Proza


2017-11-18 19:37:00

“MİŞA DAYI” (hekayə)

Firuz Mustafa

“MİŞA DAYI” (hekayə) Mikayıl Qarayev əsgəri xidməti Sibirdə çəkmişdi. Onun həyatının sonrakı dövrü də şimal şəhərlərindən biri ilə bağlı olmuşdu. Mən Mikayıl Qarayevlə tanış olduğum günü bütün təfərrüatı, dəqiqliyi ilə indi də xatırlayıram. Onda universitetin ikinci kursunda oxuyurdum. Bu yad şəhərdə heç bir qohum-...

Davamı

2017-11-18 15:29:27

YÜK

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB Yük (Hekayə) Fərhad kişi qoyun-quzunun ağzını, çox uzağa getməsinlər deyə, çəpərə sarı döndərib mamırlı daşın üstündə oturdu. Uzandıqca-uzanan tikanlı məftillər onun xəyallarını ötənlərə çəkdi... ...Atası çarvadardı. “Çarvadar Mahmud” deyərd...

Davamı

2017-11-18 15:10:44

TƏŞNƏ

Mükafat Yaqub

Mükafat YAQUB TƏŞNƏ (Kiçik hekayə) Titrək əlləri ilə stolun üstündə qoyulmuş təqaüdünü axtarıb taparaq, bir-neçə əskinas götürdü. Əl havasına oğlunun protez qolunu tutdu və pulları uzadıb: - Gör burda nə qədərdi, apar işıq pulunu ödə, - dedi....

Davamı

2017-11-18 15:08:59

Solaxay

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB SOLAXAY (Kiçik hekayə) Cəbhədən qayıdan zabit oğlunu ailəqarışıq həyətdə qarşıladılar. Hamı sevinirdi. Anası yaylığı ilə göz yaşlarını qurulamağa macal tapmırdı. Ayrılığın, həsrətin, nisgilin, nigarançılığın acısı idi, gözlərindən süzülürdü. Atası oğl...

Davamı

2017-11-18 15:06:47

Axmaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub. Axmaq Axmaqla dəlinin fərqi: Axmaq – başqalarının verdiyi ad, dəli – insanın özündə olan keyfiyyət, psixoloji hal. Axmaq Axmaq sözü indi ən dəbdə olan, çox işlənən sözdür. Misal üçün, əgər birisi öz haqqını tələb edirsə, hüquqlarının tapdalanmasına dözməyib etitaz edirsə, kənardakılar, mütləq onu müzakirə edəcək,...

Davamı

2017-11-18 15:01:15

Zəhmin hökmü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub ZƏHMİN HÖKMÜ (Hekayə) Təzə şoferi Səməd həyət darvazasını açdıqdan sonra yenidən maşına oturdu və həyətə sürüb, düz pılləkənin “ətəyində” saxladı. Adəti idi, elə maşında...

Davamı

2017-11-18 14:58:14

Virtual məhəbbət

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB Virtual məhəbbət Çəhrayı dumanın arxasından gülümsəyən qızın sarışın, girdə sifəti Rüstəmin bütün varlığını özünə tərəf çəkirdi. Yaxınlaşdıqca qız uzaqlaşırdı. Özü də çəhrayı dumanın əhatəsində uçurdu. Ancaq heç cürə bu gülümsər, ay işıqlı qıza yaxınlaşa bilmirdi. Əllərini ona tərəf uzadaraq uçur, qız isə uzaqlaşırdı. Çağırmaq istəyirdi,...

Davamı

2017-11-18 14:46:09

Qapı döyüldü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Qapı döyüldü (Hekayə) -Salam-əleyküm, yorulmayasız, - gündəliyini bir əlindən o biri əlinə ötürərək, gün düşməsin deyə, əlini gözlərinin üstünə qoyub damda əlləşən montyoru salamladı. -Ay, əleyküm-əssalam, nə təhərsən, Sarvan müəllim, nə var, nə yox? – montyor Ənv...

Davamı

2017-11-18 14:42:42

MİRAS

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Miras Hər tərəf ağappaq rəngdə idi. Buludlar ağ, dağlar ağ, dəniz ağ, düzənlik də ağ qar rəngində idi. Havadan indiyə qədər hiss etmədiyi, amma xoşagələn bir qoxu, rayihə duyulurdu. Ruhu oxşayan bir səs, pıçıltı ətraf aləmi dolaşırdı. Düzənliyin ortasında tək...

Davamı

2017-11-15 18:18:51

MUQABEYƏ MƏKTUB

Bəxtiyar Hidayət

Çox hörmətli Robert Muqabe! Bu yaxınlarda hardansa oxudum ki, sizi dünyanın ən qəddar diktatorlarından biri və birincisi kimi qələmə veriblər, qardaş Zimbabve ölkəsini isə dünyanın ən pis ölkəsi kimi tanıyıblar. Doğrusu çox pis oldum. Axı bu belə deyil. Axı kor kor, gör gör. Axı Azərbaycan da var bu dünyada. Olmaya bizim bu dünyada varlığımız da unudulub? Amma belədirsə çox nahaq. Bizdə elə h...

Davamı