Poeziya


2018-02-05 14:03:09

AYŞƏNİM

Zaur USTAC

(Ayşən xanıma) Zəmanə çətindir, sən tək gözəli, Aramaqla bulmaq olmur, Ayşənim... Utancaq, baməzə həm də xoşsifət, Rəbbimin qüsuru olmur, Ayşənim... * * * Uca Yaradandan bir istəyim var, Sənin tək gözələ olsun bəxti yar, Taledən istəyən, qismətdən alar, Arzunun sınırı olmur, Ayşənim... * * * Cahan uzun yollar, dörd bir tərəfə, Dünya bir yanadır, Sən...

Davamı

2018-02-03 07:09:41

İNTİHAR

Zaur USTAC

İNTİHAR Bu gün dar ağacı qurdum özümə, İçimdən sıyırıb, asdım özümü ... Kor-kəsməz, korşalmış qəməlti ilə, Qıyma-qıyma edib, kəsdim özümü ... * * * Ümidim intihar etdi bu axşam, Ruh qəlbin ruhuna yandırıbdı şam, Özümlə təkbətək, baş-döş qalmışam, Qapışdıq, tutaşdıq, basdım özümü... * * * Ustacam, ruhumu ram eyləmişəm, Özümü özümə yem eyləmişəm, Bu illər bo...

Davamı

2018-01-31 18:02:39

OXŞAMIR

Zaur USTAC

(Özünə təskinlik verib, ovutma...) Keçər deyib, ayran qatma aşına, Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır. Əbəs yerə heç kim vurmaz başına, Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır. * * * Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik, Əli göydə, baş alovlu gəzərik, Gedəndə də göz yumulu gedərik, Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır. * * * Ustac deyər, söz gələn yer naməlum, Yaradan de, ya Tanrı de, ya Qəyy...

Davamı

2018-01-31 04:03:12

VURĞUN VƏTƏNDİ…

Zaur USTAC

(Vurğuna) Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna, Vətən varlığıydı, Vətən varıydı… Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla, Vətənin varlığın vurğulayırdı…. * * * Varam, Vurğunumun vurğunluğuna, Varıynan varmışdı varılmayana, Vətənin vəkili Vəkiloğluna, Vətən vüqariydı, Vətən varıydı…. * * * “Vurğunam”, Vətənin varı varımdı, Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı, Vurğunsa, Vətənə Vətən verirdi, Vətən Vu...

Davamı

2018-01-29 05:14:22

Mənzum rəvayət

Səmi

Soyuq gəldi,ilin qəlbi qaraldı. Yay dövrünü təhvil verdi payıza. Yaşıl nə var sarım-sarım saraldı. Yol açıldı şaxta,boran,ayaza. Yorqan sərib öz üstünə xəzəldən, Çayır-çəmən qızılı don geyindi. Mən istinin vurğunuyam əzəldən, Məsləhətim:-Sən də isti gey indi. Halaylanıb ətrafında tonqalın, Yaxşı nədir,yaman nədir?Anışaq. Bir kəsdə ki,əgər oldu gön qalın, Beləsindən nə söyləyək,danışaq...

Davamı

2018-01-28 15:19:12

GƏL

Zaur USTAC

GƏL Ümiddən bir çələng hörmüşəm, gülüm. Nə vaxtdır rəfində gözləməkdədir... Dünyamda bir dünya qurmuşam, gülüm. Haçandır üfiqdə bəkləməkdədir... * * * Gəl, nazı-qəmzəni sən qoy boxçaya, Arzu-istəyini çıxar taxçaya, Bu nədir, dönmüsən əntiq axçaya, Cəmalın yad nəzər süsləməkdədir... * * * Ustacı etmisən, özünə möhtac, Gözünün gülməsi, üzünə möhtac, Ruhunun dinməsi, sözünə möh...

Davamı

2018-01-27 16:21:46

GƏL ÖYRƏT MƏNİ

Zaur USTAC

GƏL ÖYRƏT MƏNİ Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan, Çox azdır bu incə mətləbi qanan, De görüm qövr edib, alışıb yanan Odlu bir yaraya su səpərsənmi? * * * İncə bir təbəssüm aparır məni, Qovursan dünyamdan dumanı, çəni Allahım bir mələk göndərib səni Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi? * * * Xəstənin dərdinə dərman təbibim, Ağzında dili bal, şəkər həbibim, Səndən nə gizlədim, var bir eyibim...

Davamı

2018-01-26 16:28:38

GÖZÜN GÖZÜ

Zaur USTAC

Gözün gözü Gülən gözün gözəlliyi gözəldir, Gülən gözü görünməyən göz görər…. Gözün gülür, gözün gözü gülməyir, Gözdə gözü görünməyən göz görər…. * * * Gözü gözdən gözün gözü gizlədir, Gözdə gözü gözün gözü gizlədir, Gözün gözü gözümüzdə gizlidir, Gizli gözü görünməyən göz görər…. * * * Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər, Gülən gözün gözü gözdən gülümsər, Gülməyən göz, gözə göz...

Davamı

2018-01-25 15:51:29

YARIM BARDAQ

Zaur USTAC

YARIM BARDAQ O yarım buraxdığın Bardaq, de yadındamı???? Sen gedəndən düz üç gün Söndürübdü yanğımı…. * * * Dodağın dəyən yerdən Öpmüşəm, neçə kərə…. Dadsız şüşə o gündən Dönüb bala, şəkərə…. * * * Sənin tutduğun yerdən Çalışmışam tutmağa…. İz tapanda izindən Qanad olmur uçmağa…. * * * Bütə dönüb, bu bardaq Bəzəyidir evimin…. Üstündə barmaq-b...

Davamı

2018-01-21 10:27:19

“DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR..."

Zaur USTAC

(Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur...) “Dünya bir pəncərədir”, pəncərən olsa, qardaş... De, heç vaxtın oldumu, pəncərədən baxmağa, Bir-iki, tələm-seyrək, boylanmağı saymasaq... Yuxunu görmək üçün vaxt lazımdı yatmağa, O da, Sən də yox idi, işin-gücün çox idi... Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi... * * * Yuxusuz gözündəki bu hüzn nədi, qardaş??? Yeddi...

Davamı