Poeziya


2019-06-21 16:28:58

Bu gözəli kim incidib, ay Allah?

Zaur USTAC

Bu gözəli kim incidib, ay Allah? Gözlərindən bıldır-bıldır yaş gəlir… Ha səkdirir, ha gizlədir nəzərin, Fırlanır yenə də mənə tuş gəlir… * * * İslaq baxışları dopdolu, çim naz, Hər şeydə fayda var, əgər olsa az, Bunu da dəftərin bir küncünə yaz, Hər nəyi boş versən qəlbə xoş gəlir… * * * Ustacın sözünü boş verən sənəm, Çarpış, xırman yerin qoy olsun sinəm, Ağla, yaxalığım qoy ol...

Davamı

2019-06-21 15:12:46

RƏİSİ - MƏSTAN …

Zaur USTAC

Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… Dəvə qoca, fil ahıl, meydan qalıb məstana, Sultan sayır özünü, "Luna park"-da ostana, Anlamır ki, oyuq tək, dikilibdi bostana... Ay rəisi-məstanım, kim nə deyər adına? Qısqı bərk gələn kimi, peşən düşər yadına… * * * Nə boyda olursan ol, pişiklik qanda qalıb, Şir dərisi geysən də, düş...

Davamı

2019-06-11 13:32:39

Gənc şair Əyyub Məmmədovun şeirləri

Əyyub Məmmədov

Məzarlar da danışır Məzarlar da zamanla Dostlaşıb tanış olur Bəzi daşlar orda da Fəhləyə məmur olur Məzar var ki, başında Bir abidə ucalır Məzar var ki, başında Adi bir daş dayanır Məzar var il boyu Həmişə yada düşür Məzar var tarix boyu Heç ora yolun düşmür Məzar var yanı hasar Bir qoruğa bənzəyir Məzar var kol-kos basır Kim olduğu bilinmir Adama elə gəlir O daşlar da danışır Ona yaxın mə...

Davamı

2019-06-09 05:46:31

Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət…

Zaur USTAC

(Min şükür Uca Yaradana…) Əlimdə olanım yalnızca sevgi, Kimə sığal kimi, kimə bir sillə. Bütün əngəlləri aşdım onunla, Kimə noğul kimi, kimə bir güllə. * * * “Sim-sim”- lə açılıb bağlı qapılar, Kimə nağıl kimi, kimə həqiqət. “Lənət”-lə yıxılıb cağlı yapılar, Kimə çuğul kimi, kimə fəlakət. * * * Ustacam, tacımı verib Yaradan, Kimə ağıl kimi, kimə məharət....

Davamı

2019-06-08 09:30:05

EY BƏNİ – ADƏM…

Zaur USTAC

(Güllələnən küçə itlərinin dilindən) Ey bəni – adəm, nə çabuq unutdun? Sultani Nəzmi Seyidin öyüdün*. Düz deyiblər: – “barı olmaz söyüdün…” Ay başıküllü özünə yaxşı bax, Sonra gəlib, başımıza güllə çax… * * * Qudurmuşam? – quduz sənin atandı… Sən kimisin əkib, doğub atandı… Sizin kimi bir-birinə atandı… Ay başıküllü özünə yaxşı bax, Sonra gəlib, başımıza güllə...

Davamı

2019-04-30 11:26:18

DAĞLARIN

Zaur USTAC

“Şuşanın dağları abı dumanlı, Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı…” Əsrin dördə birin vermişik yelə, Çulu çoxdan düşüb, çaya dağların… Təmiz adı vardı, “quzey qarı” tək, Bağrına xal düşüb, saya dağların… * * * Başında çalma tək, ta durmur duman, Əynində qalmayıb, nə kofta, tuman, Lütlənib haçandır, qalıb lüt-üryan, Qa...

Davamı

2019-04-18 16:41:13

ƏDALƏT VAR

Zaur USTAC

Hər kəlmənin mayası var, qoru var, Haqq-hesabda ayaq olar, baş olar… Şəkərçinin dili baldan şirindi, Kisəçinin üstü-başı yaş olar… * * * Elə söz var, dəyərldir kitabdan, Baxış var ki, uyarlıdır xitabdan, Bəni-adəm ayarlıdır turabdan, Donu yelsə, yolu qaya, daş olar… * * * Ustac desin, yazın daşa, qayaya, Nədən kimsə düşsün boşa, ay-aya? Nə vaxt haram düşsə döşə, mayaya, Döl qüsurl...

Davamı

2019-04-14 14:52:55

EHKAM

Zaur USTAC

EHKAM (“Qırxında öyrənən görunda çalar”) “Susuz quyu su tökməklə sulanmaz,” Gic doğulan, gic böyüyər, gic ölər… Ər oğuldan, ər törəyər, mərd olar, Soysuz doğsa, bic yetirər, bic bələr… * * * Heyvanın cinsi var, bitkinin kökü, Qarışmaz, tək durar, hər kəsin tükü, Kimsəyə yüklənməz, kimsənin yükü, Kimi tez anlayar, kimi gec bilər… * * * Ustac, iki doqquz, edər on səkkiz, Arif bu sin...

Davamı

2019-04-11 20:23:44

Adam

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Mənim sənlə barışmağa Ehtiyacım yoxdur, Adam. Mövzu axtar danışmağa, Ətrafında çoxdur, Adam. Ömür axan çay kimidir, Təb Tanrıdan pay kimidir. Bu qələmim yay kimidir, Cümlələrim oxdur, Adam. Söz altından çıxar hər iş, Yüksələnlər edər eniş. Əlim açıq, qəlbim geniş, Gözlərimsə, toxdur, Adam.

Davamı

2019-04-06 15:53:24

DİLARƏ

Zaur USTAC

(…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: “Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var, Adı anılmalı, anmasaq olmaz… * * * Yaradan bəxş edib, bu namı bizə, Ellərin sultanı, xan Azərbaycan… Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən, Anam Azərbaycan, can Azərbaycan… * * * Dünya yaranandan mayamız belə, İplikdən əjdaha...

Davamı