Poeziya


2017-10-28 19:27:34

Göy qurşağı

Zaur Ümumbəşər

Yağış, palçıq, günəş Yağış, palçıq, günəş... Hanı bəs göy qurşağı? Heç kəs səsin çıxarmır Salıb başın aşağı yağışda islanır, palçığa batır, günəşdə qızınır. Bəs hanı göy qurşağı? Rəngləri ürək açan o gözəl gəlməyəcək? Bəlkə kimsə gizlədir?! Bəlkə təbiət paxıl?! Ancaq, bilənlər bilir Gələcək əvvəl-axır: Yağış, palçıq, günəş Yağış, palçıq,...

Davamı

2017-10-27 09:32:27

Yağmur var buralarda

Fərqanə Yusifqızı

Yəqin eşitmisən xəbərlərdən bir az yağmur var buralarda.. bir az buludlar mənə yağdı, bir az da mən buludlara.. Sonra.. mahnımız səsləndi, mindiyim taksinin radiosunda. Bir az qulağım yoldaşlıq etdi mahnıya, bir az da gözlərim... Söyləmək istəmirəm,amma mən səni çox özlədim...

Davamı

2017-10-24 07:31:44

tərcümə

araz asef

siyasətçilər cəbhəyə getmirlər odur ki saylari az ömürləri uzun olur əsgərlər isə əsgərlər həzin və qəmli üykücükdülər. şair:?? tərcümə: araz asəf

Davamı

2017-10-23 05:47:44

Qurd Balasıyam

Furqani

Atam türk oğludur, anam türk qızı, Kim deyə bilər ki, yad balasıyam?! Əslimlə, nəslimlə öyünürəm mən, Bu oğuz elinin şad balasıyam. Bərkə-boşa düşən ər olmuşam mən, Min süzgəcdən keçib durulmuşam mən. Odlar ölkəsində doğulmuşam mən, Alovdan törəmiş od balasıyam. Millətlər içində çəkim var mənim, Namusdan, qeyrətdən yüküm var mənim. Tarixim, keçmişim, köküm var mənim, Mən əsl el oğlu...

Davamı

2017-10-21 19:46:35

QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ

Nəriman Mahmud

Nəriman MAHMUD Ötən əsrin sonunda, Huri, mələk donunda İvanla Con bir olub, Şeytanla əlbir olub Süni ocaq çatdılar, Problem yaratdılar. “Qara qızıl”dan ötrü Var-yoxundan keçdilər, Az-çoxundan keçdilər. Yüz ölçüb, bir biçdilər – Zəhrimar neftdən yana, Dərin şırım açdılar Ulu yurdun başında. (“Ayının min oyunu, Bir armudun başında”) Neçə oğul, neçə qız, On minlərlə günahsız Keçdi şirin canından, Qa...

Davamı

2017-10-20 15:00:47

Sən niyə yaşayırsan?

Adil ZAMAN

Sən niyə yaşayırsan? Bir tanışıma Təpə görüb “dağ” dedin. Qınamıram səni mən; Axı dağ görməmisən. Damcı səsi eşidib, Bulaq bildin bəs nədən – Bulaq da görməmisən?!.. Bakı, 30 may 1979

Davamı

2017-10-20 06:42:31

Məni başqa sev

Fərqanə Yusifqızı

Məni hamı kimi deyil‚ başqa sev. Burax gəl sevdiyin son qadını da. Al gözlərindən ən son baxışını Al gətir‚ alovunu‚odunu da. Məni başqa sev‚ məni bambaşqa sev. Havada uçsun hər dediyin kəlmə.. Hər şey gözəl olsun bir xahiş‚amma‚ Özünü sevdirmə‚ bununçün gəlmə..

Davamı

2017-10-20 06:37:56

Bu payız da tənhayam

Fərqanə Yusifqızı

Bu payız da tənhayam, Saralan yarpaqların, Üşüyən budaqlarda, Lap son qonağı kimi. Bu payız da tənhayam, Xəzan ümidlərimin, Məzarı üzərində, Söylənən ağı kimi.. Alıb xatirələri, Yer tapmıram daşıyam, Öldürəcəm hamısın, Dəli sayağı kimi.. Bu payız da tənhayam, Ətraf qırmızı,sarı, Hər yan xına rəngində, Gəlin ayağı kimi.. Bu payız da tənhayam.. Bu payız da soyuqdu..

Davamı

2017-10-20 06:34:11

Qalarsanmı mənimlə

Fərqanə Yusifqızı

Heç özüm də bilmirəm hardan çıxdın qarşıma, Sən Allah, bundan belə bəla olma başıma, Ürəyim çoxdan susub, baxma cavan yaşıma, Baxma sığal telimə, kirpiyimə, qaşıma, Eləcə uzaqdan sev, axı eşqdən qorxuram, Eşq adlı xəstəliyə bilmədən yoluxaram. Ya sevsəm, ömür boyu sevincimlə, qəmimlə, Qalarsanmı mənimlə? Bəlkə də, incidərəm qəfildən ürəyini, Ya da heç qorumaram evinin dirəyini, Əli...

Davamı

2017-10-19 07:54:25

Sən yadıma düşəndə...

Adil ZAMAN

Sən yadıma düşəndə... Mənsur şeir ...Arzuya bax, sevgilim, Tellərindən incəmi, Soylə, ürəyincəmi?.. Müşfiq Çay bilmişdim səni mən eşidib şırıltını. Sularina baş vurmaq ən böyük arzum idi; gördüm dayaz bir arxsan. Qasırğadan da güclü zənn eləyirdim səni eşidib vıyıltını. Qabağında durmaqçın yüzillik bir palıddan möhkəmlik öyrənirdim; əfsus, adi küləksən – mənim gözümlə baxsan. Səni fəzalar qəd...

Davamı