Poeziya


2019-04-30 11:26:18

DAĞLARIN

Zaur USTAC

“Şuşanın dağları abı dumanlı, Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı…” Əsrin dördə birin vermişik yelə, Çulu çoxdan düşüb, çaya dağların… Təmiz adı vardı, “quzey qarı” tək, Bağrına xal düşüb, saya dağların… * * * Başında çalma tək, ta durmur duman, Əynində qalmayıb, nə kofta, tuman, Lütlənib haçandır, qalıb lüt-üryan, Qa...

Davamı

2019-04-18 16:41:13

ƏDALƏT VAR

Zaur USTAC

Hər kəlmənin mayası var, qoru var, Haqq-hesabda ayaq olar, baş olar… Şəkərçinin dili baldan şirindi, Kisəçinin üstü-başı yaş olar… * * * Elə söz var, dəyərldir kitabdan, Baxış var ki, uyarlıdır xitabdan, Bəni-adəm ayarlıdır turabdan, Donu yelsə, yolu qaya, daş olar… * * * Ustac desin, yazın daşa, qayaya, Nədən kimsə düşsün boşa, ay-aya? Nə vaxt haram düşsə döşə, mayaya, Döl qüsurl...

Davamı

2019-04-14 14:52:55

EHKAM

Zaur USTAC

EHKAM (“Qırxında öyrənən görunda çalar”) “Susuz quyu su tökməklə sulanmaz,” Gic doğulan, gic böyüyər, gic ölər… Ər oğuldan, ər törəyər, mərd olar, Soysuz doğsa, bic yetirər, bic bələr… * * * Heyvanın cinsi var, bitkinin kökü, Qarışmaz, tək durar, hər kəsin tükü, Kimsəyə yüklənməz, kimsənin yükü, Kimi tez anlayar, kimi gec bilər… * * * Ustac, iki doqquz, edər on səkkiz, Arif bu sin...

Davamı

2019-04-11 20:23:44

Adam

Elnur Rəsuloğlu

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev) Mənim sənlə barışmağa Ehtiyacım yoxdur, Adam. Mövzu axtar danışmağa, Ətrafında çoxdur, Adam. Ömür axan çay kimidir, Təb Tanrıdan pay kimidir. Bu qələmim yay kimidir, Cümlələrim oxdur, Adam. Söz altından çıxar hər iş, Yüksələnlər edər eniş. Əlim açıq, qəlbim geniş, Gözlərimsə, toxdur, Adam.

Davamı

2019-04-06 15:53:24

DİLARƏ

Zaur USTAC

(…SQ-nın pilotu D. Babayevaya ithaf olunur…) Bizdə atalardan bir məsəl qalıb: “Aslanın erkəyi, dişisi olmaz”… Bu yurdun neçə mərd oğlu, qızı var, Adı anılmalı, anmasaq olmaz… * * * Yaradan bəxş edib, bu namı bizə, Ellərin sultanı, xan Azərbaycan… Var olsun bu torpaq, yaşasın Vətən, Anam Azərbaycan, can Azərbaycan… * * * Dünya yaranandan mayamız belə, İplikdən əjdaha...

Davamı

2019-03-11 19:58:31

Mariyan Şeyxova. Poetik tərcümələr

Firuz Mustafa

Mariyan Şeyxova (Müslümova Miyasət Şeyxovna) 31 dekabr 1960-cı il tarixdə Dağıstanda, Lak rayonunun Ubra kəndində doğulub, milliyyətcə lakdır, rusca yazıb-yaradır. Dağıstan Dövlət Universitetinin filologiya və hüquq fakültələrini bitirib. Pedaqoji elmlər namizədidir. Maxaçqalada yaşayır. “Mələklər qan içində”, “Dənizlə birgə”, “Dante ilə dialoqlar” adlı poetik kitabların müəllifidir. Rusiya Yazı...

Davamı

2019-02-19 19:41:54

YORMA MƏNİ, EY HƏYAT

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Mən səni kürəyimdə daşıyıram nə vaxtdı, Bir az insafın olsun, yorma məni, ey həyat. Hər günü əmrinlə yaşayıram nə vaxtdı, Bir gün çəkilsəm göyə, sorma məni, ey həyat! Çıxdığım zirvələrin başına qar ələnir, Ürəyim bəyazlığın saflığına bələnir, Kimin isə gözləri ovladımı belə nur?! Nurundan kama çəkdim, qırma məni, ey həyat. Görürsən ki, içimdə fırtınalar dolaşır, Eniş-yoxuş bilmədən hər günümlə y...

Davamı

2019-02-17 16:14:39

BƏNÖVŞƏ

Zaur USTAC

Kimi öyər, bənövşəni, Kimi qara, qara yaxar… Bənövşənin od həsrəti, Qarı da yandırıb, yaxar… * * * Bulaq başı buz, sırsıra, Əlin düşə, köz ısıra, Rəbbim yol verməz qüsura, İçindən can qalxıb, baxar… * * * Ustacam, xeyməm laməkan, Rusqat verə, qıla imkan, Tər bənövşəm olar kankan, Qar içindən çıxıb, qoxar… 12.12.2017. Bakı. (12:25) 12’ Müəllif: Zaur Ustac © Zaur USTAC,2019. Bakı. WWW.YAZARLAR.AZ...

Davamı

2019-02-11 08:34:00

YORULDUQ OYNAMAQDAN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Havanı dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıbdı, Zili, bəmi nə vaxtdı biri-birinə qatıbdı, Baxma ki, bir çoxunun səs-sədası batıbdı, Bu hava yordu bizi, qırıldıq oynamaqdan, Bu çalınan havaya yorulduq oynamaqdan. Əllər dikəlib göyə fələyə yalvarırıq, Hər ağrıdan yorulan ürəyə yalvarırıq, İçimizdə ağlayan diləyə yalvarırıq, Parasız cibimizə sarıldıq oynamaqdan, Bu çalınan havaya yorulduq oynamaqdan. Yerdə...

Davamı

2019-02-09 15:21:09

MOBİL TELEFONDAN YAPIŞAN GƏLİN

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Mobil telefondan yapışan gəlin, Evində iş-gücün tökülüb qalıb. Qeybətlə, yalanla çarpışan gəlin, Qəlbin talan olub, sökülüb qalıb. Mətbəxdə qab-qacaq yuyulmayıbdı, Beşikdə körpən də haray qoparır. Qonum- qonşulardan vallah ayıbdı, Telefon azarın səni aparır. Qazanın nahara xörək gözləyir, Bir azdan gələcək ərini düşün. Səni sevgi dolu ürək gözləyir... Ayıl, özünə gəl, dərini düşün! Hazırla biş-...

Davamı