Poeziya


2018-01-31 18:02:39

OXŞAMIR (Özünə təskinlik verib, ovutma...)

Zaur USTAC

OXŞAMIR (Özünə təskinlik verib, ovutma...) Keçər deyib, ayran qatma aşına, Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır. Əbəs yerə heç kim vurmaz başına, Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır. * * * Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik, Əli göydə, baş alovlu gəzərik, Gedəndə də göz yumulu gedərik, Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır. * * * Ustac deyər, söz gələn yer naməlum, Yaradan de, ya Tanrı de,...

Davamı

2018-01-31 04:03:12

VURĞUN VƏTƏNDİ… (Vurğuna)

Zaur USTAC

VURĞUN VƏTƏNDİ… (Vurğuna) Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna, Vətən varlığıydı, Vətən varıydı… Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla, Vətənin varlığın vurğulayırdı…. * * * Varam, Vurğunumun vurğunluğuna, Varıynan varmışdı varılmayana, Vətənin vəkili Vəkiloğluna, Vətən vüqariydı, Vətən varıydı…. * * * “Vurğunam”, Vətənin varı varımdı, Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı, Vurğunsa, Vətənə Vətən v...

Davamı

2018-01-29 05:14:22

Mənzum rəvayət

Səmi

Soyuq gəldi,ilin qəlbi qaraldı. Yay dövrünü təhvil verdi payıza. Yaşıl nə var sarım-sarım saraldı. Yol açıldı şaxta,boran,ayaza. Yorqan sərib öz üstünə xəzəldən, Çayır-çəmən qızılı don geyindi. Mən istinin vurğunuyam əzəldən, Məsləhətim:-Sən də isti gey indi. Halaylanıb ətrafında tonqalın, Yaxşı nədir,yaman nədir?Anışaq. Bir kəsdə ki,əgər oldu gön qalın, Beləsindən nə söyləyək,danışaq...

Davamı

2018-01-28 15:19:12

GƏL

Zaur USTAC

GƏL Ümiddən bir çələng hörmüşəm, gülüm. Nə vaxtdır rəfində gözləməkdədir... Dünyamda bir dünya qurmuşam, gülüm. Haçandır üfiqdə bəkləməkdədir... * * * Gəl, nazı-qəmzəni sən qoy boxçaya, Arzu-istəyini çıxar taxçaya, Bu nədir, dönmüsən əntiq axçaya, Cəmalın yad nəzər süsləməkdədir... * * * Ustacı etmisən, özünə möhtac, Gözünün gülməsi, üzünə möhtac, Ruhunun dinməsi, sözünə möh...

Davamı

2018-01-27 16:21:46

GƏL ÖYRƏT MƏNİ

Zaur USTAC

GƏL ÖYRƏT MƏNİ Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan, Çox azdır bu incə mətləbi qanan, De görüm qövr edib, alışıb yanan Odlu bir yaraya su səpərsənmi? * * * İncə bir təbəssüm aparır məni, Qovursan dünyamdan dumanı, çəni Allahım bir mələk göndərib səni Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi? * * * Xəstənin dərdinə dərman təbibim, Ağzında dili bal, şəkər həbibim, Səndən nə gizlədim, var bir eyibim...

Davamı

2018-01-26 16:28:38

GÖZÜN GÖZÜ

Zaur USTAC

Gözün gözü Gülən gözün gözəlliyi gözəldir, Gülən gözü görünməyən göz görər…. Gözün gülür, gözün gözü gülməyir, Gözdə gözü görünməyən göz görər…. * * * Gözü gözdən gözün gözü gizlədir, Gözdə gözü gözün gözü gizlədir, Gözün gözü gözümüzdə gizlidir, Gizli gözü görünməyən göz görər…. * * * Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər, Gülən gözün gözü gözdən gülümsər, Gülməyən göz, gözə göz...

Davamı

2018-01-25 15:51:29

YARIM BARDAQ

Zaur USTAC

YARIM BARDAQ O yarım buraxdığın Bardaq, de yadındamı???? Sen gedəndən düz üç gün Söndürübdü yanğımı…. * * * Dodağın dəyən yerdən Öpmüşəm, neçə kərə…. Dadsız şüşə o gündən Dönüb bala, şəkərə…. * * * Sənin tutduğun yerdən Çalışmışam tutmağa…. İz tapanda izindən Qanad olmur uçmağa…. * * * Bütə dönüb, bu bardaq Bəzəyidir evimin…. Üstündə barmaq-b...

Davamı

2018-01-21 10:27:19

“DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...” (Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur...)

Zaur USTAC

“DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...” (Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur...) “Dünya bir pəncərədir”, pəncərən olsa, qardaş... De, heç vaxtın oldumu, pəncərədən baxmağa, Bir-iki, tələm-seyrək, boylanmağı saymasaq... Yuxunu görmək üçün vaxt lazımdı yatmağa, O da, Sən də yox idi, işin-gücün çox idi... Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi... * * * Yuxusuz gözündəki bu h...

Davamı

2018-01-20 13:36:56

İNCİ  QƏRƏNFİL

Zaur USTAC

İNCİ  QƏRƏNFİL Olsan da, bu işdə ən son müqəssir, Gəl, məndən incimə, inci qərənfil... Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi, İstəsən lap  məndən inci, qərənfil... *        *        * Ruhum bu halından çox mütəəssir, Yenə döşənmisən küçəyə, daşa... Qaxınc  çiçəyisən, qaxınc çiçəyi, Qaxanc  örf-adətə, öfkəyə, başa, *        *        * Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,...

Davamı

2018-01-16 14:38:01

“LAZIM”  GƏLSİN...

Zaur USTAC

Ya ağ olub, ya da qara, İstəyirəm, bozum gəlsin... Dar quranlar, salıb tora, İstəyirəm, çözüm gəlsin... * * * Cümlə-cahan batıb qara, Təbiət də çəkib dara, İnsan oğlu möhtac qora, İstəyirəm, Yazım gəlsin... * * * Bixəbər, nanəcib gəlib, Soylu gəlib, nəcib gəlib, Haram gəlib, vacib gəlib, İstəyirəm, “Lazım” gəlsin... * * * Bəşər it...

Davamı