Proza


2017-10-30 05:21:03

Qara buludlar

Rəşid Bərgüşadlı

İki gündü cəngəlliklərdə sürünməkdən, yarğanlarda iməkləməkdən üz-gözü, dizi-dirsəyi cızıq-sıyrıq olmuşdu. Gün əyilmişdi, bu halətdə qarşıdakı sıldırım yarğanları keçə bilməyəcəkdi. Acından bağırsaqları quruldayırdı. “Sabah rahatca qoşunu qabaqlayaram” – tanıdığı kahaya girdi, yol boyu topladığı şampinyon göbələklərini çuxasının cibindən boşaldıb ocaq qaladı. Qoltuq cibindən yastı şüşəni çıxardı...

Davamı

2017-10-30 05:20:15

Чёрные тучи

Rəşid Bərgüşadlı

Он плёлся по зарослям и волочился по обрывам на протяжении двух дней, обдирая в кровь лицо и конечности. Солнце близилось к закату, и в этом состоянии он не смог бы преодолеть отвесные скалы. От голода у него бурчало в животе. “Завтра я спокойно догоню войско…” – с этими мыслями он вошёл в знакомую пещеру, и опустошив карманы, набитые собранными по дороге шампиньонами, развёл костёр. Вытащил из...

Davamı

2017-10-30 05:19:12

The Black Clouds

Rəşid Bərgüşadlı

He had trudged through tangles and trailed in steeps for two days scratching his face and extremities into blood. The sun was near to setting and he was not able to overcome the plumb rocks. He had hunger collywobles in his stomach. “Tomorrow I will easily reach the troops…” – he entered a familiar cave with these thoughts and emptying the pockets full of mushrooms picked on the road burnt a fla...

Davamı

2017-10-30 05:16:35

Tanrının gözü

Rəşid Bərgüşadlı

Ağlı kəsənəcən elə bilirdi ki, Səlimə onun doğmaca anasıdır. Amma qulağı çalanda ki, ata-anası avtomobil qəzasında həlak olublar, onunla arasında sirli pərdə asıldı, ildırım sürətilə “analığı”ndan soyudu – elə bil, onun yetim qalmağında qız günahkar idi. “Ömrü boyu ərə getməmiş, bakirə və yaşlanmış qızı indiyədək necə doğma anam kimi bilmişəm...” – içində qövr edən suallara cavab almaq üçün Səli...

Davamı

2017-10-30 05:15:41

Глаз Всевышнего

Rəşid Bərgüşadlı

Ещё в детстве, когда Тургай пока ещё толком не осознавал жизнь, он думал, что Салима – его родная мать. Но после того, как он узнал о гибели своих родителей в автокатастрофе, между ним и Салимой образовался тайный занавес, и он стремительно быстро остыл к «мачехе» – словно в его сиротстве была виновата именно она. “Надо же… Я всю жизнь считал эту старую деву своей родной матерью…” – ему даже был...

Davamı

2017-10-30 05:11:22

The Gods eye

Rəşid Bərgüşadlı

Before starting to understand the world he considered Salima as own native mother. But hearing that his parents have died in traffic accident, a mysterious curtain appeared between them, and he immediately grew cold towards his stepmother – as if, this woman was guilty in his orphanage. “How could I consider as mother a virgin spinster for so long time?” He couldn’t even sit opposite to Salima a...

Davamı

2017-10-28 17:22:18

KÖHNƏ KİTABLARA ELEGİYA (hekayə)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA KÖHNƏ KİTABLARA ELEGİYA (hekayə) Rəhmanla kitab dükanında rastlaşdı. Çoxdandı görüşmürdülər. Əvvəlcə bir-birlərinin kef-əhvalını soruşdular. Sonra gənclik illərində olduğu kimi, ciddi danışıq tərzindən yüngül zarafata keçdilər. Rəhman əlini ətrafındakı iri kirab rəflərinə...

Davamı

2017-10-28 17:08:04

DURNA OVU (hekayə)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA DURNA OVU (hekayə) -Abbas, prezident səni gözləyir. Bayaqdan bəri həyətdəki skamyada əyləşib fikrə getmiş Abbas əvvəlcə diksindi, sonra bu xəbəri gətirən ortayaşlı qaraşın adamın, prezidentin köməkçisinin üzünə baxıb zorla, candərdi gülümsəy...

Davamı

2017-10-28 17:06:06

DÜNYАNIN RƏNGİ (povest)

Firuz Mustafa

“DÜNYANIN RƏNGİ” Doğrusu, “Dünyanın rəngi” povestinin yazıldığı tadixi unutmuşdum. Yalnız bu günlərdə, aradan illər keçəndən sonra, əsərin sonuna baxanda hər şeyi olduğu kimi xatırladım. Amma eyniadlı kitabın nə vaxt nəşr olunduğunu yaxşı yadımdadır. Bir də ki, necə deyərlər, kitabın özündə bütün “sertifakatlar” var: “Dünyanın rəngi”. Bakı. Gənclik. 1989. Redak...

Davamı

2017-10-28 17:02:57

FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ (yarımçıq povest haqda hekayə) Qış bir xeyli geşiksə də, nəhayət özünü göstərə bilmişdi. Bu tərəflər bəlkə də çoxdan bəri belə qar görməmişdi. Sanatoriyada dincələn, müalicə alan yaşlı adamlar həyətdə uşaq kimi atılıb-düşür, qışqı...

Davamı