Poeziya


2019-09-12 15:07:49

ABDULLA MƏMMƏDDƏN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

SƏNSİZ TALEYİM DƏ ÜZÜMƏ GÜLMÜR Axır hədər yerə günlər su kimi, Qəmli qənşərimə çıxanım dönmür. Ürəyim açılmır gül arzu kimi, Qəmi bəşərimə çıxanım dönmür. Gözümdən süzülən sözmü göz yaşı? Mürgülü ürəyim dinmir dilimdə. Qurunun oduna dözmür söz yaşı, Sənsiz sərgiləmir xoş söz dilim də. Astarı üzünə çevrilən ömür, Qəmə yem olandan sözümə gülür. Sənsiz taleyim də üzümə gülmür, Yolunu gözləyən gö...

Davamı

2019-09-12 10:29:37

RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

EŞQ BUDUR Əksi gəlib göz önündə durursa, Duyğuların yarla təmas qurursa. Ocaq çatıb qəlbinə od vurursa, Üz saralıb solursa,bax eşq budur. Dəli həsrət salıb haldan-hallara, Gözlərini tikdirirsə yollara. Bənövşə tək ruh tapınıb kollara, Boynu bükük qalırsa,bax eşq budur. Fikirlərin bir bucaqda cəmlənib, Hal əhvalın zildən enib bəmlənib, Xəyallara dalıb,bir az qəmlənib, Gözün yaşla dolursa,bax...

Davamı

2019-09-10 07:02:04

SƏBAHƏT İSMAYİLOVA ANA ŞEİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

ANA Mənim zəhmətimi sən çox çəkmisən , Sənə minnətdaram hər zaman ana . Başımın üstündə dayanıb hər gün , Bir layla demisən mehriban ana . Qayğımı çəkmisən sən gecə , gündüz, Eşqin , məhəbbətin olubdur dəniz . Hamıdan doğmasan , hamıdan əziz , Qolumdan tutmusan sən hər an ana . Gözlərin yoluma nur , işıq saçıb , Çöhrəni görəndə qəm , kədər qaçıb . Sənin arzuların gül , çiçək açıb , Qeyrətli ,...

Davamı

2019-09-09 12:02:57

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

ZAMİN RÜSTƏMOV ANA ŞEİRİ Ana. (Bütün analara ithaf edirəm.) Indi dərk edirik, nələr çəkdiniz Hansi əzablardan, keçdiniz ana. Dərd əkib, dərdləri necə bicdiniz Neçə zülümlərdən, keçdiniz ana. Saçlarda bir dənə qara görmədik Səhəri axşami, belə bilmədik. Gözünün yaşini, silə bilmədik Dərdləri ürəkdə, əkdiniz ana. Argisa başiniz, heç vaxt demədiz Bircə loxma belə, bizsiz yemədiz Fərq qoyub bizlər...

Davamı

2019-09-08 19:26:01

NAZİM YAQUBOĞLUNDAN BİR ŞEİR

Yazarlar.AZ

QORQUD ƏMANƏTİ Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın , Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz . Minlərlə mədəni sərvət içində , Xalqımın ən böyük sərvətidir saz . **** Sehri hüdudsuzdur , mənası dərin , O candan əzizdir , həm baldan şirin . Dədə Ələsgərin , Dədə Şəmşirin , Sonsuz əzəməti , qüdrətidir saz . **** Yetmiş iki dildə düşün , qan deyir , Döyüşə girəndə qana – qan deyir . Sevən aşiqlərə alış , yan d...

Davamı

2019-09-07 19:15:47

MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Mən məndən küsülü, məndən gileyli Hələ də mən məndən küskün,gileyli, Hələ də mən məni sevib,bəyəmməz. Hələ də mən məndən ayrı,aralı, Mən mənim əlimə dəyib,dəyəmməz. Hələ də mən məndən ayrı,aralı, Hələ də səsimi özüm eşitməz. Mən məni səsləyər,mən məni özlər, Bir məndən bir mənə səsim yetişməz. Hələ də səsimi özüm eşitməz, Mən mənə məftunam,mən mənə yağı. Mən məni tərk edib,mən məni gəzib, Do...

Davamı

2019-09-05 19:16:38

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

HƏMİN AN Nə qədər kreslo altmda idi, Görürdüm taleyim yoxdan güc alır. Görəsən bu çürük ənənə nədir, Niyə uca insan altdan ucalır? Yaman çoxalmışdı dostum, həmdəmim, Bığımın altından keçirdi çoxu, Ömrümdə bir dəfə içməyən mənim, Lüm-lüm sağlığəma içirdi çoxu. Növbəyə dururdu haqqımda bəhslər, Canımı salama doyururdular. Özünü qoruya bilmyən kəslər, Mənim şərəfimi qoruyurdilar. Çıxdım təqaüd...

Davamı

2019-09-04 05:37:49

RAFİQ GÖYÇƏLİNİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

Bilmirəm Qanadı qırılmış bir qartalam mən, Uçub zirvələrə qalxa bilmirəm. Qəfəsdə inləyən (xarı) sarı büldülün, Çəkdiyi həsrətə baxa bilmirəm. Qartal, zirvələri düşünmə daha, Sınıq qanad ilə güman Allaha, Bəlkə çıxmayacam nurlu sabaha, Könlümü yandırıb, yaxa bilmirəm. Uçdu şahlıq quşu çiynimdən niyə, Bir vaxtlar dönmüşdüm topa, süngüyə, Həvəs də qalmayıb daha heç nəyə, Şimşək tək parlayıb, ç...

Davamı

2019-08-30 16:33:20

DİLARƏ BABAYEVA HAQQINDA ŞEİR

Yazarlar.AZ

…bu gün onun anım günüdür… DİLARƏ (…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: “Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var, Adı anılmalı, anmasaq olmaz… * * * Yaradan bəxş edib, bu namı bizə, Ellərin sultanı, xan Azərbaycan… Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən, Anam Azərbaycan, can Azərbaycan… * * * Dünya yarana...

Davamı

2019-08-30 05:46:26

KƏMALƏDDİN QƏDİMİN SÖZ DÜNYASI

Yazarlar.AZ

YERİNDƏ DAYANIB, DURURMU DÜNYA… Yerində dayanıb, dururmu dünya, Sən niyə dayanıb, niyə durasan?.. Bir gün də olmaya sənin bu dünya, Sən ona bir ömür yiyə durasan.. Vaxt, zaman dayana qəsdinə, gələ, Baxmaya boyuna, şəstinə, gələ. Dərdlər qoşun çəkib üstünə gələ, Cibində bir paslı tiyə durasan… Bişəsən odunun, közünün üstdə, Tutasan özünü gözünün üstdə. Söz vermisən deyə, sözünün üstdə Dönəsən...

Davamı