Proza


2020-04-16 23:44:51

Qarğaların söhbəti ( Hekayə)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Qarğaların söhbəti Hekayə Pəncərənin ağzına qonub “ qarr!.. qarr-r!..”-salıb qışqırışan iki qarğanın xoşagəlməz, qulaqbatırıcı səsindən Bəhruz k...

Davamı

2020-04-11 19:10:39

Çinar ağacı

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Çinar ağacı (Hekayə) Düz üç gün idi ki, yurdda rahatlıq pozulmuşdu. Düz üç gün idi ki, ananın göz yaşları qurumurdu. Övladları dil tapa bilmir, inad atını minib hərəsi bir tərəfə çapırdı. Öyüd-nəsihət də kar etmir, öz təs...

Davamı

2020-04-10 13:33:32

Любовные письма из сумасшедшего дома…

Meyxoş Abdullah

(повесть) Мрачное место, расположенное недалеко о города и огороженное от внешнего мира высоким каменным забором, производило на окружающих довольно устрашающее впечатление. Не только дети, но и взрослые обходили стороной эту проклятую, как все считали, территорию. Состоящий из домиков, напоминающих бараки, шумный лагерь, за каменной оградой которого нашли пристанище психически больные, в наро...

Davamı

2020-04-07 21:13:58

SONA ABBASƏLİQIZI – TALE YOLU (Povest)

Yazarlar.AZ

TALE YOLU (Povest) Hər dəfə mavi ekranda ahıllar evi haqqında gedən verilişlərə baxarkən onun ürəyi içim-içim əsərdi, əlləri titrəyərdi. Qorxulu hisslər keçirərdi Qumru nənə. Bəzən özünü bu atılmışların arasında görər, tənhalığın acı şərbətini dada-dada tənhalaşardı və kənddə yar-yoldaşının arasında nə qədər kimsəsiz olduğunu bil- dirməsə də, bu cəhdi boşa çıxar...

Davamı

2020-03-27 14:43:10

Yaşıl gözlü aktrisa...

Meyxoş Abdullah

Yaşıl gözlü aktrisa... (roman) 1-ci hissə ... Min doqquz yüz həşdat beşinci il, iyul ayının onyeddisi... Yayın qızmar günəşi ətrafa od saçırdı. Nəfəsləri təngidən yayın bu qorabişirən ayında Zirə kəndində Rəfiqə adlı gəlini...

Davamı

2020-03-15 21:19:00

Чужая честь…

Meyxoş Abdullah

рассказ У Рустам-киши было шестеро сыновей и одна-единственная дочка Зарифа. Жена его умерла много лет назад. Зарифа была старше своих братьев, и два года назад её выдали замуж за парня из соседнего села по имени Иса. Зять был человеком скромным, порядочным и трудолюбивым. И Рустам-киши, и Зарифа нарадоваться не могли на него. Но… было одно «но». Все шестеро сыновей Рустам-киши с первого же д...

Davamı

2020-03-09 23:35:40

Əsgər anasının borc dəftəri...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) Əsgərin cənazasi axşamüstü, gün qürbə enəndə, hərbiçi yoldaşlarının çiynində evlərinə gətirildi. Qapı ağzında, torpağın üstə oturmuş anası yerindən dartınıb ayağa qalxmaq istədi, amma bacarmadı. Çiyinlərinə ağır bir yük q...

Davamı

2020-03-04 16:08:46

Тысячный...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) От резкого удара по затылку прикладом автомата я не устоял на ногах и упал лицом вниз. Мозг яркой вспышкой пронзила мысль – вот она, моя смерть, всего в шаге от меня. Наверное, я бы подумал ещё о чем-нибудь, но обрушившиеся вслед за этим удары ногой по животу стёрли все мысли, уступив...

Davamı

2020-02-28 05:18:15

SÖZ BAĞINDA ÖZ ÇİÇƏYİ OLAN ŞAİR - ÜLVİYYƏ HÜSEYNOVA

Yazarlar.AZ

Adətən söz adamlarının; yazıçıların, şairlərin əvvəlcə əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış olurlar. Ancaq, bizdə belə olmadı biz əvvəlcə tamam başqa, bu sahəyə heç bir aidiyyəti olmayan səbəbdən tanış olduq. Bir – birimizi tanımağa başladıq. Öncə onu qeyd edim ki, elə ilk söhbətlərdə adı danışıq zamanı da qafiyəli sözlərdən istifadə edən Zaur (o zaman onun Ustac təxəllüsü olduğundan xəbər...

Davamı

2020-02-17 16:30:49

BU YОL HARA GЕDİR?

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA BU YОL HARA GЕDİR? (hekayə) Bu yоl hara gеdirdi? Qarın altından diкələn şaх-şəvəllər кеçi buynuzuna охşayırdı. Uzaqdan şırıltı ilə aхan çayın səsi еşidilirdi. Çay da qarın-buzun altında qalmışdı. Çay indi оnun hıçqırığına bənzəyirdi – səsi еşidilirdi, amma özü görünmürdü. hıçqırıq оnun sinəsi ilə üzüyuхarı qalхır, bоğazına tıхanır, təzədən gеri çəкilirdi. Еlə bu hıçqırıq idi ba...

Davamı