Poeziya


2017-10-10 07:42:06

Ömürdən bir qatar geçir.

Elay Nesibli

Yoluma göz dikib, bir dəmir yolu Bu gecə ömrümdən keçər bir qatar İllərim vaqona sərnişin olub Beləcə ömrümdən keçər bir qatar. Vaqonun birində uşaqlığımdı Könlümdə bir azca ağrı acı var “Ana” vağzalında dayanır qatar Ana laylasına ehtiyacı var Vaqonun birində məhəbətimdir, Özü-öz yükünü daşıya bilmir “Hicran” vağzalında dayanır qatar, Bir gözəl gözünün yaşını silmir. Vaqonun birində sevincim,...

Davamı

2017-10-10 07:40:57

Gedək bu şəhərdən, mənim ürəyim

Elay Nesibli

Kiminin bəxtinə güldü bu şəhər. Kiminin bəxtinə küldü bu şəhər, Mənim gözlərimdə öldü bu şəhər, Gedək bu şəhərdən, mənim ürəyim Mənim bu şəhərdə nə ölümüm var. Gah buzdu, gah da kı oddu bu şəhər, İçimə çölümə yaddı bu şəhər, Gör məni haraya atdı, bu şəhər, Gedək bu şəhərdən, mənim ürəyim Mənim bu şəhərdə nə ölümüm var. Adamı qarsıyır, sıxır havası, Bu şəhər ömrümün qərib yuvası, Hələ qarşıdadı m...

Davamı

2017-10-10 06:57:28

Yanına gələcəm

Fərqanə Yusifqızı

Yanına gələcəm qərib bir axşam, sadəcə, sən hər gün yolumu gözlə. Gələcəm sakitcə, bəlkə də, sənin çoxdan gözlədiyin bir kəlmə sözlə. Payız axşamında gələcəm, bəlkə, bir leysan yağışda islansın tənim. Titrək addımlarla, gözlərimdə nəm, gəlib dayanacam qapında sənin. İsti otağına nəzər salacam, Deyəcəm, narahat etdim, bağışla. Sənin toxunduğun doğma əşyalar Məni salamlayar kövrək baxışla. Sənə...

Davamı

2017-10-10 06:52:55

Yağış yağar

Fərqanə Yusifqızı

Yağış yağar urəyimin küncünə, Yağar,yağar,dərd-sərimi təmizlər. Yağış yağar urəyimin küncünə, Susuz qalar təşnə torpaq,gen düzlər. Yağış yağar gözlərimin içinə, Gözüm dolar,boşalmağa tələsər. Qoşularam bəxtsizlərin köçünə, Izlər itər,arxamızca yel əsər. Yağış yağar hisslərimin üstünə, Hissim donar,sevdamızı isitməz. Tənhalığım yaman durar qəsdimə, Islanaram,yağan yağışsa kəsməz. Yagış yağar,d...

Davamı

2017-10-10 06:50:33

Payız

Fərqanə Yusifqızı

Mən payız fəsliyəm.. İstisi olmayan günəş, dönə dönə qopub yerə düşən yarpaq, həzin-həzin yağan yağış, dəli kimi əsən külək.. Nəm qoxulu torpaq.. Mən payız fəsliyəm.. Budaqlarda üşüyən sərçə, Ləçəkləri tökülən çiçək, qulaqları batıran vıyıltı və... Səssiz-səmirsiz küçə. Mən payız fəsliyəm.. bir az duyğulu,bir az qərib, içində ümidlər böyüyər, Gecələr qapını yenə rüzgar döyər..

Davamı

2017-10-09 16:45:40

nağıl-şeirlər...

Jamila Allahverdiyeva

D U A İndi, bu saat, bu dəqiqə Cumardım mən ağırlıqda, Mən boyda “daxmamın” içərisinə… Qapı-pəncərəmi bağlar, Pərdəni azca aralı saxlar, – Göy üzünü görməsəm ürəyim partlar, sıxılar deyə… Hə, üzümü ovcuma alıb, nəfəsimi tutar… Beləcə saniyələr azalar… Hə, əlbəttə azalar… Üzüntümün səssizlikdə, sükutda, nəhayət, – süqutunda Boğulan ah-zarını Çəkərdim ciyərimə...

Davamı

2017-10-09 08:11:46

Hələ yol üstəyəm

Fərqanə Yusifqızı

Hələ yol üstəyəm səfərim uzaq, Məni öz yolumdan saxlamaq olmaz. Çölümdə atəş var,içimdə sazaq, Məni bu səfərdə haqlamaq olmaz. Yoluma qayalar,daşlar düzülər, Qəddimi əymədən keçib gedərəm. Qoymaram kimsənin qəlbi üzülə, Bütün pislikləri biçib gedərəm. Əkərəm dünyaya yaxşılıq dəni Zalımın zülmünə sədd olar şerim. Qovaram qəlblərdən dumani,çəni, Sevən könüllərə bənd olar şerim. Beləcə dünyaya n...

Davamı

2017-10-09 08:09:15

Mövsümü olmaz ayrılıqların

Fərqanə Yusifqızı

Mövsümü olmaz ayrılıqların nə istini hiss edər insan,nə soyuğu gedişin bir burulğan kimi içimi,çölümü söküb apardı. İndi bu sevdiyim fəsildə xəzanlar ürəyimdə saraldı. Anladım.. Bu sevdanın nə əvvəli olacaqmış, nə də ardı. Olsun. Gedişini faciə etməyim mən də, zarafat etmişdin bəlkə, sevirəm deyəndə. Mövsümü olmaz ki, ayrılıqların. Mövsümlər də sən idin. Güləndə bahar, ağlayanda payız susanda i...

Davamı

2017-10-09 05:19:38

gecə

araz asef

iki gecə bir birinə oxşarsiz biri öpüşlü biri öpüşsüz olur

Davamı

2017-10-09 05:00:20

EHTIYAC

Mikayıl Bozalqanlı

Abırı, isməti, namusu, arı, Çəkər, ayaqlara salar ehtiyac. Sındırar hökmüylə çox etibarı, Dəyər dəyməzinə alar ehtiyac. Mərdi namərdlərə diz də çökdürər, Məğrurun gözündən yaş da tökdürər, Ata ocağını daş-daş sökdürər, Öz hikkə-hirsində qalar ehtiyac. Yaslı olan gözündə yaşla oynar, Comərd olan dəyyus, əyyaşla oynar, Bakirə qız durar göz-qaşla oynar, Hə cürə havanı çalar ehtiyac. Mənə tənə...

Davamı