Proza


2019-03-21 20:32:21

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода Вы, ребята, наверное, давно читали или слышали невероятные истории барона Мюнхгаузена, пересказанные писателем Рудольфом Эрихом Распе, и, конечно, думаете, что все они вам хорошо знакомы, До недавнего времени так считал и я... Но несколько лет назад мне довелось побывать в Германии. Находясь совсем рядом с родиной Мюнхгаузена, я не мог удержатьс...

Davamı

2019-03-21 20:18:34

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть Эта повесть о моей малой родине, какой я её увидел глазами ребёнка и утратил подростком, была написана ещё в 1988 - 89 годах, но, готовя к изданию вышедшую в 2016 году книгу прозы "Ночной целитель", я дописал ещё одну главу в конце повести и кое-что добавил в остальной текст. «…Ты утаил сие от мудрых разумных и откр...

Davamı

2019-03-21 20:09:46

Ночной целитель.

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Ночной целитель. Рассказ Рассказ "Ночной целитель" был написан в начале 2016 года и дал название одноимённой книге прозы, увидевшей свет в издательстве "Вече" летом того же года. Иллюстрацией к рассказу и обложкой книги стала работа известной якутской художницы Веры Ноевой. Индигирка — река особая, дикая и прекрасная в кипящих верховьях, сжатых каменными плечами скал, мистическая и таинственн...

Davamı

2019-03-20 19:17:20

Kolbasa seksi.

Azəryar Vaqif

Kolbasa seksi. Xaricdən bir ingilis qonağım gəlmişdi. Aeroportda qarşılayıb maşınımla evə gətirdim. Yol boyu həm görməli, həm də gözdən iraq yerlərdən keçməli olurduq. Arada ekskursovodluq edib bəzi məlumatlar da verirdim. Arada bir onun sifəti tutulurdu, onun səbəbini başa düşə bilmirdim , elə bilirdim, onu yaxşı başa sala bilmirəm, ona nəsə qaranlıq qalır, ona görə də çalışırdım aramla, əl-qol...

Davamı

2019-03-20 19:07:21

döyə-döyə

Azəryar Vaqif

VAQİF AZƏRYAR Döyə-döyə... Çoxdan istəyirdim “Kitabi-Dədə Qorqud” haqda bəzi fikirlərimi bölüşüm. Daha doğrusu onun bəzi boylarının səhnə yozumunu verim. Ən əvvəl “Dəli Domrul” boyu haqda bölüşmək istərdim. Bu boyda yazılan ilk cümlələri kimə söyləyirdim hamı təəccüb edirdi. İnanmırdı. Sanki ilk dəfə eşidirmiş kimi deyirdilər ki, “yəni doğrudan bu cür yazılıb?” Mən də 1980-cı ildə V. İbrahimoğl...

Davamı

2019-03-18 18:49:00

İri ağ balıq

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Sergey gözlərini açıb tələsmədən, sümükləri xırçıldayana qədər şirin-şirin gərnəşərək özünün gənc, qüvvəli bədənini yuxunun əlindən aldı. Ordudan tərxis olunandan sonrakı birinci ayın ayrı ləzzəti varmış! Ta heç kim sübh tezdən “Qalx!” deyə bağırıb, onu ürəkbulandıran uzunboğaz çəkmələrdə patava iyi verən yeməkxanaya addımlamağa, alaçiy bişmiş yeməyi zorla içəri ötürməyə məcbur etməyəcəkdi. Hətta...

Davamı

2019-03-18 18:48:23

İda

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Şeirlərin hərəsi bir cür gəlir – bəziləri sübh çağı pəncərəni qorxa-qorxa eşidilməz dərəcədə yavaşca tıqqıldadır ki, görəsən onu eşidən olacaqmı? Başqaları sorğu-sualsız səni yolda haqlayır və bütün günü əl-ayağına dolaşır. Üçüncüləri dəvət olunmuş qonaq ləyaqəti ilə müəyyən olunmuş vaxtda peyda olub özlərini gözə soxurlar. Dördüncülər - əsl gecə quşlarıdır – çay-çörək vermə, təki oturub sübhədə...

Davamı

2019-03-18 18:47:37

Ay sonatası

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

(hekayə) Hava şəraitinə görə Maqadanda bir neçə saat ləngiyən təyyarə Kolımskda axşamüstü yerə endi. Şükürlər olsun ki, yalnız gündüz uçuşları üçün düzəldilmiş xəttə enməyə macal tapa bildik. “Axır ki, yerimizdəyik”, - demək olar ki, artıq on il ayağı dəymədiyi bərk daşlı torpağa qədəm basanda Anna yüngüllüklə nəfəsini dərdi. Düzdür axırıncı dəfə o bura anası ilə birlikdə məktəbi qurtaranda gəlmi...

Davamı

2019-03-08 09:01:39

NƏZMİ ŞAH VƏ YA KƏMALƏDDİN QƏDİM

Zaur USTAC

(On doqquzuncu yazı) Salam olsun, ey dəyərli insan, əziz və çox hörmətli oxucum. Dünyadakı kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir söhbəti bizə ərmağan etdi. Sizlərlə yeni bir görüş şansı verdi, bizlərə... Bu dəfə işığına yığışıb, hənirtisinə isinəcəyimiz sözün-söhbətin sahibi, səbəbkarı tanınmış söz adamı, sevimli şairimiz sözü də özü kimi qədimi-qayim...

Davamı

2019-03-05 20:38:50

ÇƏRŞƏNBƏ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Əcəb edib qapımızda durmusan, Xoş gəlmisən bizim elə, çərşənbə. Tonqal çatıb toy-büsatı qurmusan, Heyran oldum özüm elə, çərşənbə. Odun düşüb ürəyimə yenə də, Bilmirsənmi nə alov var sinədə?! Tonqal çatma,odum çatar sənə də, Ocağına közüm ələ, çərşənbə. Qış köçünü yığışdırıb getmədə, Yaz ürəyə eşqini ərz etmədə, Göy üzünə al günəşi yetmədə, Aldın yenə könlü ələ, çərşənbə. Uşq...

Davamı