Proza


2017-12-20 06:48:17

İnsanlar arasında

Dostəli Nərimanoğlu

Bulаq dərəsindən kеçib Yаzı düzünə sаrı buruldu. Аyаqlаrının аltındа хışıldаyаn quru оtlаrın səsi оnа хüsusi ləzzət vеrirdi. Еlə bil хаrlаnmış qаrın üstündə yеriyirdi. Bu il kоllаrın аrаsı, biçənəklər təbii yеmlə dоlu idi. Çünki biçilməmişdi. Kənd аdаmlаrı, indi оnlаr bu yеrlərin sаkinləri dеyildilər, qış еhtiyаtını təbiətin öz iхtiyаrınа burахmışdı. Sоyuq hаvаlаr dizə qədər çıхаn quru оtlаrın ş...

Davamı

2017-12-18 18:13:22

Rəhman Əlizadəyə - 1791 günün nağılına dair həzin nəğmə...

Jamila Allahverdiyeva Alizade

RƏHMAN ƏLİZADƏYƏ – 1791 GÜNÜN NAĞILINA DAİR HƏZİN NƏĞMƏ... (dramaturq-rejissor R.Əlizadənin doğum gününə həsr olunur) Bu gün 19 dekabrdır! Bu gün “BÖYÜK İNSANLIQ”, “TEATR” bayramımdır! Bu gün “Yoxluğundan”,- Bu 19 dekabıra 1791 gün saydım! ...1791 gündür həm də Ən təsirli kəlimələri tapıb-itirməkdən, İtirib, ilim-ilim axtarmaqdan, İlahi məqamlara çatıb, Göy üzündə qanad çalıb,...

Davamı

2017-12-15 13:57:00

ZAUR USTAC - BEŞİNCİ YAZI

Zaur USTAC

MÜTALİƏ NIYƏ VACİBDİR? Salam çox dəyərli oxucum, bu yazını “beşikdən qəbrədək oxumaq lazımdır”, “oxumaq, oxumaq yenə də oxumaq” və s. çox məşhur olan buna bənzər digər mütaliəyə, elm öyrənməyə təşviqedici kəlamların açıqlaması kimi də qəbul etmək olar. Niyə görə elmdən, kitablardan bircə damla nəsə götürməyi bacarmış şəxslərin hamısı oxumağı, mütaliəni belə ciddi-cəhdlə məsləhət...

Davamı

2017-12-15 11:22:28

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik

Meyxoş Abdullah

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik... (hekayə) (Şəhid balalarına ithaf olunur) - Bura haradır, baba?! - Şəhidlər xiyabanıdır, oğul!.. - Bəs, bu şəkildəkilər kimlərdir? - Vətən uğrunda şəhid olan igid oğullarımızdır....

Davamı

2017-12-14 07:16:47

ORİYENTİR ULDUZU

Zaur USTAC

----YENİYETMƏLƏR ÜÇÜN POVEST---- Bu povest Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı gizir İbrahimov MÜBARİZİN əziz xatirəsinə həsr olunur. Birinci fəsil 17.06.2010-cu il, saat 21:00 “TG” istiqamətində təmas xətti - Seyid, indi ANS-in xəbərləri başlayacaq, televizoru açaq? – deyə əsgərlərdən biri soruşdu. - Aç. Aç, görək nə deyirlər?.. Elə bil televizor da hazır dayanmışd...

Davamı

2017-12-13 11:26:29

Bir cüt ayaq heykəli...

Meyxoş Abdullah

Bir cüt ayaq heykəli... (hekayə) Xocalı faciəsində şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsinə həsr olunur. ... Fevral ayının iyirmi beşi, gecə saat onbir. Qəsəbə zülmət qaranlıq içərisində yorğun və heysiz adamlar kimi mürgü vururdu. Uz...

Davamı

2017-12-13 11:22:57

Zillətli gecə...

Meyxoş Abdullah

Zillətli gecə… (hekayə) Zakir Sadatlının əziz xatirəsinə… Min doqquz yüz həşdat ikinci ilin yazı... Əfqanistanın Qəndahar şəhri yaxınlığındakı sovet hərbi bazası. Neftlə dolu y...

Davamı

2017-12-13 11:22:02

Sınmış budaq...

Meyxoş Abdullah

Sınmış budaq... (hekayə) ... Bir xeyli vaxt bundan qabaq, xarici ölkələrin birində, daha dəqiq desəm, Macarıstanın Esterqom şəhərində istirahətdəydim. Bütün şəraitin olmasına baxmayaraq yaman darıxırdım. Darıxmağımın da səbəbi buradakıların dilini yaxşı bilmədiyimə görə heç kəslə...

Davamı

2017-12-13 11:20:23

Qəmişini çək də...

Meyxoş Abdullah

Qəmişini çək də... Görürsən, birinin biriylə sözü çəpləşəndə qayıdıb deyir ki; - “Ə, qəmişini çək də!..” Oturub fikirləşirsən ki, a balam, görəsən bu “qəmiş” nə olan şeydir ki, onu çəkəndə mübahisə də kəsilir. Doğurdan da, bu barədə çox düşünüb-daşınsam da, sonda bir nəticəyə gələ bilmirdim. Tərslik...

Davamı

2017-12-13 11:19:36

Qaz yumurtası...

Meyxoş Abdullah

Qaz yumurtası (hekayə) Qış aylarıydı. Qar yağmasa da hava çox soyuq idi. Külək göydəki topa- topa buludları hara gəldi qovurdu. Havaların belə sərt və küləkli keçməsindən bilmək olurdu ki, tezliklə qar yağacaqdır. Belə günlərin birində, Teymur qoyunları çayın kənarındakı şamçada otarırdı. Qoyunlar, şaxta vurub yerə tökmüş yarpaqları acgözlülüklə gəvələyirdilər. Teymur əyninə dədə...

Davamı