Poeziya


2019-03-11 19:58:31

Mariyan Şeyxova. Poetik tərcümələr

Firuz Mustafa

Mariyan Şeyxova (Müslümova Miyasət Şeyxovna) 31 dekabr 1960-cı il tarixdə Dağıstanda, Lak rayonunun Ubra kəndində doğulub, milliyyətcə lakdır, rusca yazıb-yaradır. Dağıstan Dövlət Universitetinin filologiya və hüquq fakültələrini bitirib. Pedaqoji elmlər namizədidir. Maxaçqalada yaşayır. “Mələklər qan içində”, “Dənizlə birgə”, “Dante ilə dialoqlar” adlı poetik kitabların müəllifidir. Rusiya Yazı...

Davamı

2019-02-19 19:41:54

YORMA MƏNİ, EY HƏYAT

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Mən səni kürəyimdə daşıyıram nə vaxtdı, Bir az insafın olsun, yorma məni, ey həyat. Hər günü əmrinlə yaşayıram nə vaxtdı, Bir gün çəkilsəm göyə, sorma məni, ey həyat! Çıxdığım zirvələrin başına qar ələnir, Ürəyim bəyazlığın saflığına bələnir, Kimin isə gözləri ovladımı belə nur?! Nurundan kama çəkdim, qırma məni, ey həyat. Görürsən ki, içimdə fırtınalar dolaşır, Eniş-yoxuş bilmədən hər günümlə y...

Davamı

2019-02-17 16:14:39

BƏNÖVŞƏ

Zaur USTAC

Kimi öyər, bənövşəni, Kimi qara, qara yaxar… Bənövşənin od həsrəti, Qarı da yandırıb, yaxar… * * * Bulaq başı buz, sırsıra, Əlin düşə, köz ısıra, Rəbbim yol verməz qüsura, İçindən can qalxıb, baxar… * * * Ustacam, xeyməm laməkan, Rusqat verə, qıla imkan, Tər bənövşəm olar kankan, Qar içindən çıxıb, qoxar… 12.12.2017. Bakı. (12:25) 12’ Müəllif: Zaur Ustac © Zaur USTAC,2019. Bakı. WWW.YAZARLAR.AZ...

Davamı

2019-02-11 08:34:00

YORULDUQ OYNAMAQDAN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Havanı dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıbdı, Zili, bəmi nə vaxtdı biri-birinə qatıbdı, Baxma ki, bir çoxunun səs-sədası batıbdı, Bu hava yordu bizi, qırıldıq oynamaqdan, Bu çalınan havaya yorulduq oynamaqdan. Əllər dikəlib göyə fələyə yalvarırıq, Hər ağrıdan yorulan ürəyə yalvarırıq, İçimizdə ağlayan diləyə yalvarırıq, Parasız cibimizə sarıldıq oynamaqdan, Bu çalınan havaya yorulduq oynamaqdan. Yerdə...

Davamı

2019-02-09 15:21:09

MOBİL TELEFONDAN YAPIŞAN GƏLİN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Mobil telefondan yapışan gəlin, Evində iş-gücün tökülüb qalıb. Qeybətlə, yalanla çarpışan gəlin, Qəlbin talan olub, sökülüb qalıb. Mətbəxdə qab-qacaq yuyulmayıbdı, Beşikdə körpən də haray qoparır. Qonum- qonşulardan vallah ayıbdı, Telefon azarın səni aparır. Qazanın nahara xörək gözləyir, Bir azdan gələcək ərini düşün. Səni sevgi dolu ürək gözləyir... Ayıl, özünə gəl, dərini düşün! Hazırla biş-...

Davamı

2019-02-08 19:54:27

AY ƏZAZİL QAYNANA

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Ay əzazil qaynana, Girmə yar arasına. Ol gəlinə pak ana, Deyinmə qarasına. Oğlun ailə qurub, Ailə kiçik dövlətdi. Gəlinlə ara vurub Ev yıxmaq nə adətdi?! Analıq məhəbbətin gəlin də də aşıla. Kin dolu can səbətin, Oynama gözlə, qaşla. Gəlinin ağlı kəsmir, Sən dünyanı görmüsən. Hardan gəlibdi əmir, Üzünü bürümüsən?! Evə dığdığı salıb, Əri, oğlu bezdirmə. İçinə hiylə alıb İllər ilə gəzdürmə...

Davamı

2019-02-04 20:56:22

İLAHİ, MƏNƏ BİR YOL AÇ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

İlahi, mənə bir yol aç, Ürək odun üstündə sac… Alım ağrıyan başımı çıxım gedim bu dünyadan. Atım qaçım göz yaşımı, Qurtulum daha röyadan. Qəmli gözlərin tənəsi, Yalanların ənənəsi, Ruhumu talan eyləyir, Könlümə kədər bələyir. İçimdə hicran mələyir… İlahi, mənə bir yol aç, Canım deyil kimsəyə bac. Dincliyimi tapım bir dəm, Onu şərdən qapım bir dəm… Məni də bir ana doğdu, Bəsdir qəlbə həsrət yağdı,...

Davamı

2019-02-02 21:32:00

Mənim

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Həyatım boyunca etdiklərimin Savabı sənindir, günahı mənim. Ümidlə baxdığın uca göylərin Mələyi sənindir, Allahı mənim. Bilinməyir sağı, solu günlərin, Ömrümüzdən keçir yolu günlərin. Gözlədiyin sevgi dolu günlərin Dünəni sənindir, sabahı mənim. Qırılıb telləri tar-kamanımın, İtibdir açarı vaxt, zamanımın. Hər gün elədiyim and-amanımın Vallahı sənindir, billahı mənim....

Davamı

2019-01-31 17:41:25

İNDİ

Zaur USTAC

Səndən əvvəl nəyim vardı dünyada? Dünya özü mənim üçün heç idi… Söylə görüm qalıbmı heç yadında Həmən günün nişanəsi üç idi… * * * Dil açanda ata-ana demişdim, Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim, Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim, Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi… * * * Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım, Oyan dedin hövlank qalxdım oyandım, Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım, Bunlar mənə həyat verən...

Davamı

2019-01-19 20:34:04

AĞI-DASTAN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

20 YANVAR 1990-ci il şəhidlərinin müqəddəs ruhuna… Sinəsi yara, Bakı, Yaxdılar qara, Bakı, Yağının fitvasıyla Qarışdı ara, Bakı. Didilən canlarım oy! Tökülən qanlarım oy! Başım, qollarım hanı? Axır köksümün qanı, Qana susayan yağı, Sən verdin, aldın canı? Bağlanan yollarım oy! Zəncirli qollarım oy! İgidim ölmə dayan, Bağlı gözün aç, oyan, Çərxin tərsə çevrilsin, Bizi bu günə qoyan. Lay-divar...

Davamı