm, Az fikir veririk az, sevdamıza. Kağız səndən olsun, qələmi məndən, Adını əlinlə yaz sevdamıza. Sevgisiz ömür-gün asan sayılmaz, Sevib, sevilməyən insan sayılmaz Saç seyrək olarsa, nöqsan sayılmaz. Təki deyilməsin daz, sevdamıza . Həsrəti yandıraq oda, közündə, Məhv olar hər cürə qada közündə, Sevdanı isidək sevda közündə, Yan ala bilməsin buz sevda...

Davamı

2019-09-13 13:20:54

ASİF OSMANIN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

DEYİRLƏR Dünyanın hər işi-gözümdə saxta, Nə zamana sığır, nə də ki, vaxta. Nadanın birini çıxarıb taxta, Varlığın incisi, ləli deyirlər. İnsanın taleyi qaralı-ağlı, Çoxdur aramızda sinəsi dağlı. Kasıbın üzünə qapılar bağlı, Varlıya baş əyib “bəli” deyirlər. Xeyirin yolları tuş gəlib nəhsə, Şər həvəs göstərir düşdüyü bəhsə. Öz halal haqqını istəyən kəsə, Qan içən, qan soran zəli deyirlər. Yox...

Davamı

2019-09-13 13:00:21

TƏRANƏ MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Sazla söhbət Gəl sığın sinəmə, a telli sazım, Görüm dərdin nədi, istədiyin nə? Səsin qəlb dağlayır, xoşdur avazın, Vurğunam köksündən qopan nəğmənə! Canımdan süzülüb ruhuma keçdi, Məhəbbət dastanı, o “Yanıq Kərəm”. Nədən cismimi yox ruhumu secdi? Nə sən anlayırsan, nə mən bilirəm. Keçmişin uludur qədim tarıxdən, Ozanlar əlində ellər gəzmisən. Tellərin köklənib qəmə həsrətdən, Sızlayan dərdini...

Davamı

2019-09-12 15:29:42

TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)

Yazarlar.AZ

XURAFAT Bir millətin, camaatın, Döndər üzün dinə sarı. Al ləzzətin hər saatın, Nadanlığı dinə sırı! Qoyma açsın gözlərini, Qoyma desin sözlərini, Gətir yerə dizlərini, Söylə dindi yoxu- varı! Təbəssümlə, gülə-gülə, Şüurları iflic elə. Qoyma dinə, gələ dilə, Ayılmasın koru, karı. Ye, iç , öldür şəhvətini, Götür, dağıt sərvətini, İnsanlığa nifrətini, Dindən uzaq “din” lə sarı! Götür üzdən ar...

Davamı

2019-09-12 15:07:49

ABDULLA MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

SƏNSİZ TALEYİM DƏ ÜZÜMƏ GÜLMÜR Axır hədər yerə günlər su kimi, Qəmli qənşərimə çıxanım dönmür. Ürəyim açılmır gül arzu kimi, Qəmi bəşərimə çıxanım dönmür. Gözümdən süzülən sözmü göz yaşı? Mürgülü ürəyim dinmir dilimdə. Qurunun oduna dözmür söz yaşı, Sənsiz sərgiləmir xoş söz dilim də. Astarı üzünə çevrilən ömür, Qəmə yem olandan sözümə gülür. Sənsiz taleyim də üzümə gülmür, Yolunu gözləyən gö...

Davamı

2019-09-12 10:29:37

RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

EŞQ BUDUR Əksi gəlib göz önündə durursa, Duyğuların yarla təmas qurursa. Ocaq çatıb qəlbinə od vurursa, Üz saralıb solursa,bax eşq budur. Dəli həsrət salıb haldan-hallara, Gözlərini tikdirirsə yollara. Bənövşə tək ruh tapınıb kollara, Boynu bükük qalırsa,bax eşq budur. Fikirlərin bir bucaqda cəmlənib, Hal əhvalın zildən enib bəmlənib, Xəyallara dalıb,bir az qəmlənib, Gözün yaşla dolursa,bax...

Davamı

2019-09-10 07:02:04

SƏBAHƏT İSMAYİLOVA ANA ŞEİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

ANA Mənim zəhmətimi sən çox çəkmisən , Sənə minnətdaram hər zaman ana . Başımın üstündə dayanıb hər gün , Bir layla demisən mehriban ana . Qayğımı çəkmisən sən gecə , gündüz, Eşqin , məhəbbətin olubdur dəniz . Hamıdan doğmasan , hamıdan əziz , Qolumdan tutmusan sən hər an ana . Gözlərin yoluma nur , işıq saçıb , Çöhrəni görəndə qəm , kədər qaçıb . Sənin arzuların gül , çiçək açıb , Qeyrətli ,...

Davamı

2019-09-09 12:02:57

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ Ana. (Bütün analara ithaf edirəm.) Indi dərk edirik, nələr çəkdiniz Hansi əzablardan, keçdiniz ana. Dərd əkib, dərdləri necə bicdiniz Neçə zülümlərdən, keçdiniz ana. Saçlarda bir dənə qara görmədik Səhəri axşami, belə bilmədik. Gözünün yaşini, silə bilmədik Dərdləri ürəkdə, əkdiniz ana. Argisa başiniz, heç vaxt demədiz Bircə loxma belə, bizsiz yemədiz Fərq qoyub bizlər...

Davamı

2019-09-08 19:26:01

NAZİM YAQUBOĞLUNDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

QORQUD ƏMANƏTİ Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın , Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz . Minlərlə mədəni sərvət içində , Xalqımın ən böyük sərvətidir saz . **** Sehri hüdudsuzdur , mənası dərin , O candan əzizdir , həm baldan şirin . Dədə Ələsgərin , Dədə Şəmşirin , Sonsuz əzəməti , qüdrətidir saz . **** Yetmiş iki dildə düşün , qan deyir , Döyüşə girəndə qana – qan deyir . Sevən aşiqlərə alış , yan d...

Davamı