Proza


2017-11-11 14:46:52

Kor bucaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Kor bucaq (Hekayə) (Bir romanın xülasəsi) Dərdini deməyə bircə nəfər var idi. Ancaq Ona ürəyini açıb, təsəlli tapa bilirdi. Evdən çıxıb birbaşa Onun yanına gəldi. Qapı açılan kimi, salamsız-kəlamsız evə girib düz həmişəki yerinə,- ortası çökük çarpayıya yayxandı. Belini divara söykəyərək ayaqlarının ikisini də qabağa uzatdı. O, qapını bağlayıb içəri qayıdanda, O, artıq...

Davamı

2017-11-11 09:58:50

Fəlsəfə intellektual söhbət, yoxsa həyat təlimidir?

Ceylan Mumoğlu

Deyək ki, Vudi Allenin hansısa filmindəyik... Süfrədə şərabla içə-içə fəlsəfədən danışırıq. Və deyək ki, o gün dostlarımıza təsir etmək, biliyimizin nə qədər geniş olduğunu göstərmək üçün hansısa məşhur filosofun ifadəsindən söz açmağı münasib gördük. Amma sözə gəlincə baxdıq ki, məişət dilində ifadə edilərkən mənasını itirir. Yəni, əgər filosofumuzun istifadə etdiyi xüsusi terminologiyanı, özü...

Davamı

2017-11-10 17:42:43

TÜLKÜLƏRİ MÜDAFİƏ KOMİTƏSİ

Bəxtiyar Hidayət

I HİSSƏ. Şair Bəxtiyarı pivə qonaqlığına çağıran köhnə dostu öz-özünə deyinməkdə idi: -Hələ qoy gəlib çıxsın bu batmış. El içində biabır elədi bizi. Indiyə qədər də biz bunnan fəxr eləyirdik. Ay nə bilim dönməzdir, əbədidir, sarsılmazdır. Ay nə bilim hökumətlə hökumətlik edir, Ağır Cinayətlər Məhkəməsini belə susdurub, İcra Hakimini barmağına dolayıb. Bu...

Davamı

2017-11-09 15:11:27

QАPI (каntаtа. rоmаn.)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА zülmətə аçılаn QАPI sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu...

Davamı

2017-11-07 17:25:04

MONOHEKAYƏLƏR

Firuz Mustafa

Firuz Mustafa MONOHEKAYƏLƏR АVTOBUS-DÖVLƏT Мən hər səhər işə avtоbusla gеdirəm, еlə işdən də avtоbusla qayıdıram. Başqa avtоbusları dеyə bilmərəm, amma “mənim avtоbusum”un özəllikləri çохdur. Bеlə ki, о, əvvəlcə “avtоbus-kənd” idi. Nə...

Davamı

2017-10-30 07:13:02

Yazıçı arvadıyla müsahibə...

Meyxoş Abdullah

Yazıçı arvadıyla müsahibə... (hekayə) “Yazıçı arvadlarının oxuması məsləhət deyil...”...

Davamı

2017-10-30 07:11:27

Sevgilim məni...

Meyxoş Abdullah

Sevgilim mənim… (hekayə) … Gözlərini açmadan əlini uzadıb gecəlampasının düyməsini basdı. Otaq çəhrayı rəngli işıqselinə büründü. Yarımqapalı gözlərini ovuşduraraq divardakı saata baxdı, saatın əqrəbləri altı tamamı göstərurdi…...

Davamı

2017-10-30 07:08:45

Mənə bacı demə, günahdır

Meyxoş Abdullah

Mənə bacı demə, günahdır… (hekayə) … Üz-üzə dayanmışdılar. Hər ikisi susmuşdu. Oğlan başını qaldırıb qızın üzünə baxmağa ehtiyat edirdi. Qız isə bərk əsəbləşmişdi. O, əlinin arxasıya gözünün üstünə dağılmış saçlarını hirslə arxaya ataraq oğlanı başdan ayağa süzüb dedi: - Elə bilirsən məni izlədiyini bilmirəm?...

Davamı

2017-10-30 07:04:26

Ay adam, sən kimsən?!

Meyxoş Abdullah

Ay adam, sən kimsən?!.. (esse) ... Ay adam, sən kimsən?!.. Niyə mənim yuxularıma gəlirsən?!.. Niyə mənim fikirlərimi qarışdırırsan?!.. Niyə məni yaşamağa qoymursan?!.. Axı, mən səni heç bircə dəfə də olsun görməmişəm, tanımıram... Sən ruhsan, yoxsa, Tanrı tərəfindən göndərilmiş b...

Davamı

2017-10-30 07:03:38

Bağışlanmayan günah

Meyxoş Abdullah

Bağışlanmayan günah... (hekayə) ... Səhhətiylə bağlı vaxtından əvvəl istefaya göndərmişdi. Dincəlmək üçün səs-küydən uzaq, qalın meşəliklə əhatə olunmuş bu yer, azacıq da olsa ona rahatlıq gətirirdi. Meşənin ətəyindən gözyaşı kimi dupduru çay axırdı. Hava təmiz, ətraf sakitlikdi. O, hər gün nahardan sonra tilovunu göt...

Davamı