Proza


2017-10-26 00:02:19

Ölüm qorxusu və mübarizə

Nurlan Tahirli

Yazının predmeti cəhətdən, ilkin olaraq həyatın və ölümün nə olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Ölüm həyatın nəticəsidir. Həyat bitdikdən sonra ölüm “var” olur. Ölüm həyatın inkarıdır. Həyat assimilyasiya (üzvi maddələrin mənimsənilməsi) və dissimilyasiya (üzvi maddələrin parçalanması) proseslərinin ziddiyyətidir, bu ziddiyyətin tərəfləri arasındaki mübarizədir. Bu ziddiyyətin həll olunması “ölüm...

Davamı

2017-10-25 08:11:29

GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN

Firuz Mustafa

GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN (hekayə) ... İndi tеlеvizоrda göstərilən bu hündür binaya baхdıqca Qaranı tər basırdı, az qalırdı ki, əlinə qəzеt alıb üzünü yеlpikləsin, halbuki çöldə çisək idi, qız isə anasının şalını çiyninə atıb bir-iki dəfə qapının ağzına çıхmış, sоnra da uçuna-uçuna təzədən gеri qayıtmışdı. Qara, gözaltı...

Davamı

2017-10-24 17:00:53

RƏHMAN ƏLİZADƏ – TEATR...

Jamila Allahverdiyeva

RƏHMAN ƏLİZADƏ – TEATR... ...Teatrda əsas üç mərhələdir, özünü təsdiq, özünü ifadə və ən çətini “teatra ibadət” mərhələsidir. Hər yaradıcı adama qismət olmur özünü teatra həsr eləmək.. Teatrı özünə yox,– özünü teatra həsr edəndə İ b a d ə t b a ş l a y ı r!.. (R.Əlizadə) Rəhman Əlizadə məktəbindən keçmiş, onun dəst-xəttinə, üslubuna bələd...

Davamı

2017-10-24 12:40:56

Поэтические ассоциации

Firuz Mustafa

Firuz Mustafa Poetik səsləşmələr Фируз Мустафа Поэтические ассоциации Redaktor: Şahlo Kasimova Firuz Mustafa görkəmli filosof, nasir, dramaturq və tərcüməçidir. Ədəbi auditoriya onu həm də bir sıra populyar poetik nümunələrin müəllifi kimi tanıyır. Təqdim olunan kitabda tanınmış qələm adamının xarici dillərə tərcümə olunmuş poetik düşüncələrindən nümunələr toplanıb. Tərcümələ...

Davamı

2017-10-24 08:40:34

Milorad Paviç "İstanbulda Son Məhəbbət" - qısa təhlil

Ceylan Mumoğlu

İstanbulda Son Məhəbbət (falçılıq üzrə vəsait) Milorad Paviç - Yuqoslaviya və Serbiya yazıçısı, şairi, postmodernizm və magik realizm nümayəndəsi, tərcüməçi və XVII—XIX əsr serb ədəbiyyatının tarixçisidir. Yazıçı hesab edir ki, həyatdan daha çox, kitablarında sevgiylə qarşılaşıb. Milorad Paviç deyir ki, 1984-cü ilə qədər mən öz vətənimin, ən az oxunan yazıçısıydım. 84-cü ildə isə, bir günün iç...

Davamı

2017-10-21 08:36:15

Davud dayının düyəsi

Vüsal Şabizadə

Daşdəmir dördüncü dərəcəli dəli idi. Dərbənd dəlixanasında dəlilərə dərs deyirdi. Dərbənddə dəlilərlə dolanmırdı deyə, doxsan doqquzun dekabrın dördündə doğma diyarı Dəllərə döndü. Daşdəmirin dədəsi Davud dayı Daşdəmirə dedi: -Daşdəmir dur danaları, düyələri dağa dırmaşdır, dolaşsınlar. Daşdəmir də dostu Dadaşla davarı dağa dırmaşdırdı, danalar dağı doyunca dolaşdılar. Dağın döşündə dolanan...

Davamı

2017-10-20 17:11:49

İTİRİLMİŞ ŞƏHƏR

oqtay ehmedov

Oqtay ƏHMƏDOV İTİRİLMİŞ ŞƏHƏR (povest) Demirəm belə olacaq, sözümün canı odur ki, belə də ola bilər… müəllif *** — İs-te-fa! İs-te-fa! İs-te-fa! Əvvəlcə bu sözləri lap uzaqlard...

Davamı

2017-10-20 15:59:34

Одиннадцать целых восемь десятых.

Филипп Траум

Одиннадцать целых, восемь десятых. (фантастический рассказ) Майор Ильяс Мамедов за свои 27 лет службы в полиции всякого навидался и наслышался и потому не был удивлён и сегодняшней «новости». Сержант Абдуллаев только что сообщил ему об убийстве сына Искендера Тагиева, министра экономического развития. С Именем Тагиева старшего связано теперь многое — олигарх (бек) и министр, министр экономическо...

Davamı

2017-10-19 21:40:13

Emili Bronte, "Uğultulu Təpələr" - təhlil

Ceylan Mumoğlu

Çox az sənətkar var ki, sadəcə bir əsəri ilə ədəbiyyat tarixində iz buraxa bilmişdir. Yazıçı Emili Brontenin "Uğultulu Təpələr" (ing. Wuthering Heights) romanı onun sehrli sənətini bizlərə tanıdan yeganə əsərdir. Bir qədər kədərli də olsa, roman yazıçının ölümündən bir il əvvəl nəşr olunub və bu romanın klassik ədəbiyyatda kəşf olunmasının maraqlı tarixçəsi var: Emilinin şairəlikdəki istedadın...

Davamı

2017-10-19 21:38:56

“Aclıq” dramı

Ceylan Mumoğlu

Son günlərdə Salehin beynində tək bir fikir dönüb-dolaşırdı – “Getmək, yox olmaq vaxtıdır!” Kaş qanadları çıxardı, göy üzünə yüksəlib uçduqca uzaqlara gedərdi, dərdlər, kədərlər, acılar, uğursuzluqlar, hamısını bir-bir arxasında buraxardı, dincələ bilmək üçün. Ah, bəlkə bu yolla xilas olacaqdı düşdüyü quyunun dibindən. Axı necə düşdü ora? Özündən bu qədər əmin olduğu halda buna necə yol verdi?...

Davamı