Proza


2017-11-28 15:13:42

Yuval Noah Harari "Homo deus. Sabahın qısa tarixi"

Ceylan Mumoğlu

“Sapiens: bəşəriyyətin qısa tarixi” kitabının həmən ardından onun davamı olan "Homo deus. Sabahın qısa tarixi" kitabını oxumamaq, mənə görə natamamlıq hissi yaradardı. Çünki insan maraqda qalır, görəsən, keçmişimizi fərqli fikirləri ilə qələmə alan bu tarixçi gələcəyimizə necə baxır, necə proqnozlaşdırır, bugünümüzlə gələcəyi necə bağlayır, hansı nəticələri çıxarır və s. Kitabın ilk nəşri 2015-c...

Davamı

2017-11-28 15:12:22

Yuval Noah Harari “Sapiens: bəşəriyyətin qısa tarixi”

Ceylan Mumoğlu

Öz ölkəsində (İsrail) milli bestsellerə, otuzdan çox ölkədə nəşriyyatların sensasiyasına çevrilmiş Yuval Noah Hararinin “Sapiens: bəşəriyyətin qısa tarixi” kitabının ana dilimizə tərcümə olunub satışa çıxarılmasını dünən dostlardan birinin paylaşmalarında gördüm və çox fərəhləndim. Professor Hararinin "Sapiens"lə (non fiction) uğur qazanmasının əsas səbəbi bizləri ağlımıza gəlməyən şeylər haqqın...

Davamı

2017-11-28 10:13:38

"Altıncı mərtəbə"

Meyxoş Abdullah

Altıncı mərtəbə... (hekayə) ... İki il olardı ki, həyat yoldaşım dünyasını dəyişmişdi. O, rəhmətə gedən ili oglumuz Səlim yeddi yaşındaydı, birinci sinifdə oxuyurdu. Anasının ölümü uşağa yaman təsir eləmişdi. Bir müddət bu yoxluğa öyrəşə bilmirdi, hər gün gecə yarısı yuxudan ayılıb ağlaya-ağlaya a...

Davamı

2017-11-28 10:11:38

"Günah"

Meyxoş Abdullah

Günah... (hekayə) - Alo!... - Bəli!... - Sənsən?! - Hə!.. Mənəm... - Necəsən?! - Sağ ol.... sən necəsən? - Mən cox pisəm, Kamal. - Niyə, nə olub ki?.. - Nə bilim... yaman darıxıram. Heç belə darıxan vaxtım olmamışdı. - Fikr vermə keçib, gedər. Yəqin yorulmusan, bir az istirahət elə. .... - Kamal, səndən bi...

Davamı

2017-11-28 10:10:40

"Qəmişini çək də..."

Meyxoş Abdullah

Qəmişini çək də... Görürsən, birinin biriylə sözü çəpləşəndə qayıdıb deyir ki; - “Ə, qəmişini çək də!..” Oturub fikirləşirsən ki, a balam, görəsən bu “qəmiş” nə olan şeydir ki, onu çəkəndə mübahisə də kəsilir. Doğurdan da, bu barədə çox düşünüb-daşınsam da, sonda bir nəticəyə gələ bilmirdim. Tərslik...

Davamı

2017-11-28 10:09:38

"Qan..."

Meyxoş Abdullah

Qan... (hekayə) ... Anam ərə gedəndə mənim iki yaşım olardı... O vaxt hər şeyi anlamasam da, yadımda qalan çox şey vardı. Doğma atamı xatırlamıram, o, öləndə iki yaşa təzəcə kecmişdim. Amma mənə elə gəlir ki, atam uzunduraz, bığlı bir kişi olmalıydı. Bunu, ona görə deyirəm...

Davamı

2017-11-28 10:07:57

"Borc"

Meyxoş Abdullah

Borc ( hekayə) Onuncuların buraxılış imtahanlarıydı. Ədəbiyyat fənnindən imtahan götürürdüm. Şagirdlərimdən biri, gəlib oturdu qarşımda, bilet çəkib başladı fikirləşməyə. Neçə ilin müəllimi idim, o dəqiqə anladım ki, “dostum” biletdəki sualların cavabını yaxşı bilmir. Əhəmiyyət v...

Davamı

2017-11-28 10:06:53

"Calaq"

Meyxoş Abdullah

Calaq... (hekayə) ... Həyətimizin tən ortasında qollu-budaqlı bir tut ağacı vardı. Dünyaya göz açandan, o tut ağacını eləcə boy- buxunlu, budaqlarının ucları az qala göyə dirənən görmüşdüm. Kəndin hansı yanından baxsaydın, gözünə dəyən birinci o tut ağacı olacaqdı. Bu, yarımdünya tut ağacının yaz-yay...

Davamı

2017-11-25 12:52:19

HAMLETIH ATASI (yarıfantastik hekayə)

Firuz Mustafa

HAMLETIH ATASI (yarıfantastik hekayə) - Demək, sən mənə xəyanət etmisən? Оnsuz da mən bunu hiss edirdim... Axır ki, öz dilindən eşitdim... Indi sənə nə ad verim: pоzğun? Azğın? Gic?..Yox... Bəlkə də səhv edirəm: bütün bunların hamısı elə mən özüməm. Mən? Bəli, mən! (Pauza). Mən səni arzularımda оlduğun kimi yaşada bilmədim....

Davamı

2017-11-25 12:15:47

SİQARET ÇƏKƏN İLAN (hekayə)

Firuz Mustafa

SİQARET ÇƏKƏN İLAN (hekayə) -Ssssssssss... Qadın şəhadət barmağını dodağına apararaq həyəcanla eyvana sarı baxdı. Sanki gözü kimisə axtarırdı. Sonra belini əyib ehtiyatlı addımlarıa alma ağacından asılmış nənniyə yaxınlaşdı. Nənni astaca yellənirdı. Cabir eyvanın açıq pəncərəsindən həyətə boylandı; Əsli bağçaya uzan...

Davamı