Proza


2019-05-02 16:25:01

"Çəki daşı"

Meyxoş Abdullah

Çəki daşı... (hekayə) O, atamın anası idi. Onu hamımız “nənə” deyə çağırırdıq. Ağlımız kəsənə qədər onun adının nə olduğunu bilməmişdik. Elə zənn edirdik ki, onun adı el...

Davamı

2019-04-30 06:56:20

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” - Ələddin Allahverdiyev, Professor

Yazarlar.AZ

Gah çıxaram göy üzünə, seyr edərəm aləmi, Gah enərəm yer üzünə, seyr edər aləm məni... Qul Nəsimi. Dədə Ələsgər yaradıcılığının aşıq poeziyasının zirvə nöqtəsi, zirvə məqamı olduğunun, onun tədqiqatı ilə məşğul olan bütün folklorşünaslarımız, ələsgərşünaslarımız tərəfindən birmənalı olaraq etiraf, təsdiq və qəbul edilməsi, bu yaradıcılığı sevən, başa düşən, xüsusilə onun suf...

Davamı

2019-04-25 05:04:45

SADIQ QARAYEV - YAZIÇININ ÜÇ QƏPİYİ

Yazarlar.AZ

2015-ci ildə çəkilmiş və “Qafqaz üçlüyü” adlanan film. Ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, rejissorları Eldar Şengelaya və Fuad İbrahimbəyov. Filimdən epizodlar: Filmin başlanğıcında tamaşaçılara azərbaycanlı uşağın qorxaq obrazı fonunda qorxmaz, güclü, təmənnasız, mərd və geniş ürəkli erməni uşağının obrazı təqdim olunur. Azərbaycanda yaşayan erməni əsilli bir şəxsin kənd uşaqları tərəfində...

Davamı

2019-04-25 05:01:04

Bir daha “Dağlar” haqqında

Yazarlar.AZ

Niftalı Göyçəliyə və digər araşdırmaçıların yekdil rəyinə görə ilk “Dağlar” adlı nümunələr Miskin Abdala aiddir. İki belə nümunə var. Birinci nümunədə 20 yaşında (mənbə: Niftalı Göyçəli) öz adı ilə Hüseyn, ikinci nümunədə isə çox sonralar təxəllüsü ilə Miskin deyə qeyd olunmuşdur: DAĞLAR (Birinci nümunə) Süsən-sünbül, bənövşəli, Allı-güllü bizim dağlar. Toy-düyündə, şənniklərdə, Elatda var izi...

Davamı

2019-04-25 04:58:20

Hər sözü köz Aşiq, hər bəndi xalıyabənzər Aşıq Ələsgər

Yazarlar.AZ

Aqillər bunu da ərz edirlər ki, hər kəs hər kəsin yaxşı cəhətlərini görməyə çalışmalıdır. Tədqiqatçılar, monoqrafiyaçılar, oçerkistlər obyektlərinin yalnız ən yaxşı işlərini, fikirlərini, ədəbi-bədii nümunələrini işıqlandırmağa çalışırlar. Bir əsrdən çox yaşamış bu Aşiq Aşıq isə heç kəsi belə bir seçim əziyyətinə məruz qoymayıb. Nə etik-insani əxlaq baxımından, nə poetik-irfani yaradıcılı...

Davamı

2019-04-25 04:55:28

SADIQ QARAYEV DÜŞÜNÜR Kİ…

Yazarlar.AZ

Xalqın və dövlətin təkamül mühərriki Son zamanlar məni bir məsələ düşündürür: Niyə biz bəzi inkişaf etmiş xalqlardan bir çox sahələrdə geri qalırıq? Müəyyən təhlilərdən sonra belə bir nəticəyə gəlirəm ki, problemlərin, aktuallığına görə vacib məsələlərin sıralanmasında, dərk olunmasında, həlli yollarının düzgün seçilməsində və həyata keçirilməsində nöqsanlarımız vardır. Bu nöqsanların kökündə nə...

Davamı

2019-04-25 04:51:24

"Oriyentir ulduzu" - Bizi Qarabağa səsləyən kitab

Yazarlar.AZ

Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin digər nümayəndələri arasında bütün parametrlərinə görə seçilir. Yazarı qiyabi şəkildə əvvəllər oxuduğum “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Qəlbimin açıqcası” və digər şeir kitablarından maraqlı, özünəməxsus dəst-xətti, üslubu, ifadə forması, zəngin və rəngarəng dili olan bir qələm adamı kimi çoxdan tanıyırdım. Bu yaxınlarda - fevral ayında “Mü...

Davamı

2019-04-24 19:53:53

Fizika və lirika- elmi idrakla bədii təfəkkürün vəhdəti - Sadıq Qarayev

Yazarlar.AZ

Bakı-Şamaxı-Dubna : Günəş, ulduzlar və neytronlara toxuna biləcək məsafə. Qurani Kərimin “Zumər surəsi”nin 9-cu ayəsində İslam peyğəmbərinə bu cür deyilməsi əmr olunur: “De: “Heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni ola bilərmi?” Sinoplu Diogen: “Dünyada ən böyük xeyir elm, ən böyük şər nadanlıqdır”. İsaak Nyuton: “Bilik real və yenilməz qüvvədir. Məhz bilik sərvət və kapital...

Davamı

2019-04-24 19:32:49

“ORİYENTİR ULDUZU” – MÜBARİZƏ LAYİQ POVEST - TOFİQ QƏBUL

Yazarlar.AZ

(Zaur Ustacın ”Oriyentir ulduzu” povesti haqqına) Şair Zaur Ustacı nə müddətdir ki, şair kimi tanıyir və yaradıcılığını izləyirəm.Lakin son vaxtlar onun ”Oriyentir ulduzu” adlı povestinə gec də olsa rast gəldim (Povest 2011-ci ildə yazılıb) və onu həm də nasir kimi tanıdım. Əsərin həcmi kiçik olsa da, (cəmi 30-35 səhifə) hadisələrin drammatik gərginliyi, konkret situasiyalar, baş qəhrəmanın...

Davamı

2019-04-23 11:20:01

ZAUR USTAC - ON YEDDİNCİ YAZI

Zaur USTAC

HƏRB MÖVZULU YAZILAR və ya DÜNYANIN BİR RƏNGİ VAR... (On yeddinci yazı) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Min şükür Uca Yaradana ki, Sizlərlə yeni bir görüş də qismətdə var imiş hələ... Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu hərflər, sözlər, kitablar silsiləsindən olan, müasir dövrümüzdə bəlkə də ən vacibi, ən yaralı yerimiz, xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan sahə hərb mövzulu yazılardır. G...

Davamı