Proza


2019-04-25 04:55:28

SADIQ QARAYEV DÜŞÜNÜR Kİ…

Yazarlar.AZ

Xalqın və dövlətin təkamül mühərriki Son zamanlar məni bir məsələ düşündürür: Niyə biz bəzi inkişaf etmiş xalqlardan bir çox sahələrdə geri qalırıq? Müəyyən təhlilərdən sonra belə bir nəticəyə gəlirəm ki, problemlərin, aktuallığına görə vacib məsələlərin sıralanmasında, dərk olunmasında, həlli yollarının düzgün seçilməsində və həyata keçirilməsində nöqsanlarımız vardır. Bu nöqsanların kökündə nə...

Davamı

2019-04-25 04:51:24

"Oriyentir ulduzu" - Bizi Qarabağa səsləyən kitab

Yazarlar.AZ

Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin digər nümayəndələri arasında bütün parametrlərinə görə seçilir. Yazarı qiyabi şəkildə əvvəllər oxuduğum “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Qəlbimin açıqcası” və digər şeir kitablarından maraqlı, özünəməxsus dəst-xətti, üslubu, ifadə forması, zəngin və rəngarəng dili olan bir qələm adamı kimi çoxdan tanıyırdım. Bu yaxınlarda - fevral ayında “Mü...

Davamı

2019-04-24 19:53:53

Fizika və lirika- elmi idrakla bədii təfəkkürün vəhdəti - Sadıq Qarayev

Yazarlar.AZ

Bakı-Şamaxı-Dubna : Günəş, ulduzlar və neytronlara toxuna biləcək məsafə. Qurani Kərimin “Zumər surəsi”nin 9-cu ayəsində İslam peyğəmbərinə bu cür deyilməsi əmr olunur: “De: “Heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni ola bilərmi?” Sinoplu Diogen: “Dünyada ən böyük xeyir elm, ən böyük şər nadanlıqdır”. İsaak Nyuton: “Bilik real və yenilməz qüvvədir. Məhz bilik sərvət və kapital...

Davamı

2019-04-24 19:32:49

“ORİYENTİR ULDUZU” – MÜBARİZƏ LAYİQ POVEST - TOFİQ QƏBUL

Yazarlar.AZ

(Zaur Ustacın ”Oriyentir ulduzu” povesti haqqına) Şair Zaur Ustacı nə müddətdir ki, şair kimi tanıyir və yaradıcılığını izləyirəm.Lakin son vaxtlar onun ”Oriyentir ulduzu” adlı povestinə gec də olsa rast gəldim (Povest 2011-ci ildə yazılıb) və onu həm də nasir kimi tanıdım. Əsərin həcmi kiçik olsa da, (cəmi 30-35 səhifə) hadisələrin drammatik gərginliyi, konkret situasiyalar, baş qəhrəmanın...

Davamı

2019-04-23 11:20:01

ZAUR USTAC - ON YEDDİNCİ YAZI

Zaur USTAC

HƏRB MÖVZULU YAZILAR və ya DÜNYANIN BİR RƏNGİ VAR... (On yeddinci yazı) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Min şükür Uca Yaradana ki, Sizlərlə yeni bir görüş də qismətdə var imiş hələ... Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu hərflər, sözlər, kitablar silsiləsindən olan, müasir dövrümüzdə bəlkə də ən vacibi, ən yaralı yerimiz, xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan sahə hərb mövzulu yazılardır. G...

Davamı

2019-04-18 07:05:04

ZAUR USTAC - İYİRMİNCİ YAZI

Zaur USTAC

“DAĞLAR” SEVDASI və ya BİZ HƏLƏ YAŞAMALIYIQ (İYİRMİNCİ YAZI) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Dədə Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunacaq “DAĞLAR” adlı poeziya antologiyası şəklində nəzərdə tutulmuş almanaxın giriş məqalələrindən biri kimi, baş redaktor sözü olaraq qələmə aldığım bu yazı eyni zamanda “Yaradanla baş-başa” adlı kita...

Davamı

2019-04-11 06:24:46

ZAUR USTAC - ON BEŞİNCİ YAZI

Zaur USTAC

YAZARLAR VƏ YAZILAR və ya MÜASİR ROMANÇILIQ NECƏ OLMALIDIR??? (On beşinci yazı) Salam olsun sənə ey dəyərli oxucum. Dünya kitabxanalarındakı kitabların, yazıların, o yazılardakı sözlərin, sözlərdəki hərflərin sayının min misli qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, daha bir bəhanə ilə görüşmək qismət olub bizlərə... Xoş gördük sizləri... Söhbətimizin mövzusu iki kitabda cəmlənmiş bu iyirmi üç...

Davamı

2019-03-21 20:32:21

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Приключения барона Мюнхгаузена на Полюсе холода Вы, ребята, наверное, давно читали или слышали невероятные истории барона Мюнхгаузена, пересказанные писателем Рудольфом Эрихом Распе, и, конечно, думаете, что все они вам хорошо знакомы, До недавнего времени так считал и я... Но несколько лет назад мне довелось побывать в Германии. Находясь совсем рядом с родиной Мюнхгаузена, я не мог удержатьс...

Davamı

2019-03-21 20:18:34

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Гражданин № 1 навсегда исчезнувшего города. Непридуманная повесть Эта повесть о моей малой родине, какой я её увидел глазами ребёнка и утратил подростком, была написана ещё в 1988 - 89 годах, но, готовя к изданию вышедшую в 2016 году книгу прозы "Ночной целитель", я дописал ещё одну главу в конце повести и кое-что добавил в остальной текст. «…Ты утаил сие от мудрых разумных и откр...

Davamı

2019-03-21 20:09:46

Ночной целитель.

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

Ночной целитель. Рассказ Рассказ "Ночной целитель" был написан в начале 2016 года и дал название одноимённой книге прозы, увидевшей свет в издательстве "Вече" летом того же года. Иллюстрацией к рассказу и обложкой книги стала работа известной якутской художницы Веры Ноевой. Индигирка — река особая, дикая и прекрасная в кипящих верховьях, сжатых каменными плечами скал, мистическая и таинственн...

Davamı