Poeziya


2019-02-04 20:56:22

İLAHİ, MƏNƏ BİR YOL AÇ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

İlahi, mənə bir yol aç, Ürək odun üstündə sac… Alım ağrıyan başımı çıxım gedim bu dünyadan. Atım qaçım göz yaşımı, Qurtulum daha röyadan. Qəmli gözlərin tənəsi, Yalanların ənənəsi, Ruhumu talan eyləyir, Könlümə kədər bələyir. İçimdə hicran mələyir… İlahi, mənə bir yol aç, Canım deyil kimsəyə bac. Dincliyimi tapım bir dəm, Onu şərdən qapım bir dəm… Məni də bir ana doğdu, Bəsdir qəlbə həsrət yağdı,...

Davamı

2019-02-02 21:32:00

Mənim

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Həyatım boyunca etdiklərimin Savabı sənindir, günahı mənim. Ümidlə baxdığın uca göylərin Mələyi sənindir, Allahı mənim. Bilinməyir sağı, solu günlərin, Ömrümüzdən keçir yolu günlərin. Gözlədiyin sevgi dolu günlərin Dünəni sənindir, sabahı mənim. Qırılıb telləri tar-kamanımın, İtibdir açarı vaxt, zamanımın. Hər gün elədiyim and-amanımın Vallahı sənindir, billahı mənim....

Davamı

2019-01-31 17:41:25

İNDİ

Zaur USTAC

Səndən əvvəl nəyim vardı dünyada? Dünya özü mənim üçün heç idi… Söylə görüm qalıbmı heç yadında Həmən günün nişanəsi üç idi… * * * Dil açanda ata-ana demişdim, Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim, Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim, Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi… * * * Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım, Oyan dedin hövlank qalxdım oyandım, Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım, Bunlar mənə həyat verən...

Davamı

2019-01-19 20:34:04

AĞI-DASTAN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

20 YANVAR 1990-ci il şəhidlərinin müqəddəs ruhuna… Sinəsi yara, Bakı, Yaxdılar qara, Bakı, Yağının fitvasıyla Qarışdı ara, Bakı. Didilən canlarım oy! Tökülən qanlarım oy! Başım, qollarım hanı? Axır köksümün qanı, Qana susayan yağı, Sən verdin, aldın canı? Bağlanan yollarım oy! Zəncirli qollarım oy! İgidim ölmə dayan, Bağlı gözün aç, oyan, Çərxin tərsə çevrilsin, Bizi bu günə qoyan. Lay-divar...

Davamı

2019-01-18 05:44:18

Qıfılbənd Çingiz Kürdəmirli, Vahid Çəmənli

Vahid Çəmənli

Vahid Çəmənli Gecə təcnis gəlir, gündüz qıfılbınd, Tilsimi qırmağa ta qalmayıb zənd. Gəzdim doğma yurdu, ev - ev , kəndbəkənd, Sən ruhda, sən canda yazan görmədim. Çingiz Kürdəmirli Dostu tərifləmək, deyildi lazım, Beş-on cızmaqara olubdur yazım. Çoxum çoxdan gedib, qalıbdır azım, Şairtək özümü bə"zən görmədim... Vahid Çəmənli Çağlayır içində bahar tufanı, Dondurur ürəyi, dondurur qanı. Tənqid...

Davamı

2019-01-17 19:20:36

DƏLİ YEL KİMİ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Ağlamaq eşqinə düşmüşəm yenə, Axıdım gözümdən yaşı sel kimi. Çıxıb əzablarım canımdan önə, Əsir qəfil qopan dəli yel kimi. Qaçmaq istəyirəm yerlərdən göyə, Buraxım tənimi qoy yerin olsun. Ruhum haray salıb bu səsə-küyə, Deyir məzar qazı lap dərin olsun! Bu bədən neyinə lazımdır deyir, Yapışıb qalmısan qopa bilmirsən. Doğulduğun gündən şər yolu əyir, Özünü dünyada tapa bilmirsən. Gəl yığışıb ged...

Davamı

2019-01-03 10:15:56

ÜRƏYİMLƏ SƏCDƏ EDİRƏM

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Sənə ürəyimlə səcdə edirəm, Ürəyin işini əl görə bilməz. Hər gün dərgahına min yol gedirəm, Canın səcdəsini dil görə bilməz. Bütün kainatlar əlində çıraq, Söndürüb yandıran sənsən çırağı. Sənin varlığından ruh verir soraq, Səni duymayanlar görmür irağı. Vicdanı dinlədib danışdıran sən, Vicdan dediyimiz Rəbbin özüdür. Xeyiri şər ilə yarışdıran sən, Canda kainatın yaşam közüdür. Di...

Davamı

2018-12-30 19:41:08

YENİ İL DUASI

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Əziz Həmvətənlər, Həmrəylik günümüz və Yeni ilimiz mübarək olsun! YENİ İL DUASI Ey canın işığı, ey Yaradanım, Vaxtın təkərini fırladır anım. Saniyələr ömrü çəkib aparır, İçimə min ağrı töküb aparır. Sənə ünvanlanıb dildə sözümüz, Sənin şimşəyini alır közümüz. Yenə köhnə ili yola salırıq, Yenə intizara möhtac qalırıq. Nə olar sındırma ümidimizi, İşğal sınağıyla öldürmə bizi. Sənin əlindədir düşm...

Davamı

2018-12-10 19:14:32

ETDİYİM YAXŞILIQLAR QAPAZ OLDU BAŞIMA

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Etdiyim yaxşılıqlar qapaz oldu başıma, Axdı bəbəklərimdən qarışdı göz yaşıma! Sıxdılar ürəyimi nar təki iştahlara, Onlar məzə aldılar, könlüm batdı ahlara. Ömrüm tufana düşmüş qayıqlartək çırpındı, Nə ağrıya tapındı, nə ağrıdan qırpındı. Mən xeyirə caladım taleyin varaqların, Söndürdü yaxın-yadım bəxtimin çıraqların. Can fəda etdiklərim canıma zərbə vurdu, Saldı ömrü yoxuşa yolumda...

Davamı

2018-12-08 19:06:16

DURUN GEDƏK QARABAĞA

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Nə sızlayıb ağlaşırıq, Ah-ələmlə bağlaşırıq, Dillə neçə dağ aşırıq- könlə hicran yağa-yağa, Durun gedək Qarabağa! Inlər, sızlar hər sözümüz, Göz yaşına yar gözümüz, Açılmayır heç üzümüz, Bəsdir dözdük daha dağa, Durun gedək Qarabağa! Möhür, imza torpaq almaz, Qorumasaq Vətən olmaz, Heç bir zülüm sona qalmaz, Qonub yağı çox oylağa, Durun gedək Qarabağa! Bəsdir qaçqın, köçkün ol...

Davamı