Poeziya


2018-06-17 15:42:23

“BAYATILAR - بایاتیلار ” kitabından

Zaur USTAC

Mən aşiq beləsinə, Can qurban beləsinə, Xalı, Haqq qələmindən Kimdə var belə sinə??? * * * Mən aşiqəm bu vaxta, Bu zamana, bu vaxta, İnan, ruhum gəlməyir Cismim olduğu taxta. * * * Mən aşiq, sübh çağına, Enəydim yar bağına, Alma cavan saxlayır Nar daddı damağına. =============================================== مه ن عاشیق بئـلـه سینـه جان قوربان بئـله سینـه خالی حاق قه له م...

Davamı

2018-06-16 04:44:59

DÜŞÜB

Zaur USTAC

Sayı itib ayın, günün, saatın, Ürəyimə atəş düşüb, od düşüb... Haçan gəlim ağ əlini öpməyə? Ürəyimə nabat düşüb, qənd düşüb... * * * Əl öpənin çox olmasın, tək olum, Məcnun kimdi, Kərəm kimdi yek olum, Qoy həmişə nübar olum, ilk olum, Ürəyimə gilas düşüb, tut düşüb... * * * Ustacın qibləsi çöhri-qəməri, O da istər desin zikri-qəməri, Niqabın gizlədib fitri-qəməri, Bir zeh göstər,...

Davamı

2018-06-14 17:29:25

GƏRƏK

Zaur USTAC

GƏRƏK Gədadan bəy olmaz, geysə zərxara, Nəcabət adamın kökündə gərək. Soysuzda ar olmaz, qanmazda həya, Əzəmət insanın görkündə gərək. * * * Arif olan ağzı yelə dolanmaz, Çeşmə suyu ha lillənə bulanmaz, “Suzuz quyu su tökməklə sulanmaz”, Kəramət quyunun təkində gərək. * * * Ustac önəm verər söhbətdə süsə, Düşməsin bir kimsə qəflətdə sisə, Heç zaman söyməyin əbcəddə nəsə, Məharət he...

Davamı

2018-06-11 17:08:48

TƏZAD

Zaur USTAC

Dünyanın işində nizama bax ki, Bir anın ötməsi yaşadır bizi, Bir an ötür, Günəş doğur, O, batmağa tələsir... Bir an ötür, Mən səndən bir an da uzaqlaşıram, Eyni zamanda yaxınlaşırıq... Ən adi misalı seyr elə, Dilbər! Ağac kökləriylə sorub torpaqdan, Kiçik bir zərrəni çəkir budağa, O zərrə torpaqdan uzaqlaşırmı? Uzaqlaşırsa da, həm yaxınlaşır... Budaqdan yarpağa keçən zərəcik,...

Davamı

2018-06-10 16:21:21

HÜRRİYYƏT

Zaur USTAC

==poemadan bir parça== Min şükür hürriyyət ocağımız var, Kölgəlik bir fidan ağacımız var... Ey uca Yaradan Sən qoru bizi, Daim, qaim eylə hürr elimizi. Binə çadırları daş otaq eylə, Özün bu ulusu min budaq eylə... Nə qədər xalqlar var yox bir mətəsi, Çoxunun dili yox kəlmə ötəsi... Bizim söykənəcək dayağımız var, Hələ yol alacaq oylağımız var... Müəllif: Zaur Ustac © Zaur UST...

Davamı

2018-06-09 09:12:11

MÜNACAT

Zaur USTAC

MÜNACAT ==poemadan parça== Şükürdən güc alıb sözüm, söhbətim, Səndən gizli deyil, şəksiz niyyətim. Qəlblərdə olanı görüb, bilənsən, Kimə nə lazımdı onu verənsən. Yazar, ancaq yazar demişəm hər dəm, Əgər söz sahibi eyləsə hərdəm. Qələmə and içən uca Yaradan, Münacata çıxıb bu qələmtutan... Əllərim göydədir, dilim duada, Dua eyləyirəm qohuma, yada... Şamaxı torpağı qədimdən qədim, Xaq...

Davamı

2018-06-04 18:31:37

şeirlər

KAMALA ABİYEVA

Kamalə Abiyeva VƏSİYYƏT (Qızıma) Məndən sonra ağlamazsan. Ruhumu ağrıtmazsan. Dünyadan gedişimi yox, gəlişimi anarsan. “Bu gündə doğulan bir qadın vardı, Mənim üçün yaşardı”deyərsən. əylənərsən,gülərsən, ad günündə ağlamazlar bilirsən. Səni necə sevdiyimi, Məni necə sevdiyini xatırlarsan. Bir də qınamazsan nə özünü, nə...

Davamı

2018-06-03 16:24:48

FİTNƏKAR

Zaur USTAC

Dodaqların baldır, dedim Arı kimi sancdın məni…. Yanaqların aldır, dedim Alov kimi sardın məni…. * * * Atəşi əli ucunda, İynəsi dili ucunda. Kəməndi teli ucunda, Felə fəda etdin məni…. * * * Ustac olub, xal əsiri, “Fitnə” quran fel əsiri, Qəlbi şirin dil əsiri, Ruhu talan etdin məni…. 06.12.2015. Bakı. Müəllif: Zaur Ustac © Zaur USTAC,2018. Bakı. WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC...

Davamı

2018-05-31 17:13:04

DÜŞÜNCƏLƏR

Zaur USTAC

Arzular üzünə güləndə sənin, Elə bil, yüz dəfə cavanlaşırsan. İşin bərkə düşüb, çətinləşəndə, O an qəm-kədərlə qucaqlaşırsan... * * * Belə olmamalı düşün, ey insan! Səni xəlq edəndə ulu yaradan, Mayanı tutmuşdu, “sabit” torpaqdan, Mənbəyin, mənsəbin torpaqdır, İNSAN!!! * * * Şükür bəzək olsun şirin dillərə, Ağıl çəpər olsun əsən yellərə, Düzlük mayak olsun, tüm əməllərə, Bir gü...

Davamı

2018-05-26 10:30:45

SEV

Zaur USTAC

Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni, Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur…. Sevdiyini söyləyən seçibdi sevgisini, Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur…. Sevgi, sevib-sevilmək, sevənin sevincidir, Sevgi, sonsuz səxavət, sevdanın sonucudur, Sevgi, sona sərmayə, sabahın sulqucudur, Sevgisin sevdirməyən sevgisində suçludur…. Sevdalının sevgisi,  sirli, sonsuz, sınırsız, S...

Davamı