Poeziya


2020-05-21 09:07:18

ZAUR USTAC - NƏF ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

HƏR GÜN NƏFDİ Altmış üçdən nəf hesablar kişilər, On səkkizdən başlamışam saymağa… Kaldan, şitdən daim uzaq durmuşam, Meylim olub özün tutmuş qaymağa… * * * Zənbur kimi çiçək-çiçək gəzmişəm, Gül üzəndə, tər qönçəsin üzmüşəm, Qürbət elin cəfasına dözmüşəm, Bir arzum var, kaş dönəydim oymağa… * * * Ustac xoşlar, kəsə etsin söhbəti, Çalış boşa yeməyəsən möhnəti, Dadımlıqdı bu dünyanın neməti, Macal...

Davamı

2020-05-11 17:28:37

Şeirlər

Kəyoumərs Nezamian

Kazim Vaezzadə 1981-ci ildə Tehranda anadan olub. Fars ədəbiyyatı və dilini təhsil edib. Vaezzadə bu günə qədər altı şeir toplusunun – ("Baxış yağışı "; "Küləklərin davamında "; "Vaxti öldürmək "; "Qaranlığın tərcüməsi " ; " Gedən sular çaya qayıdarlar "; " Şəxsi tarix " ) müəllifidir. O, İranın gənc şairlərindən biridir . Oxuculara təqdim olunan şeirləri Kəyoumərs Nezamian azərbaycancaya tərc...

Davamı

2020-05-09 22:02:29

ZAUR USTAC - TANRININ ŞEİRİ

Yazarlar.AZ

GÜCÜ GÖZ YAŞINA ÇATIR TANRININ… Şuşanın gününə ağlayır o da, Gücü göz yaşına çatır tanrının… Əlləri dizinə, hərdən başına, Gücü göz yaşına çatır tanrının… * * * Şuşanı ağlayır səsiz – səmirsiz, Cınqırı da çıxmır, dinməz, hənirsiz, Elə yumur – tökür, gözü çimirsiz, Gücü göz yaşına çatır tanrının… * * * Ustac bəzək vurur söz naxışına, Əsirdi gecənin naz ağuşuna, Ərki buluduna, yaz yağışına, G...

Davamı

2020-05-08 12:10:51

QAYTARAM ŞUŞAMI, QAYTARAM GƏRƏK...

Cəlal Yaquboğlu

QAYTARAM ŞUŞAMI, QAYTARAM GƏRƏK Qələm dostum, doğma vətənimizin təəssübkeşi şairi Ramiz Qusarçaylının “Qaytarın Şuşamı, qaytarın mənə” şeirini oxuyarkən. İllər uzaqlaşıb, zaman ötübdür, O yollar,cığırlar çoxdan itibdir. “Xarı bülbülümüz” gendə bitibdir, Qaytaram Şuşamı, qaytaram gərək! Olub keçənlərə bəsdir ağladıq, Vətəndə vətənə matəm saxladıq. “Qızıl baş” başlara qara bağladıq, Qa...

Davamı

2020-05-07 21:50:45

SEVDA İBRAHİMLİ - ŞUŞAM, AY ŞUŞAM...

Yazarlar.AZ

Sinəsi yaralı bağrı qarəyəm... Ot ələf içində bitən laləyəm, Ürəyim yaralı bağrı qarəyəm. Gedibdir torpağım alınmaz qalam, Ürəyim qan olub parə--paryəm. ..... Vətənin köksündə köks salıb ilan, Biz onu əzməyə hazırıq inan. Torpağa məhəbbət ,xalqa məhəbbət, Əzəldən düşmənə gətirib heyrət. ... Qarabağ torpağı əsir düşmənə, Qarabağ həsrəti oddur içımdə. O üzdən ürəyi parə--parəyəm, Sinəsi yaralı bağ...

Davamı

2020-05-02 19:31:42

Bu yaz ayrı cür yazdı

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Bu yaz ayrı cür yazdı Allah, bu necə yazdı, bu ilki yaza yazdın, bəlkə, insanlar azdı?.. Bu yaz dərd gətirdi, ağaclar çiçək açdı, meyvələr bəd gətirdi. Bu yaz ayrı cür yazdı, mikrofonlar səslənir, quş səsləri ayazdı. Bu yaz ayrı da yazdı, daşdan qazananların, arzusun daşda yazdı. Bu yaz başqa cür yazdı, “xoş”u, “bəd”i çalxayıb, bəxti başqa cür yazdı. Bu yaz bir qərib yazdı,...

Davamı

2020-05-02 19:27:55

Bir gün - bir ömür

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Bir gün – bir ömür Əzəli yaranış, sonu ölümsə, Ortada qalana biz ömür dedik. Bir gün doğulursa, bir gün ölürsə, O boyda yalana biz ömür dedik. Bir günlük ömrünü yaşar kəpənək, Bir gün də, yüz il də ömürdür demək. İlləri günlərlə ələyən ələk, Dır-deşik xəlbirə biz gömür dedik. Öydüdük şirini, tezcə acı...

Davamı

2020-05-02 19:26:21

Cəhənnəmdə də azmış adam

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Cəhənnəmdə azmış adam Haqq yolundan azmış adam, el gözündən azmış olar. Qır quyusu qazmış adam, cəhənnəmdə azmış olar. ...Alov yanan tərəfə gəl, cəhənnəmdə azmış adam. Yenə adın çıxdı “əngəl”, sanki orda azmış adam. Dərin göldə qarğı oldun, sərin ildə yanğın oldun. Nərin çöldə sarğın oldu, Sənə burda yazmış adam. Əvvəldən pisdi niyyətin, çəkərdin dünya ləzz...

Davamı

2020-05-02 19:20:12

Görəsən

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Görəsən Çıxasan bir dağ başına, Dünyanı tamam görəsən. Baxmayasan heç yaşına, Hər kəsi sağlam görəsən. Açıla səma qapısı, Bəxşişindən sən dərəsən. Ağrıların küt acısın, Bəxtin ola kam görəsən. Açasan boş əllərini, Diz çökəsən zirvədə, sən. Fərmi, xoş? - əməllərini, Aynada bədnam görəsən. Edəsən tövbəni ki, həm, Şərbəti-eşqi içəsə...

Davamı

2020-05-02 10:05:38

ZAUR SAHİLİN ŞEİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

Əsgər Hər əsgər bir hərifdir, Düzülüşü şeirdir. Hər addımı tərifdir, Hər baxışı sehirdir Misra-misra görünür, Heca vəzni içində. Bir ürək tək döyünür, Dözmü, əzmi içində. Əynindəki paltarı, Göy qurşağın andırır. Çiynindəki qatarı, Silahını yandırır. Hər zaman dava edir. Soyuqlarda üşümür. Bürkülərdə təntimir. İrəli! – deyib gedir, Geri dönmək düşünmür. lll Hər gün atdığım güllələrin...

Davamı