Poeziya


2019-08-30 05:46:26

KƏMALƏDDİN QƏDİMİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

YERİNDƏ DAYANIB, DURURMU DÜNYA… Yerində dayanıb, dururmu dünya, Sən niyə dayanıb, niyə durasan?.. Bir gün də olmaya sənin bu dünya, Sən ona bir ömür yiyə durasan.. Vaxt, zaman dayana qəsdinə, gələ, Baxmaya boyuna, şəstinə, gələ. Dərdlər qoşun çəkib üstünə gələ, Cibində bir paslı tiyə durasan… Bişəsən odunun, közünün üstdə, Tutasan özünü gözünün üstdə. Söz vermisən deyə, sözünün üstdə Dönəsən...

Davamı

2019-08-30 05:24:37

MUSA ƏLƏKBƏRLİDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

ÖLÜMÜ ÖLDÜRÜB GƏLƏK DÜNYAYA Gəl elə yol seçək sonu olmasın, Təzədən vurulaq mələk dünyaya. Ayrılıq səmtinə yönü olmasın, Ölümü öldürüb gələk dünyaya! Sonra qəh-qəh çəkib gülək dünyaya. Gəl elə yol seçək ucsuz-bucaqsız, Orda bir insanın izi olmasın. Bizi itirməsin vaxtlı, ya vaxtsız, Nə də “get” deməyə üzü olmasın. Yeni bir ünvan da verək dünyaya, Ölümü öldürüb gələk dünyaya! Qoy o yol başlas...

Davamı

2019-08-29 03:57:06

BALAYAR SADİQDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Azadlıq Azadlıq! Səni çox istəyirdik, az aldıq. Səni sevə-sevə azaldıq. Eh, azadlıq, azadlıq… Dəli kimi sevdik səni, Sevgimizdən asıldıq. Sənə uzalı əllərimizi zəmi kimi biçə-biçə, meydanlara, küçələrə tökülən qanımız üstdən keçə-keçə, adına meydan verdilər, küçə verdilər – Azadlıq!.. Bir gün məmləkətin başı üstə şəhid ruhların qiyamı başlanacaq. Göy üzündən ahlar, günahlar daş-daş yağac...

Davamı

2019-08-29 03:39:44

ELBURUS QƏMGİN “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yazarlar.AZ

İçərim odda! (Ayaqlı təcnis) Böyük sərkərdənin,bütöv millətin, Kim görüb yurdunu yağı dağıda? Qalx ey yatan millət haray, ay haray Bizi tərpətməyir, yağı dağı da. İçərim odda!!! İç zəfər meyini, al şərabını Götür əllərinə al, şərabını. Şığı üstünü kəs, al, şər, abını Qoyma qazanında yağı, dağıda. İç , ərim, odda! Söndür ocağını, külünü bellə, At dərin quyuya külünü, bellə. Qəmginin qəlbindən...

Davamı

2019-08-28 04:43:49

İLDIRIM ƏKBƏROĞLUNUN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya Öz yoluyla yenə gedir bu dünya, Həminki tək günəş batar,ay çıxar. İstəsən də tər qala,gül solmaya, Xəzan əsər,soyuq düşər,yay çıxar. Alqışlarla kürsü tutan bir bəndə, Kim olduğu məlum olur gedəndə. Bir gündədir güdülən də,güdən də, Bəd işlərdən xoş günlərdə hay çıxar. Sığallanıb çoxu,onu öyəndə, Ayılıbdır başı daşa dəyəndə. Qürurlanıb çox döşünə döyən də, Öz ba...

Davamı

2019-08-28 04:22:15

ABDULLA MƏMMƏD “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yazarlar.AZ

DAHA QISQANMIRAM DƏNİZİ SƏNƏ Daha qısqanmıram dənizi sənə, Mavi dalğaları qabarsa belə. Göyün lay buludlu bənizi yenə, Məni boz üzündən qoparsa belə. Qağayı eşqimin gözündə dinən, Sübh çağı qızaran nur ləpəliyəm. Sənli xatirənin gözünə dönən, Dərdi şahə qalxan gur ləpəliyəm. İçimi göynədir sözümün canı, Sevinci can verən yaş gözdən düşür. Salma qəribliyə sözümü, canım, Köksündən asılan daş...

Davamı

2019-08-27 15:57:17

QARABAĞ ŞEİRLƏRDƏ

Yazarlar.AZ

AZƏRBAYCAN – QARABAĞSIZ ŞİKƏSTDİR Azərbaycan – Qarabağsız yaralı , Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir . Xocalıdan , Kəlbəcərdən aralı , Bunca dözdüm , daha yetər , əbəsdir , Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir . **** Ruhumuza yaraşıqdir , bəzəkdir , Oddan , Sudan daha artıq gərəkdir . Biz bir caniq , o sinədə ürəkdir , Qəlbi candan ayrı salan nakəsdir , Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir . **** Y...

Davamı

2019-08-27 06:45:46

ELDAR İSMAYİL BÖYÜKTÜRKDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

İSTƏSƏN SƏN YANDIR, ODDA DA MƏNİ Sən gəldin, sən getdin, uca çinarım, Bu gecə tək qoydun odada məni. Tənhalıq göstərdi bu ev, bu eyvan, Sıxdı məngənətək oda da məni. Sevgi dünyasının çamı baçqadı, Həsrəti, hilləti, kamı başqadı. Alma yanaqların tamı başqadı, Tamarzımı qoydun o dada məni? Mən atəş görəndə səməndər ollam, Duyğusuz olanda bixəbər ollam. Ağrımı duyanda bəxtəvər ollam, İstəsən s...

Davamı

2019-08-26 15:00:29

ZAUR USTACDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

NƏ İSTƏYİM Mən vurğunam, qələm qaşa Şux qamətin bir tamaşa, Yanağında xallar qoşa, Daha səndən nə istəyim? * * * Təkrarsızdı xətti-xalın Al rəngi var, yanağının, Qıvrım telin, qulac saçın, Daha səndən nə istəyim? * * * Ustac deyər sözün düzün, Nə əksilməz, öyməz özün, İlham pərim qara gözün, Daha səndən nə istəyim? 15.04.1991. Yusifcanlı. Müəllif: Zaur Ustac © Zaur USTAC,2019. Bakı. WWW.YA...

Davamı

2019-08-26 09:29:55

AYNUR HAQVERDİNİN SÖZ DÜNYASI – ÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Mən sevgidən yetim qaldım Mən sevgidən yetim qaldım, Qışda donan uşaq kimi. Tez üflənən çıraq kimi. Sevilməyən qonaq kimi. Mən sevgidən yetim qaldım Ürəyimdə sənə daldım, Sevinc verib, kədər aldım Dinc başımı dərdə saldım İçin-için sızladım mən. Eşq odunda buzladım mən, Gecə-gündüz ağladım mən Dağları da dağladım mən. Xəyalına sarılaraq, Həsrətinə darılaraq. Mən sevgidən yetim qa...

Davamı