Proza


2019-05-14 17:11:10

Yatmış vicdanın oyanışı

Meyxoş Abdullah

Yatmış vicdanın oyanışı... ( hekayə) 8 may 20... - ci il... saat 11-30. Keçiriləcək bayram tədbirinin başlanmasına yarım saatdan bir qədər artıq vaxt qalmışdı.... O, qayalıqların arasına pərçimlənərək “ovunu” gözləyirdi... Günəşli hava idi. İki gündənbəri yağan şıdır...

Davamı

2019-05-05 14:42:28

TOFİQ QƏBUL - KÖKSÜNDƏ SÖZ DÖYÜNƏN ŞAİR

Yazarlar.AZ

Tofiq Qəbul Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan, yazı üslubu və fikrin ifadəsində özünəməxsusluğu ilə seçilən şairlərdəndir. Onun yaradıcılığı, hər şeydən əvvəl, xalqının bədii sərvətinə söykənir. Dünya ədəbiyyatı nümu­nələrini öz təfəkkür süzgəcindən keçirən şair milli özünüdərki ön sıraya çıxarır və əsərlərində məhəlli düşüncə ilə deyil, sırf milli düşüncə ilə çıxış edir. Tofiq Məmmədsadıq...

Davamı

2019-05-03 02:57:05

ZAUR USTAC - İYİRMİ İKİNCİ YAZI

Zaur USTAC

DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR və ya SU DÜNYAYA AÇILAN BİR PƏNCƏRƏDİ (İyirmi ikinci yazı) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Uca Yaradana bütün yaranmışların ünsiyyətlərindəki səslərin, dillərindəki kəlmələrin sayının min qatı qədər şükürlər olsun ki, belə vacib və faydalı mövzuda sizlərlə həmsöhbət olmaq da qismətdə var imiş. Son günlərdə olduqca bəsit və gülünc iddialarla istər sosial şəbəkələrdə, i...

Davamı

2019-05-02 16:25:01

"Çəki daşı"

Meyxoş Abdullah

Çəki daşı... (hekayə) O, atamın anası idi. Onu hamımız “nənə” deyə çağırırdıq. Ağlımız kəsənə qədər onun adının nə olduğunu bilməmişdik. Elə zənn edirdik ki, onun adı el...

Davamı

2019-04-30 06:56:20

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” - Ələddin Allahverdiyev, Professor

Yazarlar.AZ

Gah çıxaram göy üzünə, seyr edərəm aləmi, Gah enərəm yer üzünə, seyr edər aləm məni... Qul Nəsimi. Dədə Ələsgər yaradıcılığının aşıq poeziyasının zirvə nöqtəsi, zirvə məqamı olduğunun, onun tədqiqatı ilə məşğul olan bütün folklorşünaslarımız, ələsgərşünaslarımız tərəfindən birmənalı olaraq etiraf, təsdiq və qəbul edilməsi, bu yaradıcılığı sevən, başa düşən, xüsusilə onun suf...

Davamı

2019-04-25 05:04:45

SADIQ QARAYEV - YAZIÇININ ÜÇ QƏPİYİ

Yazarlar.AZ

2015-ci ildə çəkilmiş və “Qafqaz üçlüyü” adlanan film. Ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, rejissorları Eldar Şengelaya və Fuad İbrahimbəyov. Filimdən epizodlar: Filmin başlanğıcında tamaşaçılara azərbaycanlı uşağın qorxaq obrazı fonunda qorxmaz, güclü, təmənnasız, mərd və geniş ürəkli erməni uşağının obrazı təqdim olunur. Azərbaycanda yaşayan erməni əsilli bir şəxsin kənd uşaqları tərəfində...

Davamı

2019-04-25 05:01:04

Bir daha “Dağlar” haqqında

Yazarlar.AZ

Niftalı Göyçəliyə və digər araşdırmaçıların yekdil rəyinə görə ilk “Dağlar” adlı nümunələr Miskin Abdala aiddir. İki belə nümunə var. Birinci nümunədə 20 yaşında (mənbə: Niftalı Göyçəli) öz adı ilə Hüseyn, ikinci nümunədə isə çox sonralar təxəllüsü ilə Miskin deyə qeyd olunmuşdur: DAĞLAR (Birinci nümunə) Süsən-sünbül, bənövşəli, Allı-güllü bizim dağlar. Toy-düyündə, şənniklərdə, Elatda var izi...

Davamı

2019-04-25 04:58:20

Hər sözü köz Aşiq, hər bəndi xalıyabənzər Aşıq Ələsgər

Yazarlar.AZ

Aqillər bunu da ərz edirlər ki, hər kəs hər kəsin yaxşı cəhətlərini görməyə çalışmalıdır. Tədqiqatçılar, monoqrafiyaçılar, oçerkistlər obyektlərinin yalnız ən yaxşı işlərini, fikirlərini, ədəbi-bədii nümunələrini işıqlandırmağa çalışırlar. Bir əsrdən çox yaşamış bu Aşiq Aşıq isə heç kəsi belə bir seçim əziyyətinə məruz qoymayıb. Nə etik-insani əxlaq baxımından, nə poetik-irfani yaradıcılı...

Davamı

2019-04-25 04:55:28

SADIQ QARAYEV DÜŞÜNÜR Kİ…

Yazarlar.AZ

Xalqın və dövlətin təkamül mühərriki Son zamanlar məni bir məsələ düşündürür: Niyə biz bəzi inkişaf etmiş xalqlardan bir çox sahələrdə geri qalırıq? Müəyyən təhlilərdən sonra belə bir nəticəyə gəlirəm ki, problemlərin, aktuallığına görə vacib məsələlərin sıralanmasında, dərk olunmasında, həlli yollarının düzgün seçilməsində və həyata keçirilməsində nöqsanlarımız vardır. Bu nöqsanların kökündə nə...

Davamı

2019-04-25 04:51:24

"Oriyentir ulduzu" - Bizi Qarabağa səsləyən kitab

Yazarlar.AZ

Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin digər nümayəndələri arasında bütün parametrlərinə görə seçilir. Yazarı qiyabi şəkildə əvvəllər oxuduğum “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Qəlbimin açıqcası” və digər şeir kitablarından maraqlı, özünəməxsus dəst-xətti, üslubu, ifadə forması, zəngin və rəngarəng dili olan bir qələm adamı kimi çoxdan tanıyırdım. Bu yaxınlarda - fevral ayında “Mü...

Davamı