Poeziya


2018-10-13 08:28:45

Köz üstündəyəm

Vahid Çəmənli

Başıma dünyanın dərdini yığdım, Axır yıxdı məni, üz üstündəyiəm. Yalvara-yalvara qalmışam Haqqa, Axşamdan səhərə diz üstündəyəm. Qafiləm, dünyanın oyunlarından, Bir haray ummuram qoyunlarından… Günahı asılıb boyunlarından, Baxıram, yanıram köz üstündəyəm. Ərz etdim halımı o Əhli — hala, Bəlkə barmağımı batıra bala… O da saldı məni yüz qeylü — qala, Məcnun tək sərgərdan, düz üstündəyəm. Bahard...

Davamı

2018-10-13 08:16:04

Kəhriz

Vahid Çəmənli

Kəhriz Canıma illərin yanğısı düşüb, İzin ver, suyundan doyunca içim, Sərçələr yuvadan çıxana qədər, Dəcəl kəpənəklər duyunca içim. Çox uzun, çox ağir yol gəldim sənə, Atəşdən od tutub alışır sinə, Neçə parç içim ki, bu yanğım sönə? Nizami birbəbir sayınca içim. Vətənim, el-obam ümid çırağım, Nur olum dağına, düzünə yağım... Mənsiz axıb gedən İsa bulağım Babalı boynuma qoyunca...

Davamı

2018-10-02 19:52:13

Əzizxan

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Rəhmətlik Əzizxan müəllimin əziz xatirəsinə Əlli doqquzuncu ilin ilk günü, Bu fani dünyaya tutdu üzünü. Təsdiqləmək üçün öz türklüyünü Əlindən gələni etdi Əzizxan. Üç oğlu, kiçiyi Beyrəyi oldu, Mətləb Nağı dostu, ürəyi oldu. Çoxunun dayağı, köməyi oldu, Məzlum harayına yetdi Əzizxan. Elmi, savadıyla daim ucaldı, Ölənəcən sadə, gülərüz qaldı. Tanrı vermiş idi, Tanrı da...

Davamı

2018-09-22 18:56:47

GÖR

Zaur USTAC

İçimi içindən yeyən arzular Qorx, bir gün yığışıb canımı üzə, Neyləyim, bu könül səni arzular Bax, nələr gözümdə çıxıbdı üzə... * * * Demirəm, özünü gəl unut tamam, Bunu istəmirəm, mümkünsüz, tamam, Səndən istəmirəm, bir baxış tamam, Gözucu bir nəzər ayıbmı üzə??? * * * Gör, işin harası dil açıb Ustac, Xəfif təbəssümə qalıbdı möhtac, Əlacı onadı eləyib merac, Günəşin səmt tutub, yön alıb üzə.....

Davamı

2018-09-22 18:40:57

BİLSİN.

Zaur USTAC

Mən dünyaya pis demərəm, Kim nə deyir özü bilsin... Dünya sənsən, dünya mənəm, Aşuqqalar* düzü bilsin.... * * * Kəkələmə, kəlmə üstə, Kimi altda, kmi üstə, “Ot da bitər kökü üstə”, Söz deyənlər sözü bilsin... * * * Seçə bilmir sazla sözü, Ayırammır odla közü, Qarışdırıb suyla buzu, İz sürənlər izi bilsin... * * * Hərə gəzir bir bəhanə, Bu dünyanın “günahı” nə? Çoxu bilmir heç kahı nə, Deyir,...

Davamı

2018-09-22 18:40:02

DÜNYA

Zaur USTAC

Ey dünyaya yaman dünya deyənlər, Halva deyib, ağız şirin edənlər, Ayaq üstə min yuxuya gedənlər, Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı…. * * * O, bizik ki, dondan-dona düşərik, Motal kimi şorlu-şorsuz şişərik, Ocağımız köz tutmamış bişərik, Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı…. * * * Ustac deyər, us ilk gündən qayıbdı, İnsan oğlu, insanlığa ayıbdı, “O” neynəsin, kim yolundan cayıbdı???? Dünya həm...

Davamı

2018-09-16 17:48:18

Məhkəmə

Əhməd Qəşəmoğlu

Məhkəmə Mühakimə edilir bir cani məhkəmədə, suallar dolu tənbeh, suallar dolu hədə. Hakim qəzəblə baxır bu müqəssir insana, müqəssirsə kədərli, gözləri batıb qana. Hər sözü təlaş dolu, danışır, səsi çıxmır, gözlərin yerə dikib, bir kəsə tərəf baxmır… prokror bir tərəfdə, vəkillər bir tərəfdə, zalda qohumlar, dostlar, insanlar dəstə-dəstə, sanki, qan yağışı yağır bu zala, hər ins...

Davamı

2018-09-14 17:02:35

DOSTUM

Zaur USTAC

Dostum, haqq yoluna qayıt indidən, Sonra əməlindən olma peşiman. Gördüyün işlərə, dediyin sözə Bir gün, sorğu-sual olacaq inan! * * * Yaşama, dünyanı hədər yerə, sən! Sabahkı gün üçün yaşa bu gündən, Nəfsin güdazına vermə ömrünü, Sabahkı yaşayış doğur bu gündən! * * * Xülyalar yolunda olma canfəşan, Arzu, istəyini inam üstə qur! Bu gün elə yaşa, elə iş gör ki, Peşiman olma, çalı...

Davamı

2018-09-10 15:58:59

PAYIZ

Zaur USTAC

(Fəridə xanıma) Təbiiətin möcüzəsi, Bizə olan sözdü payız.... Dağ-dərədə deyib-gülən, Düzdə dolan gözdü payız... * * * Sarı yarpaq gör nə gözəl, Kimə güldü, kimə xəzəl, Həzin-həzin, gözəl-gözəl, Cıbrıq olan qozdu payız... * * * Ustac dəyər verər sözə, Qabda nə var, çıxar üzə, Aram-aram, məzə-məzə, Ömrə düşən izdi payız... 07.10.2016. 11:15 Bakı. Müəllif: Zaur Ustac © Zau...

Davamı

2018-09-10 15:56:17

NƏ GÖZƏL.. .

Zaur USTAC

(Fəridə xanıma) Dünyamızı çiçək görən, Gözlər nə gözəl, nə gözəl... Ruhumuza şəfa verən, Sözlər nə gözəl, nə gözəl.... * * * Gül əkənlər, gül dərəcək, Qəlb deyəni, dil deyəcək, Düz əyrini, düz görəcək, Düzlər nə gözəl, nə gözəl.... * * * Ustac olub sözə məftun, Daim gülən üzə məftun, Qəlbdə qalan izə məftun, İzlər nə gözəl, nə gözəl.... 27.09.2016. Bakı. Müəllif: Zaur U...

Davamı