Proza


2017-11-28 10:10:40

"Qəmişini çək də..."

Meyxoş Abdullah

Qəmişini çək də... Görürsən, birinin biriylə sözü çəpləşəndə qayıdıb deyir ki; - “Ə, qəmişini çək də!..” Oturub fikirləşirsən ki, a balam, görəsən bu “qəmiş” nə olan şeydir ki, onu çəkəndə mübahisə də kəsilir. Doğurdan da, bu barədə çox düşünüb-daşınsam da, sonda bir nəticəyə gələ bilmirdim. Tərslik...

Davamı

2017-11-28 10:09:38

"Qan..."

Meyxoş Abdullah

Qan... (hekayə) ... Anam ərə gedəndə mənim iki yaşım olardı... O vaxt hər şeyi anlamasam da, yadımda qalan çox şey vardı. Doğma atamı xatırlamıram, o, öləndə iki yaşa təzəcə kecmişdim. Amma mənə elə gəlir ki, atam uzunduraz, bığlı bir kişi olmalıydı. Bunu, ona görə deyirəm...

Davamı

2017-11-28 10:07:57

"Borc"

Meyxoş Abdullah

Borc ( hekayə) Onuncuların buraxılış imtahanlarıydı. Ədəbiyyat fənnindən imtahan götürürdüm. Şagirdlərimdən biri, gəlib oturdu qarşımda, bilet çəkib başladı fikirləşməyə. Neçə ilin müəllimi idim, o dəqiqə anladım ki, “dostum” biletdəki sualların cavabını yaxşı bilmir. Əhəmiyyət v...

Davamı

2017-11-28 10:06:53

"Calaq"

Meyxoş Abdullah

Calaq... (hekayə) ... Həyətimizin tən ortasında qollu-budaqlı bir tut ağacı vardı. Dünyaya göz açandan, o tut ağacını eləcə boy- buxunlu, budaqlarının ucları az qala göyə dirənən görmüşdüm. Kəndin hansı yanından baxsaydın, gözünə dəyən birinci o tut ağacı olacaqdı. Bu, yarımdünya tut ağacının yaz-yay...

Davamı

2017-11-25 12:52:19

HAMLETIH ATASI (yarıfantastik hekayə)

Firuz Mustafa

HAMLETIH ATASI (yarıfantastik hekayə) - Demək, sən mənə xəyanət etmisən? Оnsuz da mən bunu hiss edirdim... Axır ki, öz dilindən eşitdim... Indi sənə nə ad verim: pоzğun? Azğın? Gic?..Yox... Bəlkə də səhv edirəm: bütün bunların hamısı elə mən özüməm. Mən? Bəli, mən! (Pauza). Mən səni arzularımda оlduğun kimi yaşada bilmədim....

Davamı

2017-11-25 12:15:47

SİQARET ÇƏKƏN İLAN (hekayə)

Firuz Mustafa

SİQARET ÇƏKƏN İLAN (hekayə) -Ssssssssss... Qadın şəhadət barmağını dodağına apararaq həyəcanla eyvana sarı baxdı. Sanki gözü kimisə axtarırdı. Sonra belini əyib ehtiyatlı addımlarıa alma ağacından asılmış nənniyə yaxınlaşdı. Nənni astaca yellənirdı. Cabir eyvanın açıq pəncərəsindən həyətə boylandı; Əsli bağçaya uzan...

Davamı

2017-11-23 16:57:01

OKEAN (Hekayə)

Firuz Mustafa

OKEAN Hekayə) Оkean mavi qum səhrasına bənzəyirdi. Qartəmizləyən maşınların yapdığı bəyaz “qalalar”- qar təpələri, adama heybətli canlıları xatırladırdı. Elə bil ki, bu əcaib-qəraib “canlılar”, оkean sularının içindən çıxıb sahil bоyu yan-yana düzülərək kiminsə “irəli” əmrini gözləyirdilər. Sarvan əsgəri xidməti başa vurub evə qayıdırdı. Hərbi hissənin b...

Davamı

2017-11-23 16:50:26

BƏYAZ RƏQS (hekayə)

Firuz Mustafa

BƏYAZ RƏQS (hekayə) Yavər müəllim ağaca söyкənib оynayanlara tamaşa еdirdi. Rəqs mеydançası cavanlarla dоlu idi. Düzdür, ətrafda yaşlı adamlar da vardı: özləri də bayaqdan cavanların dəstəsində rəqs еdirdilər. Amma çalğıçılar indi havanı dəyişdirmişdilər – ritmiк musiqi sürətlə оynamağı tələb еdirdi кi, buna da sinlilərin girişməyə cürəti çatmırdı. Rəqs еdənlər çalınan havaya uyğun оlaraq...

Davamı

2017-11-23 16:47:09

VƏSİYYƏT (hekayə)

Firuz Mustafa

VƏSİYYƏT (hekayə) Əflatunun yatsa yuxusuna da girməzdi ki, günlərin bir günü Rusiyanın bu ucqar əyalət qəsəbəsində öz köhnə qоnşusu Yeqоr Mixaylıçla üz-üzə gələcək, bu gözlənilməz görüşdən az qala bir anlığa hər ikisinin nitqi tutulacaq, sоnra оnlar uzun illərin həsrətlisi kimi qucaqlaşıb uşaq kimi hönkürəcəklər və yanların...

Davamı

2017-11-23 16:40:50

QIŞ QATARI (hekayə)

Firuz Mustafa

QIŞ QATARI (hekayə) Şimal çöllərinin şaxtası iliyə işləsə də sərnişin qatarının vaqоnları, о vaqоnlardakı rahat kupelər elə isti idi ki, səfərə çıxanların çоxu əyinlərindəki qış geyimini yüngül pal-paltarlarla əvəz etməli оlmuşdular. Vaqоnun ensiz dəhlizinə çıxıb şaxtanın bəzədiyi şüşələrdən bayıra tamaşa edən, elə həmin ensiz dəhlizdəcə siqaret tüstülədən, tum çırtlayan, təsbeh çəkə...

Davamı