Proza


2021-04-10 18:03:09

İSTANBUL, YOXSA İSLAMBUL? - ARAZ ŞƏHRİLİ

YAZARLAR.AZ

Araz Şəhrili yazır: İSTANBUL, YOXSA İSLAMBUL? İstanbul şəhərinin adı Osmanlı mənbələrində İslambul formasında göstərilmişdir. 1730-cu ilə aid Osmanlı metal pulunun üzərində məhz bu ad həkk olunmuşdur. Övliya Çələbinin (1611-1682) məşhur əsərində də şəhərin adı İslambul formasında göstərilmişdir. Deyilənə görə, Sultan II Mehmet Fateh (1432-1481) Bizans imperiyasının (395-1453) paytaxtını yunan s...

Davamı

2021-04-10 13:02:07

ARAZ ŞƏHRİLİNİN “SƏFƏVİLƏR: PARALELLƏR, EHTİMALLAR, HƏQİQƏTLƏR” KİTABINDAN – “YASİN”

YAZARLAR.AZ

Araz Şəhrilinin “Səfəvilər: paralellər, ehtimallar, həqiqətlər” kitabından YASA – YASNA – YASN – YASİN Müqəddəs “Qurani-Kərim”in 36-cı surəsinin adı “Yasin”- dir. 83 ayədən ibarət olan bu surəyə “Quran”ın qəlbi də deyilir. “Yasin” sözünün dəqiq mənası bəlli deyil. Bəzi təfsirçilər onun sadəcə ərəb dilindəki “ya” və “sin” hərflərindən ibarət olduğunu deyir, digərləri həmin surədəki “ya” və “sin...

Davamı

2021-04-07 14:32:01

Araz Şəhrilinin “Boyat eli”

YAZARLAR.AZ

Dədə Qorqudun, Muhəmməd Füzulinin, Oruc bəyin mənsub olduğu məşhur bayat boyu Azərbaycan xalqının da etnogenezində kifayət qədər önəmli rol oynamışdır. Qədim türk məsəlində deyilir ki, oğuz elinin başında bayat və qayı boyları dayanır. Bəs monqol bayatları haqqında nə bilirik? 2010-cu ilin statistik məlumatına əsasən, Monqolustanda 56.573 nəfər bayat yaşayır. Monqolustanın Ubsu-nuur gölündən Xya...

Davamı

2021-04-05 21:25:08

İbrahim Rüstəmli - MƏKANSIZ MEDİA MƏKANI

YAZARLAR.AZ

MƏKANSIZ MEDİA MƏKANI Aprel döyüşlərinin şəhid qəhrəmanlarına (3-cü) ithaf Ölkədə baş verən ən adi siyasi-hərbi silkələnmələr informasiya cəbhəsinin immun sistemini bir qayda olaraq risk zonasında məhşər ayağına çəkir. Əsl düşmənimiz - qabarmalardan sonrakı nişanələr, tərəddüd, güman, şübhə kimi xarakterizə oluna biləcək çatlar isə daha çox sərtliyi ilə yadda qalır və heç bir güzəşt tanımır: qüs...

Davamı

2021-04-03 09:54:04

İbrahim RÜSTƏMLİ - TƏKLƏNMİŞ QƏHRƏMANLIQ

YAZARLAR.AZ

TƏKLƏNMİŞ QƏHRƏMANLIQ (Aprel şəhidlərinə ithaf olunmuş "APREL DÖYÜŞLƏRİ" yazımın ikinci hissəsi) Mənim ölkəm informasiya silahı ilə soyuq davranmağın ən dəhşətli nəticələrini özündə əks etdirən ideal poliqondu. Reallıqdan kənar müstəvidə müharibə həqiqətlərinin bu sayaq aldadıcı manevrlərlə ciddi çaşqınlıq yaradacağını, hücum edən tərəflə müdafiə olunan tərəf arasındakı fərqi istədiyi kimi cızma...

Davamı

2021-04-02 18:36:55

İBRAHİM RÜSTƏMLİ - APREL DÖYÜŞLƏRİ

YAZARLAR.AZ

APREL DÖYÜŞLƏRİ (Birinci yazı) Aprel doyüşləri Azərbaycan ordusunu bütün dünyaya kəskin redaktələrlə təqdim etdi; uzun illər ictimai şüurda formalaşmış və qismən bərkimiş hökmran mövqeləri kökündən sarsıtdı; az qala hər tərəfdən düşmən təpkisilə üz-üzə qalmış azsaylı bir toplumun iradəsini ortaya qoydu; haqqı-hüququ tapdanan, yurdu-yuvası yağmalanan bir elatı kül altında qalmış köz kimi yenidən...

Davamı

2021-03-31 08:19:32

ŞAMAXILI GENERAL KƏRİM KƏRİMOV

YAZARLAR.AZ

General Kərim Kərimovun əziz xatirəsinə xoş sözlər yazanlara ailəsi adından minnətdaram.Kərim Kərimovun özü, atası Abasəli bəy, anası, bibim olan Sürəyya xanım, Bakı şəhərində anadan olublar.Əslən Şamaxılıdırlar. Bizim babamız Hacı Əsədulla bəy, nənəmiz Səyyarə xanım, atam Ələsgər bəy,Anam Gülzar xanım, qardaşım Aydın bəy, Bakı şəhəri Yasamal rayon qəbristanlığında, ailəmizə aid olan məzarlıq sa...

Davamı

2021-03-25 13:48:40

Всплеск воды…

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Мы познакомились с ней в самолете. Наши места оказались рядом на рейсе Стамбул-Баку. При взлете она, крепко схватившись за сиденье, глубоко вздохнула и посмотрела на меня испуганным взглядом. По ее взгляду я понял, что она боится высоты. Чтобы как-то отдалить от нее чувство страха, я захотел взять...

Davamı

2021-03-25 07:09:11

TƏRANƏ MƏMMƏD - QARANLIQDAN İŞIĞA

YAZARLAR.AZ

Qaranlıqdan işığa Hekayə O tək yaşayır. Tək, tənha. Ancaq, tənha olduğunu bilən yoxdur. Bəlkə də bu tənhalıq deyil. Sadəcə adam tək yaşayır. Həmişə səliqəli geyinir. O qədər yüksək zövqlə geyinir ki, sanki bu geyimləri məhz bu uca boylu, gümüşü saçlı, yaşı 50-ni keçmiş kişi üçün fərdi şəkildə tikirlər. Hərdən qapısını döyən olur onun,ancaq, hamı qapıdan yola salınır. Heç kim onun necə yaşadığını...

Davamı

2021-03-15 14:29:53

Всплеск воды...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Мы познакомились с ней в самолете. Наши места оказались рядом на рейсе Стамбул-Баку. При взлете она, крепко схватившись за сиденье, глубоко вздохнула и посмотрела на меня испуганным взглядом. По ее взгляду я понял, что она боится высоты. Чтобы как-то отдалить от нее чувство страха, я захотел взять ее за руки, которыми она держалась за сиденье, но тут же переду...

Davamı