Poeziya


2018-04-05 11:55:36

OLACAQ

Zaur USTAC

(...sözünüz ağzınızda qalmasın...) Ağzındakı söz olmasa, Ürəyində köz olacaq... Dediyin söz düz olmasa, Boğazında qoz oacaq... * * * Ağız dilə dar olarsa, Düz əyriyə yar olarsa, Haqq nahaqdan xar olarsa, Silinməyən iz olacaq... * * * Məncə yox, bundan betəri, Dəyər, hamıya xətəri, Heç nəyə baxma ötəri, Yatağında biz olacaq... * * * D...

Davamı

2018-04-04 16:27:48

QARABAĞ ATI

Zaur USTAC

QARABAĞ ATI Anası Günəşdi, atası Aydı, “Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı!!!! Tanrı ərmağanı, butadı, paydı, Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!! * * * Rəngini veribdi, ana-atası, Hələ görünməyib, ola xatası, Telinin əksikdi, şana, fatası, Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!! * * * Cahanı edibdi, özünə heyran, Utanar baxmağa üzünə ceyran, Tüm aləm səkməyən gözünə qurban, Hörmətdi, izzətd...

Davamı

2018-04-01 16:20:39

MATAH ÇİÇƏK

Zaur USTAC

Hər günaydın, bir pərvəriş, Buruşmuşdu tağ, çiçəyim... Ruhum düşdü xoş növrağa, Günüm oldu ağ, çiçəyim, Ay mənim matah çiçəyim, Ay mənim matah çiçəyim... * * * Verdin bir parç abi-gövsər, Dünyamdan qalmadı əsər, Talesiz bəxtindən küsər, Qismətə bax, Ağçiçəyim, Ay mənim matah çiçəyim, Ay mənim matah çiçəyim... * * * Dedim, bu göz çoxdan müstər, Aç sinənin barın göstər, Z...

Davamı

2018-03-30 03:39:36

OLUB

Zaur USTAC

(Dilbilməzin birisinə...) Qurbani babamdı, Ələsgər dədəm! Söz bizə müştaqdı, biz sözə müdəm! Naşılıq sözündən məlumdur, didəm! Qanmazın pendiri təkədən olub!!!! * * * Çox bəşər görmüşəm, şəsti yerində, Baxırsan insandı, büstü yerində, Vidi var, forsu var, postu yerində, Qabının qapağı ləçəkdən olub.... * * * Ustac, min hikmət var, bir damla suda, Bütün arzulara yetdin, nəmxuda, Nöq...

Davamı

2018-03-28 19:23:54

Əldə çıraq gəzəcəksən...

Zaur USTAC

Əldə çıraq gəzəcəksən, Ruhun haçan gəzsə məni... Qəm gölündə üzəcəksən, Bir gün qəhər üzsə məni... * * * Sapı, ipdən ayrı tutan, Qəmi dosta baha satan, Tüm qəlblərdə gizli yatan, Bir gün durub çözsə məni... * * * Ov bərədə, tacı taxtda, Nə günah var acı baxtda? "İldə bir yol atar taxta”, Atəş yaxmaz görsə məni… * * * Əldə çıraq gəzən vaxtı, Gəl, qınama heç vaxt baxtı, Yaradan quru...

Davamı

2018-03-28 19:15:53

YOL GÖSTƏR

Zaur USTAC

Əcəb xalın var imiş, tər sinədə Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara. Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə Heç nə əskiltməyib, şükür Muxtara... * * * Mələklər darayıb qara tellərin, Nabatdan yonulub şümşad əllərin, Sənintək gülərüz, gözəl dilbərin, Hüsnündə eyib yox, adam axtara. * * * Deyirlər xalların olur xatası, Sirlidir Zaurun yeni butası, Bir dəryasan, naməlum çox adası, Səyyah naşı...

Davamı

2018-03-15 16:11:20

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

Zaur USTAC

DÜŞÜNÜRƏM... Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan... Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə. Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can... Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat  sözə. Sual doğur, onda nədir çatmayan??? Cavab budur: -  “Atillanın öfkəsi”!!! Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!! *        *        * Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan... Ufaq-təfək olmayanı keç bi...

Davamı

2018-03-13 07:31:42

Ölüm və ya qonaq

Zaur Ümumbəşər

Gedir insan kölgəsi Özü yoxdur insanın Bəzən də insan gedir, Kölgəsi yoxdur onun. Əynində qara plaş Yerə qırmızı düşür, Qırmızı geyinibdir Əynində qara düşür. Başı fikirlə dolu Fikir başından daşır Plaşından süzülüb, Quma-daşa qarışır Min cür fikir tökülür Al-əlvandı fikirlər, Görən, axıb tökülüb Kimə torba tikirlər? Hər fikirdə bir adam Plaş ilə sürüşür, Göz yaşları içində Axıb torpağa düşü...

Davamı

2018-03-05 07:22:50

MƏNİ

Zaur USTAC

MƏNİ Nədir yenə, qaş-qabağın... Əvəz edib, süpürgəni??? Burax getsin, yerin-göyün... Yaxasını, süpür məni... *** Heç qane olmadın aza, Yaman maya qoydun naza, Çəkic möhtac olub paza, Mən bir ölü, götür məni.... *** Əriş, iplik dövrü bitib, Haqqı-salam çoxdan itib, Tüm işlərin sonu yetib, Başlamısan, bitir məni.... *** Olma belə qəlbi qara, Gözüm baxmaz başqa yara, Təbib ola,...

Davamı

2018-02-27 18:27:53

AY KAMAN

Zaur USTAC

AY KAMAN Nədir, yenə nalə çəkirsən nədən? Aman, elə, fəryad qoparma, Kaman! Bəsdir, diddin, parçaladın qəlbimi, Aman elə, ruhumu yorma, Kaman! * * * Dərdli ürək bircə, himə bənddi bil, Bir himə bənddi ki, o, ötsün dil-dil, Yatmış duyğuları oyatma qəfil, Gəl, sarı simlərə toxunma, Kaman! * * * Onsuz da canımda elə bir hal yox, Beynimdə, qəlbimdə fikirlər nə çox, Dərdli ürəyimə dərm...

Davamı