Proza


2017-11-14 04:23:13

QƏDİM AZƏRBAYCANIN YENİ MİXİ YAZILI ƏLİFBASI

Tariyel Azərtürk

QƏDİM AZƏRBAYCANIN YENİ MİXİ YAZILI ƏLİFBASI Bir halda deyirik ki, mixi yazı sisteminin yaradıcısı bizim Ataerkil (patriarx) Türk olub, o zaman onun yenidən dirçəldilməsi və hətta istifadəsi vacibliyi ortaya çıxır. Bu, onun həqiqətən bizim olduğu ideyasının təbliği üçün vacib şərtdir. Bu, gil lövhələrin bərpası deməkdir. Kağız kimi asan yazılan və pozulan, bilgisayar və onun yazı atributları ki...

Davamı

2017-11-13 18:39:02

MƏQAM

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub MƏQAM (Hekayə) -Dur, oğlum, dur... Daha vaxtdı, qalx ayağa... – anası onu yuxudan oyatmaq istəyirdi. O, elə şirin yatırdı ki, oyanmaq istəmirdi. Anası isə əl çəkmirdi: - Qalx, oğlum, qalx, daha sənin vaxtın gəldi... - Qoy bir az da yatım da, ay ana. Yuxum gəlir axı... -Dur, mənim...

Davamı

2017-11-12 16:46:44

Oksforddan zəng

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Oksforddan zəng (Hekayə) Arvadı Gövhərin xəstəliyi Sərxanın ömrünü göy əskiyə düyünləmişdi. Bütün günü ah-uf eləyir, zarıyırdı. Evdə də, çöldə də fikri-zikri ancaq Gövhərin üstündə idi. Şəmil anadan olandan sonra arvad xəstəliyə düçar olmuşdu. Taleyin işinə bax...

Davamı

2017-11-11 14:46:52

Kor bucaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Kor bucaq (Hekayə) (Bir romanın xülasəsi) Dərdini deməyə bircə nəfər var idi. Ancaq Ona ürəyini açıb, təsəlli tapa bilirdi. Evdən çıxıb birbaşa Onun yanına gəldi. Qapı açılan kimi, salamsız-kəlamsız evə girib düz həmişəki yerinə,- ortası çökük çarpayıya yayxandı. Belini divara söykəyərək ayaqlarının ikisini də qabağa uzatdı. O, qapını bağlayıb içəri qayıdanda, O, artıq...

Davamı

2017-11-11 09:58:50

Fəlsəfə intellektual söhbət, yoxsa həyat təlimidir?

Ceylan Mumoğlu

Deyək ki, Vudi Allenin hansısa filmindəyik... Süfrədə şərabla içə-içə fəlsəfədən danışırıq. Və deyək ki, o gün dostlarımıza təsir etmək, biliyimizin nə qədər geniş olduğunu göstərmək üçün hansısa məşhur filosofun ifadəsindən söz açmağı münasib gördük. Amma sözə gəlincə baxdıq ki, məişət dilində ifadə edilərkən mənasını itirir. Yəni, əgər filosofumuzun istifadə etdiyi xüsusi terminologiyanı, özü...

Davamı

2017-11-10 17:42:43

TÜLKÜLƏRİ MÜDAFİƏ KOMİTƏSİ

Bəxtiyar Hidayət

I HİSSƏ. Şair Bəxtiyarı pivə qonaqlığına çağıran köhnə dostu öz-özünə deyinməkdə idi: -Hələ qoy gəlib çıxsın bu batmış. El içində biabır elədi bizi. Indiyə qədər də biz bunnan fəxr eləyirdik. Ay nə bilim dönməzdir, əbədidir, sarsılmazdır. Ay nə bilim hökumətlə hökumətlik edir, Ağır Cinayətlər Məhkəməsini belə susdurub, İcra Hakimini barmağına dolayıb. Bu...

Davamı

2017-11-09 15:11:27

QАPI (каntаtа. rоmаn.)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFА zülmətə аçılаn QАPI sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu...

Davamı

2017-11-07 17:25:04

MONOHEKAYƏLƏR

Firuz Mustafa

Firuz Mustafa MONOHEKAYƏLƏR АVTOBUS-DÖVLƏT Мən hər səhər işə avtоbusla gеdirəm, еlə işdən də avtоbusla qayıdıram. Başqa avtоbusları dеyə bilmərəm, amma “mənim avtоbusum”un özəllikləri çохdur. Bеlə ki, о, əvvəlcə “avtоbus-kənd” idi. Nə...

Davamı

2017-10-30 07:13:02

Yazıçı arvadıyla müsahibə...

Meyxoş Abdullah

Yazıçı arvadıyla müsahibə... (hekayə) “Yazıçı arvadlarının oxuması məsləhət deyil...”...

Davamı

2017-10-30 07:11:27

Sevgilim məni...

Meyxoş Abdullah

Sevgilim mənim… (hekayə) … Gözlərini açmadan əlini uzadıb gecəlampasının düyməsini basdı. Otaq çəhrayı rəngli işıqselinə büründü. Yarımqapalı gözlərini ovuşduraraq divardakı saata baxdı, saatın əqrəbləri altı tamamı göstərurdi…...

Davamı