Proza


2019-03-08 09:01:39

ZAUR USTAC - ON DOQQUZUNCU YAZI

Zaur USTAC

NƏZMİ ŞAH VƏ YA KƏMALƏDDİN QƏDİM (On doqquzuncu yazı) Salam olsun, ey dəyərli insan, əziz və çox hörmətli oxucum. Dünyadakı kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir söhbəti bizə ərmağan etdi. Sizlərlə yeni bir görüş şansı verdi, bizlərə... Bu dəfə işığına yığışıb, hənirtisinə isinəcəyimiz sözün-söhbətin sahibi, səbəbkarı tanınmış söz adamı, sevimli şa...

Davamı

2019-03-05 20:38:50

ÇƏRŞƏNBƏ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Əcəb edib qapımızda durmusan, Xoş gəlmisən bizim elə, çərşənbə. Tonqal çatıb toy-büsatı qurmusan, Heyran oldum özüm elə, çərşənbə. Odun düşüb ürəyimə yenə də, Bilmirsənmi nə alov var sinədə?! Tonqal çatma,odum çatar sənə də, Ocağına közüm ələ, çərşənbə. Qış köçünü yığışdırıb getmədə, Yaz ürəyə eşqini ərz etmədə, Göy üzünə al günəşi yetmədə, Aldın yenə könlü ələ, çərşənbə. Uşq...

Davamı

2019-02-24 21:27:32

BU DƏRDİ DEMƏYƏ DİLİM GƏLMƏYİR

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Bu dərdi deməyə dilim gəlməyir, Götürüb yazmağa əlim gəlməyir. Qanı torpağında batan Xocalı, Qanların içində yatan Xocalı. Bu dünya kar olub ağrına sənin, Şəhidlər döşənib bağrına sənin. İlləri tarixə köçürdürük biz, Ürəyə kədəri içirdirik biz. Ey yurdun övladı, dəhşətə susdun, Bəsdir qanun pozan vəhşətə susdun! Xocalı harayın bağır dünyaya, Allahı göylərdən çağır dünyaya!...

Davamı

2019-02-21 16:13:55

ZAUR USTAC - ON SƏKKİZİNCİ YAZI

Zaur USTAC

“AŞUQQA” –BİR SÖZÜN İŞIĞINDA (ON SƏKKİZİNCİ YAZI) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Bütün düya xalqlarının dillərindəki, kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir görüş qismətimiz oldu. Bu gün Ana dili günüdür. Söhbətə başlamazdan əvvəl bütün səmimiyyətimlə etiraf etmək istəyirəm ki, bu coğrafiyada doğulduğuma, belə şirin, axıcı, elastik, olduqca zəngin və q...

Davamı

2019-02-19 06:37:47

-Özlərinindir...

Zaur Ümumbəşər

Xarici ölkələrin birindən olan turist Corc Osborn dünya ölkələrini gəzməklə məşğuldur. Getdiyi yerlərdə yerli əhali ilə söhbət edir, şəkillər çəkir, yerli əhalinin adətləri, həyat səviyyəsi barədə məlumatlar toplayır. Təsadüfi deyil ki, bu adam həm də poliqlotdur. Doğrudur, öyrəndiyi dillərin hamısını səlis bilməsə də, ən bəsit sözlərlə fikrini çatdıra və qarşısındakı adamın fikrini başa düşə bi...

Davamı

2019-02-11 12:50:06

Təbiət və qız - Şiringül Musayeva.

Şiringül Musayeva

Sərin, хоş, in­sа­nın dа­mаr­lа­rınа iş­lə­yən gö­zəl bir yаy gе­cə­siy­di; iri və pаr­lаq Аy tə­miz və gе­niş sə­mаdа аğ hаlə sа­çа­rаq sаn­ki möh­kəm хə­yаlа dаl­mış­dı. Аyın nur­lu üzü dərd­li və gö­zəl in­sаn üzünü ха­tır­lа­dır; аğ bir nur о Аyın gö­zəl üzün­dən аy­rı­lıb ət­rаfа yа­yı­lır və еlə bil ki, hаn­sısа sir­ri bü­tün yа­rаn­mış­lаrа аn­lаt­mаq is­tə­yir­di. Аyın ət­rа­fın­dа...

Davamı

2019-02-10 17:19:04

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR - Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR Əslində, mən - Süleyman sevgiyə, məhəbbətə bir o qədər də inanmamışam. Sevgi, məhəbbət, eşq mənim aləmimdə şairlərin, rəssamların, yazıçıların uydurduğu bir illüziya, boş bir sabun köpüyüdür. Belə ki, söz, sənət adamları bu eşq, məhəbbət haqqında uzun-uzadı danışıblar, deyiblər, əslindəsə, onun mövcudluğuna özləri də şübhə ilə yanaşıblar. Həmişə cəmiyyət də bu eşqə, məhəb...

Davamı

2019-02-09 17:19:12

UZUNDUR DÜNYANIN BU ƏFSANƏSİ / Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

Bilinməz nə vaxtdan hərlənir bu tas, Nə zaman pozular bu gözəl əsas. Belə nazik fikri dərindən duyub Ağıl ölçüsüylə dərk etmək olmaz. Keçmiş günlərə baş vuranda, xəyala dalanda öncə gözü önünə kəndlərinin kənarını əhatə etmiş yamaclar gəlirdi. Nədənsə, həmişə yaz vaxtları canlanırdı xəyalında; yamaclar yaşıl dona bürünmüş olurdu....

Davamı

2019-02-08 19:53:08

Bir tay ayaqqabı

Meyxoş Abdullah

Bir tay ayaqqabı... (hekayə) Qonaqlar gecədən bir xeyli ötmüş gəldilər. Həyətdəki it onlara tərəf cumub hürməyə başladı. Sahibinin zəhmlə: - “ ay it, rədd ol buradan” deməsi heyvanın, elə bil, hıçqırığını içində qoydu. İt quyruğunu bulaya-bulaya, s...

Davamı

2019-02-08 16:36:20

Qönçə ikən solan gül

Məleykə Mirzəli

Bu dünyada məndən savayı bütün qönçələr öz gözəlliklərinə heyrandır. Günəş onlardan öz nurunu əsirgəməyib. Bəs mən? Görəsən, Günəş məni niyə sevmir? Mənə öz nurundan pay verməklə, bəlkə də, əbədiyyətin ən gözəl çiçəyini yaradacaq. Amma yaratmaq istəmir. Bir bilsə ki, onu nə qədər sevirəm... Bağçadakı bütün gül-çiçəklərə gülməklə onları gözəlləşdirib. Mən isə onun gülüşünü görmədiyimə görə qönçə...

Davamı