Proza


2019-07-23 04:48:07

ZAUR USTAC - İYİRMİ BİRİNCİ YAZI

Zaur USTAC

KÖÇKÜN (QAÇQIN) OLMAQ NƏ DEMƏKDİR?! (İyirmi birinci yazı) Salam olsun, ey dəyərli oxucum. Səbəbi, mövzusu o qədər ürəkaçan olmasa belə daha bir görüş də qismətimiz oldu. Hər an, hər dəqiqə, hər saat üçün şükürlər olsun Uca Yaradana. 17.07.2019-cu il səhər saat 05:30 adəti üzrə yenə erkəndən oyanıb yazı masasının arxasında əyləşmişəm. 17.07.1993 – cü ildən bizi əsrin dördə birindən də art...

Davamı

2019-07-17 18:39:23

Счастье, закованное в камни.

Meyxoş Abdullah

- Дедушка, где мы? - Мы на аллее шехидов, сынок. - А чьи это фотографии? - Это наши смелые сыновья, отдавшие свою жизнь во имя Родины, земли. - Дедушка, а что значит "во имя?" - Это значит,что они отдали свою жизнь ради Родины, ради тебя,ради меня. - Почему ради нас? - Чтобы мы жили спокойно,чтобы ты рос спокойно,чтобы хорошо учился в школе. Чтобы ты был счастлив. - Я и...

Davamı

2019-07-06 14:00:22

Saçlarından asılan qız...

Meyxoş Abdullah

Saçlarından asılan qız... (hekayə) - Sənə nə olub, qızım, bir oyan, niyə ağlayırsan?!- deyə ana, hələ də yuxuda olan qızının çiyinlərindən tutub ehmalca silkələdi. Qız hövlank yuxudan ayılaraq, bərəlmiş gözlərini başının üstə dayanan anasının ü...

Davamı

2019-07-02 14:13:15

KAMAL CAMALOV

Yazarlar.AZ

ŞAİR İLHAMININ VƏRƏQLƏRƏ SƏPİLMİŞ ŞEİR SƏTİRLƏRİ Qarşımızda atəşpərstliyin simvolunu alov dili ilə təcəssüm etdirən bir kitab var. Kitabın adı “Şeir özü çınqıdır”. “Nuhçıxan-Naxçıvan” (2006), “Köksüm altda söz döyünür” (2008), “Qarabağdır Azərbaycan” (2010), “Son sevgi məktubum” (2012), “Ömür boyda zaman” (2016) kimi şeir kitablarını sevə-sevə oxuduğumuz pedaqoq-şair Tofiq Qəbul. Güclü xarakter...

Davamı

2019-06-29 07:54:00


2019-06-28 17:19:35

Calaq

Meyxoş Abdullah

Calaq... (hekayə) ... Həyətimizin tən ortasında qollu-budaqlı bir tut ağacı vardı. Dünyaya göz açandan, o tut ağacını eləcə boy- buxunlu, budaqlarının ucları az qala göyə dirənən görmüşdüm. Kəndin hansı yanından baxsaydın, gözünə dəyən birinci o tut ağacı olacaqdı. Bu, yarımdünya tut ağacının yaz-yay...

Davamı

2019-06-14 06:17:29

Gülər Eldarqızı - Akif Şahverdiyev - anım günü.

Yazarlar.AZ

Vəsiyyət: “Başdaşıma yaşadığım illəri qoyub, doğulub-öldüyüm illəri yazmayın. Bilirəm, deyəcəksiniz: Yazıq, gəldi, yaşamadı, getdi.” (Akif Şahverdiyev) “Hərənin qəlbində bir nisgil var. Hərənin könlündə kiminsə yeri görünən boşluğu var. Ayrılığına dözə bilmədiyimiz adamlar yadımıza düşdükcə ürəyimizdən kövrək bir istək keçir – onunla görüşmək istəyi. Lakin bu mümkünsüzlüyü bildiyimizdən həs...

Davamı

2019-06-07 22:21:39

At qurdu...

Meyxoş Abdullah

At qurdu… (hekayə) … Qarnında ağrılar başlamışdı. Səhərdən axşamacan doğram-doğram doğranırdı qarnının içi. Kəskin ağrıların təsirindən ilan kimi yerindəcə qıvrılırdı. Ağrılar tutanda canını qoymağa yer tapa bilmirdi, bədəninə qotur düşmüş it kimi özünü ora-bura dürtərək, sürtünməyə yer axtarırdı. Qarnında, el...

Davamı

2019-06-02 20:42:41

EL YERİDİ, YALQIZ QALDIN SƏHRADA...(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

Yazarlar.AZ

Gəlimli-gedimli, ölümlü-itimli bu gidi dünyaya göz açmağından yüz yetmiş il keçir, Dədə Ələsgər! Yüz yetmiş il əvvəl göz açdığın ulu Göyçə torpağı oğuz ərənlərinin yurduydu... Yüz yetmiş il əvvəl piran olub ağır-ağır dolandığın axar-baxarlı yaylaqlar bizim bədöy atların ayaq səslərinə bel bağlayıb yaşıllana-yaşıllana süsənə-sünbülə bürünürdü... Yeddi il əvvəl nurlu məzarına sərin mehiylə layla ç...

Davamı

2019-05-19 21:14:24

OLSUN

Zaur USTAC

(B: 01:14) Bir ümid işığı yandı bu axşam, Cırtdan tərəfindən görülən olsun… Gecənin bağrında zərrə bəsimdi, Yetər ki, sonadək sürülən olsun… * * * Bu əllər uzanıb haçandıır sənə, Bir iriz, bir cığır, yol göstər mənə, Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə, Lap elə, Musaya verilən olsun… * * * Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən, Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən, Ruhuma qida ver, görklü ri...

Davamı