Proza


2017-10-28 17:02:57

FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ (yarımçıq povest haqda hekayə) Qış bir xeyli geşiksə də, nəhayət özünü göstərə bilmişdi. Bu tərəflər bəlkə də çoxdan bəri belə qar görməmişdi. Sanatoriyada dincələn, müalicə alan yaşlı adamlar həyətdə uşaq kimi atılıb-düşür, qışqı...

Davamı

2017-10-28 17:01:20

TЕАTР MЕYDАNI (roman)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTАFA Dеtеktiv jаnrdа qələmə аlınmış gərgin süjеtli "Teatr meydanı" əsərində bir-birini əvəz еdən gözlənilməz hаdisələr kinо lеnti kimi hərəkət еdir, оxuculаrı öz cаzibəsində sаxlаyır. Hadisələr müxtəlif məkanlarda baş versə də vahid süjet xəttində birləşir. Rusiyada yaşayan, qapalı hərbi elmi-tədqiqat institularından birində çalışan azərbaycanlı alımə sui-qəsd hazırlanır… Univers...

Davamı

2017-10-27 22:21:20

Varşava

Babək Abbaszadə

Budapeşt, 19 Oktyabr 2017. Səhər bir az tez durduq. Varşavada şimal şəhərlərinə məxsus adi bir qış səhəri idi. Dostumu təyyarə ilə Moskvaya yola salmalı idim. Dostum da vaxtilə məni bir cənub şəhərində, yayın istisində Famagusta dəniz limanından gəmi ilə yola salmışdı. Duş qəbul elədik, yumurta-sosiska ilə zeytun və pendir yedik, xurma ilə tünd çay içdik, altdan-üstən geyinib çıxdıq yola. Hav...

Davamı

2017-10-26 00:02:19

Ölüm qorxusu və mübarizə

Nurlan Tahirli

Yazının predmeti cəhətdən, ilkin olaraq həyatın və ölümün nə olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Ölüm həyatın nəticəsidir. Həyat bitdikdən sonra ölüm “var” olur. Ölüm həyatın inkarıdır. Həyat assimilyasiya (üzvi maddələrin mənimsənilməsi) və dissimilyasiya (üzvi maddələrin parçalanması) proseslərinin ziddiyyətidir, bu ziddiyyətin tərəfləri arasındaki mübarizədir. Bu ziddiyyətin həll olunması “ölüm...

Davamı

2017-10-25 08:11:29

GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN

Firuz Mustafa

GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN (hekayə) ... İndi tеlеvizоrda göstərilən bu hündür binaya baхdıqca Qaranı tər basırdı, az qalırdı ki, əlinə qəzеt alıb üzünü yеlpikləsin, halbuki çöldə çisək idi, qız isə anasının şalını çiyninə atıb bir-iki dəfə qapının ağzına çıхmış, sоnra da uçuna-uçuna təzədən gеri qayıtmışdı. Qara, gözaltı...

Davamı

2017-10-24 17:00:53

RƏHMAN ƏLİZADƏ – TEATR...

Jamila Allahverdiyeva

RƏHMAN ƏLİZADƏ – TEATR... ...Teatrda əsas üç mərhələdir, özünü təsdiq, özünü ifadə və ən çətini “teatra ibadət” mərhələsidir. Hər yaradıcı adama qismət olmur özünü teatra həsr eləmək.. Teatrı özünə yox,– özünü teatra həsr edəndə İ b a d ə t b a ş l a y ı r!.. (R.Əlizadə) Rəhman Əlizadə məktəbindən keçmiş, onun dəst-xəttinə, üslubuna bələd...

Davamı

2017-10-24 12:40:56

Поэтические ассоциации

Firuz Mustafa

Firuz Mustafa Poetik səsləşmələr Фируз Мустафа Поэтические ассоциации Redaktor: Şahlo Kasimova Firuz Mustafa görkəmli filosof, nasir, dramaturq və tərcüməçidir. Ədəbi auditoriya onu həm də bir sıra populyar poetik nümunələrin müəllifi kimi tanıyır. Təqdim olunan kitabda tanınmış qələm adamının xarici dillərə tərcümə olunmuş poetik düşüncələrindən nümunələr toplanıb. Tərcümələ...

Davamı

2017-10-24 08:40:34

Milorad Paviç "İstanbulda Son Məhəbbət" - qısa təhlil

Ceylan Mumoğlu

İstanbulda Son Məhəbbət (falçılıq üzrə vəsait) Milorad Paviç - Yuqoslaviya və Serbiya yazıçısı, şairi, postmodernizm və magik realizm nümayəndəsi, tərcüməçi və XVII—XIX əsr serb ədəbiyyatının tarixçisidir. Yazıçı hesab edir ki, həyatdan daha çox, kitablarında sevgiylə qarşılaşıb. Milorad Paviç deyir ki, 1984-cü ilə qədər mən öz vətənimin, ən az oxunan yazıçısıydım. 84-cü ildə isə, bir günün iç...

Davamı

2017-10-21 08:36:15

Davud dayının düyəsi

Vüsal Şabizadə

Daşdəmir dördüncü dərəcəli dəli idi. Dərbənd dəlixanasında dəlilərə dərs deyirdi. Dərbənddə dəlilərlə dolanmırdı deyə, doxsan doqquzun dekabrın dördündə doğma diyarı Dəllərə döndü. Daşdəmirin dədəsi Davud dayı Daşdəmirə dedi: -Daşdəmir dur danaları, düyələri dağa dırmaşdır, dolaşsınlar. Daşdəmir də dostu Dadaşla davarı dağa dırmaşdırdı, danalar dağı doyunca dolaşdılar. Dağın döşündə dolanan...

Davamı

2017-10-20 17:11:49

İTİRİLMİŞ ŞƏHƏR

oqtay ehmedov

Oqtay ƏHMƏDOV İTİRİLMİŞ ŞƏHƏR (povest) Demirəm belə olacaq, sözümün canı odur ki, belə də ola bilər… müəllif *** — İs-te-fa! İs-te-fa! İs-te-fa! Əvvəlcə bu sözləri lap uzaqlard...

Davamı