Poeziya


2019-10-12 11:55:04

ELBRUS QAYALIDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

OĞLUMA NƏSİHƏT Şan-şöhrət axtarma qızılda, zərdə, Tamah çoxlarını salıbdı dərdə. Elinə kömək ol, xeyirdə-şərdə, Yaxşını yamanı duyan ol, oğlum! Elinə, obana həyan ol, oğlum! Arxa ol, kömək ol, kasıba, mərdə, Səndən ilham alsın ər oğlu ər də. Barışıq, sülh olsun, sən olan yerdə, Yaxşılıq etməkdən yorulma, oğlum! Vəfasız gözələ vurulma, oğlum! Məclisə gedəndə yerini tanı, İndi zər qədrini bilə...

Davamı

2019-10-11 19:45:20

ƏBÜLFƏT HEYDƏRDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

MƏN QƏRİBƏ BİR LAYLA DE AY ANA “Ağbaba” deyəndə sızlayır yaram, Mən qəribə bir layla de ay ana. Qədirsiz-qiymətsiz bir sənətkaram, Mən qəribə bir layla de ay ana. ————— Anam “Qarabağı” vermişik yada, Mərd yıxılıb, nəmərd yetib murada. Mənim dərdim bir dağ olub dünyada, Mən qəribə bir layla de ay ana. ————– Hicran yolumuza çəkibdi hasar. Döyür bizi çovğun, boran, şaxta, qar Dərdi dağıtmağa demə...

Davamı

2019-10-10 18:59:51

İLQAR TÜRKOĞLU AZƏR İSAYEV HAQQINDA

Yazarlar.AZ

AZƏR İSAYEV ailəmizin sonbeşiyi idi. 1992-ci ilin bu günü, 6 oktyabrda Qarabağ uğrunda gedən ağır döyüşlərdə, Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndində həlak olub. Sovet ordusu sıralarında tank alayında xidmət keçmişdi. İdmançı, şairlik və rəssamlıq istedadı var idi. Onun “Dağlar” şeirini Sizə təqdim edirəm: DAĞLAR (…şəhadətin şərhi…) Görünməyir ərənlərin, Hey baxırsan yola dağlar. Vətən boyda yaram...

Davamı

2019-10-10 05:50:03

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏD: – OĞLUM…

Yazarlar.AZ

Elturanıma Sənə çatasıdır olan-olmazım- Atadan nə qalsa sonbeşiyindir. Bəxtinə ağ günü nə təhər yazım, Özüm də bilmirəm neyləyim indi?! Qismət miras qalmır atadan, oğul, Qismətdən pay olmaz, qurbanın olum! Hər şeyi pay vermək mümkünmü bəyəm? Heyif ən qiymətli var-dövlətimi, Göyləri dindirən məhəbbətimi Sənə bağışlaya bilməyəcəyəm. Sevgi miras qalmır atadan, oğlum, Ülfətdən pay olmaz, qurbanın ol...

Davamı

2019-10-08 19:54:18

TOFİQ QƏBUL-QARABAĞ AZƏRBAYCANINDIR !

Yazarlar.AZ

Ürəyimdə min bir istək, dodağımda xoş təbəssüm, Vətənim seyr etməkdən doymur könlüm, doymur gözüm, Qəlbi dağlar bir əzəmət, əbədiyyət, səbr, dözüm, Daim döyüş, mübarizə damarlarda coşan al qan, Şəfəqlərdən cilvələnən bir mayakdır Azərbaycan ! Bu da dünya xəritəsi-Odlar yurdum, mavi Xəzər Dünyamızın sinəsində pöhrələnən gülə bənzər. Bakı çıraq, dikilibdir bu çırağa min-min gözlər, Sərvətimin arx...

Davamı

2019-10-08 18:55:22

ZÖHRƏ QARAQIZINDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

ŞAİRİN Könlü bir ümmandı dənizdi, bilsən, Üzməsin kəlməsi sizi şairin. Dərdini, qəmini onunla bölsən, Səninlə ağlayar gözü şairin. Əsirlərdən gələr şairin səsi, Qayalar parçalar odlu nəfəsi. Sönməzdir,çağlayar,coşar həvəsi, Qəlblərə məlhəmdi sözü şairin. Özünü Vətənin zərrəsi sanar, Ulu Yaradanı hər zaman anar. Müqəddəs sevgiylə alışar, yanar, Tükənməz qəlbinin közü şairin. Zöhrənin dilində...

Davamı

2019-10-08 18:55:22

ZÖHRƏ QARAQIZINDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

ŞAİRİN Könlü bir ümmandı dənizdi, bilsən, Üzməsin kəlməsi sizi şairin. Dərdini, qəmini onunla bölsən, Səninlə ağlayar gözü şairin. Əsirlərdən gələr şairin səsi, Qayalar parçalar odlu nəfəsi. Sönməzdir,çağlayar,coşar həvəsi, Qəlblərə məlhəmdi sözü şairin. Özünü Vətənin zərrəsi sanar, Ulu Yaradanı hər zaman anar. Müqəddəs sevgiylə alışar, yanar, Tükənməz qəlbinin közü şairin. Zöhrənin dilində...

Davamı

2019-10-04 06:33:10

RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

ƏSGƏR QARDAŞIM Qəlbini isidir bu od,bu hənir, Qələbə gününün səbri tükənir. Sənin qeyrətinə vətən güvənir, Ümid qalasısan,əsgər qardaşım. Döyüşdür ilk yolu,son yolu yurdun, Ruhun sevgisiylə dopdolu yurdun. Bu ana torpağın,bu ulu yurdun, Əziz balasısan,əsgər qardaşım. Allahım, tez elə, etmə gec-günü, Bir gün başlayacaq-ulu köç günü. Doğma ocağına neçə köçkünü, Yola salasısan, əsgər qardaşım....

Davamı

2019-10-03 03:31:17

SONA YUSİF-ABBASƏLİQIZI – BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

Niyə xatırlamır Söylə necə bu həsrəti mən boğum, Qərib-qərib sızıldayır bu duyğum. Baxışına hər gün heyran olduğum, Niyə məni xatırlamır, İlahi?! Uçub getdi pıçıldaşan o sözlər, Ocağımda ta üşüyür bu közlər. Görən indi hara baxır o gözlər, Niyə məni xatırlamır, ilahi?! Bir meh kimi oxşayırdım saçını, Unudurdum qəlbimdəki acını. Ona verdim könlümün taxt-tacını, Niyə məni xatərlamır, İlahi?! O...

Davamı

2019-09-29 04:48:14

NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

MƏN SƏNƏ YAZIRAM ŞEİRLƏRİMİ Səni düşünəndə təb gəlir mənə , Mən sənə yazıram şeirlərimi . Sevgi şeirlərim həsr olur sənə , Mən sənə yazıram şeirlərimi . **** Sən parlaq Günəşım , nurlu Ayımsan , Çiçəkli baharım , qızmar yayimsan , Alnıma yazılmış sevgi payimsan , Mən sənə yazıram şeirlərimi . **** Bağında gül – çiçək bitirməsəm də , Adını dilimə gətirməsəm də , Yazıb ünvanına yetirməsəm də , Mə...

Davamı