Proza


2017-10-05 06:44:12

PAYIZ SÜVARİSİ (kinopovest)

Firuz Mustafa

PAYIZ SÜVARİSİ (kinopovest) Ən adi günlərin birində Paris şəhərində, lap dəqiq desək, Parisin cənubundakı Monparns məhəlləsində yaşayan iş adamı Jüsten Bursenin başına çox qeyri-adi bir əhvalat gəldi. O, bu çür hadisəni heç yatsa yuxusunda belə görə bilməzdi. Elə həmin ha...

Davamı

2017-10-03 09:26:25

МОРСКОЕ КОЧЕВЬЕ (повесть-притча)

Firuz Mustafa

Повесть «Морское кочевье» создана в форме обобщения, которое созвучно с художественно-философскими тенденциями играющими ведущую роль в современной мировой прозе. И. Аббасов, литературовед Произведение Фируза Мустафы «Морское кочевье» напомнило мне «Старик и море» Хемингуэя. Однако здесь удачно отражен совершенно другой вопрос – единство и гармония человека с природой. Дж. А л и б е к...

Davamı

2017-10-03 08:57:22

DƏNİZ KÖÇÜ (povest-pritça)

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFANIN “Dəniz köçü” əsəri haqda rəylər “Dəniz köçü” povesti müasir dünya nəsrində aparıcı rol oynayan, bədii-fəlsəfi təmayüllərlə səsləşən, bir ümumiləşdirmə tərzində qələmə alınmışdır. İ. Abbasov,...

Davamı