Poeziya


2018-02-21 21:26:46

Bu gecə

Fərqanə Yusifqızı

Bu gecə gözləri açıq yatacam, Görüm ki,yuxuma necə gəlirsən. Təkliyi birgünlük silib atacam, Sən bunu bacaran yeganə sirrsən. Bu gecə gözləri açıq yatacam, Gözlərin zülmətdə işıq sacacaq. Bu gecə yuxumu sənə satacam, Bu gecə biz oyaq,hər kəs yatacaq. Bu gecə gözləri açıq yatacam, Bəlkə mələklər də qonaq gələcək. Gözünün sehrində itib batacam, Ulduzlar sevinib yallı gedəcək. B...

Davamı

2018-02-14 16:50:11

HƏQİQƏT

Zaur USTAC

HƏQİQƏT Nə qədər Günəş var, yaşayar insan, İnsan öz ömrünü son edə bilməz. Dünyasın dəyişər, nizamı ilə, O, bir varlıq kimi yox ola bilməz! * * * Heçdən heç yaranmır, hrç nə heç olmur, Bulud göydə dolur, yerdə su olur, Sular buxar olub, göylərə uçur, Bu, “dünya” nizamsız qurula biməz! * * * Gecələr, gündüzlər, Ay və ulduzlar, Səhradakı qumlar, dəryada buzlar, Acılı, şirinli, rəngl...

Davamı

2018-02-05 14:03:09

AYŞƏNİM

Zaur USTAC

(Ayşən xanıma) Zəmanə çətindir, sən tək gözəli, Aramaqla bulmaq olmur, Ayşənim... Utancaq, baməzə həm də xoşsifət, Rəbbimin qüsuru olmur, Ayşənim... * * * Uca Yaradandan bir istəyim var, Sənin tək gözələ olsun bəxti yar, Taledən istəyən, qismətdən alar, Arzunun sınırı olmur, Ayşənim... * * * Cahan uzun yollar, dörd bir tərəfə, Dünya bir yanadır, Sən...

Davamı

2018-02-03 07:09:41

İNTİHAR

Zaur USTAC

İNTİHAR Bu gün dar ağacı qurdum özümə, İçimdən sıyırıb, asdım özümü ... Kor-kəsməz, korşalmış qəməlti ilə, Qıyma-qıyma edib, kəsdim özümü ... * * * Ümidim intihar etdi bu axşam, Ruh qəlbin ruhuna yandırıbdı şam, Özümlə təkbətək, baş-döş qalmışam, Qapışdıq, tutaşdıq, basdım özümü... * * * Ustacam, ruhumu ram eyləmişəm, Özümü özümə yem eyləmişəm, Bu illər bo...

Davamı

2018-01-31 18:02:39

OXŞAMIR

Zaur USTAC

(Özünə təskinlik verib, ovutma...) Keçər deyib, ayran qatma aşına, Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır. Əbəs yerə heç kim vurmaz başına, Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır. * * * Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik, Əli göydə, baş alovlu gəzərik, Gedəndə də göz yumulu gedərik, Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır. * * * Ustac deyər, söz gələn yer naməlum, Yaradan de, ya Tanrı de, ya Qəyy...

Davamı

2018-01-31 04:03:12

VURĞUN VƏTƏNDİ…

Zaur USTAC

(Vurğuna) Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna, Vətən varlığıydı, Vətən varıydı… Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla, Vətənin varlığın vurğulayırdı…. * * * Varam, Vurğunumun vurğunluğuna, Varıynan varmışdı varılmayana, Vətənin vəkili Vəkiloğluna, Vətən vüqariydı, Vətən varıydı…. * * * “Vurğunam”, Vətənin varı varımdı, Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı, Vurğunsa, Vətənə Vətən verirdi, Vətən Vu...

Davamı

2018-01-29 05:14:22

Mənzum rəvayət

Səmi

Soyuq gəldi,ilin qəlbi qaraldı. Yay dövrünü təhvil verdi payıza. Yaşıl nə var sarım-sarım saraldı. Yol açıldı şaxta,boran,ayaza. Yorqan sərib öz üstünə xəzəldən, Çayır-çəmən qızılı don geyindi. Mən istinin vurğunuyam əzəldən, Məsləhətim:-Sən də isti gey indi. Halaylanıb ətrafında tonqalın, Yaxşı nədir,yaman nədir?Anışaq. Bir kəsdə ki,əgər oldu gön qalın, Beləsindən nə söyləyək,danışaq...

Davamı

2018-01-28 15:19:12

GƏL

Zaur USTAC

GƏL Ümiddən bir çələng hörmüşəm, gülüm. Nə vaxtdır rəfində gözləməkdədir... Dünyamda bir dünya qurmuşam, gülüm. Haçandır üfiqdə bəkləməkdədir... * * * Gəl, nazı-qəmzəni sən qoy boxçaya, Arzu-istəyini çıxar taxçaya, Bu nədir, dönmüsən əntiq axçaya, Cəmalın yad nəzər süsləməkdədir... * * * Ustacı etmisən, özünə möhtac, Gözünün gülməsi, üzünə möhtac, Ruhunun dinməsi, sözünə möh...

Davamı

2018-01-27 16:21:46

GƏL ÖYRƏT MƏNİ

Zaur USTAC

GƏL ÖYRƏT MƏNİ Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan, Çox azdır bu incə mətləbi qanan, De görüm qövr edib, alışıb yanan Odlu bir yaraya su səpərsənmi? * * * İncə bir təbəssüm aparır məni, Qovursan dünyamdan dumanı, çəni Allahım bir mələk göndərib səni Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi? * * * Xəstənin dərdinə dərman təbibim, Ağzında dili bal, şəkər həbibim, Səndən nə gizlədim, var bir eyibim...

Davamı

2018-01-26 16:28:38

GÖZÜN GÖZÜ

Zaur USTAC

Gözün gözü Gülən gözün gözəlliyi gözəldir, Gülən gözü görünməyən göz görər…. Gözün gülür, gözün gözü gülməyir, Gözdə gözü görünməyən göz görər…. * * * Gözü gözdən gözün gözü gizlədir, Gözdə gözü gözün gözü gizlədir, Gözün gözü gözümüzdə gizlidir, Gizli gözü görünməyən göz görər…. * * * Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər, Gülən gözün gözü gözdən gülümsər, Gülməyən göz, gözə göz...

Davamı