Proza


2017-10-14 15:21:56

Eşqimi

Rizvan Cəfərli

Hələ bəsləyirəm nə vaxtdan bəri, Balaca körpə tək sənə eşqimi. Yadigar saxladım, hey əzizlədim, Qoymadım közərə, sönə eşqimi. Bilmə bəxtəvərəm, sənsiz ucaldım, Ümid baş aldatdı, sənsiz qocaldım. Qəlbimdə ömürlük qəfəsə saldım, Qoymadım danışa, dinə eşqimi. Bir an da xəyalım sənsiz olmadı, Rizvan gəzmədiyi diyar qalmadı. Özgə bir kimsəyə mehir salmadı, Ağlatdım,sızlatdım yenə eşqi...

Davamı

2017-10-13 19:44:58

Güzgüdən görünənlər

Adilə Nəzər

GÜZGÜDƏN GÖRÜNƏNLƏR PROLOQ. Bir Məcnun havalı, bir Leyli sevdalı eşqin ruhuna qanadlandım... Harayından rəhmə gəlib, kömək üçün xəyalən bu eşq mələyini uydurub mələklərin qatına uçurdum… (müəllif) Divardan mənzərəli şəlalə şəkli asılıb. Şair nəşr etdirdiyi kitablarını stolun üstünə sərib.Taleyini əks et...

Davamı

2017-10-13 06:22:45

QALXIN, MƏHKƏMƏ GƏLİR!

oqtay ehmedov

Oqtay ƏHMƏDOV Qаrаbаğ fаciəsinin bаşlаnmаsınа 5-6 il qаlırdı... QALXIN, MƏHKƏMƏ GƏLİR! (povest) Nənəm Cavahir xanımın xatirəsina Allah rəhmət eləsin böyuk Sabirimizə, şəklimizi hələ ondan dəqiq çəkən olmayıb!.....

Davamı

2017-10-13 06:13:40

HANOYDA İNTİHAR CƏHDİ

oqtay ehmedov

Oqtаy Əhmədov mənə elə gəlir ki, "Hаnoy"u "Bаkı", "İmişli"... аdlаrıylа əvəzləsək də mаhiyyət dəyişməyəcək HANOYDA İNTİHAR CƏHDİ Televizorda Braziliya teleserialının son kadrları göstərilirdi. Qara oğlanlanla qapqara qız marça-murçla uzun-uzadı öpüşəndən sonra qarabala: - Mən səni sevirəm, Mariya, - dedi. - Mən də səni sevirəm, Xuliyo Antonio, - qız cavab verdi. Bu vaxt ekran qaranlıqlaşdı, so...

Davamı

2017-10-12 20:27:13

AT GÜNÜ (hekayə - triptix)

Firuz Mustafa

AT GÜNÜ (hekayə - triptix) 1. QAÇIŞ Sanki ayaqları yerdən üzülmüşdü. Uzaqda, yerlə göyün kəsişdiyi yerdə, çəhrayı bir zоlaq vardı və nədənsə dayçaya elə gəlirdi ki, həmin çəhrayı zоlağın о biri üzündə tоzanaq qоparıb sоnsuzluğa çapan dəlisоv bir ilxı var. Hərdən оnun qul...

Davamı

2017-10-12 20:21:10

Avesta... Avesta...TARİXİN “AVESTA” QİTƏSİ

Firuz Mustafa

TARİXİN “AVESTA” QİTƏSİ (1) “Zülmət məhvə məhkumdur”. (“Avesta”dan) Yer üzünə adamlar gəlib, səssiz-soraqsız gediblər Yer üzündən. Yer üzündə qəbilələr, şəcərələr, tayfalar, xalqlar məskunlaşıblar- həmin xalqlar, tayfalar, şəcərələr, qəbilələr məhvə məhkum olunublar Yer üzündə. Yer üzündə adamlara və xalqlara bənzəyən dillər də olub-mənsub olduqları adamlarla və xalqlarla birgə heçliyə qov...

Davamı

2017-10-12 15:34:48

QATİL QADIN - Povest

Nəriman Mahmud

İki il olardı ki, Nəbi kişinin arvadı rəhmətə getmişdi. Nəbi bu müddət ərzində heç kəslə evlənməmiş, tənha yaşamışdı. Gözünün ağı-qarası, yeganə qızı olan Zəminə isə öz həmkəndlisi Əzimlə ailə qurduğundan, bütün gününü atasının yanında keçirə bilməsə də, hər gün ona baş çəkir, kişinin xörəyini, çayını hazırlayır, evi sahmana salır, paltarlarını yuyur, bəzən də atası onlara gəlir, günün müəyyən...

Davamı

2017-10-12 07:13:52

XREBTOVI KÜÇƏSİNDƏ AŞURA

oqtay ehmedov

Oqtаy Əhmədov XEBTOVI KÜÇƏSİNDƏ AŞURA Zülfiyyə divanda gözləri yumulu uzanıb ara-sıpa zarıyır, nənəsi Xatın qarı uzunsov otağın qapısı ağzındakı sınıq-salxaq çarpayıda əyləşib dizlərinə döyür, qardaşı Səid hirsli-hirsli siqaret tüstülədərək evin onsuz da kəsif olan havasını öz "Prima"sıyla daha da ağırlaşdırırdı. Qızının dərdindən bir yerdə duruş gətirə bilməyib qızdırma...

Davamı

2017-10-12 06:10:02

Balacalaşmayaq insanlar, böyüyək mümkünsə!...

Vüsalə Qələndərli

Böyümək istəyən uşaqlar və balacalaşmaq istəyən böyüklər... Kaş mən də uşaq olaydım... bu ifadəni işlətməyən böyük yoxdur. Baxmayaraq ki, o yolu hamımız keçmişik, amma nədənsə həmişə dönüb o yollara həsrətlə baxmışıq. Heç fikir vermisizmi, biz uşaq olmağı arzu edərkən uşaqlar da böyümək istərlər, niyə bilirsiz? Çünki onlar da özlərini ən aciz bilirlər, bu asılılıqdan qurtarmaq istəyirlər. Çünki o...

Davamı

2017-10-11 18:07:53

RƏHMAN ƏLİZADƏ – SÖHBƏT

Jamila Allahverdiyeva

...Olur ki, həyatda “son”a doğru irəllədikcə qeyri-ixtiyari – gözüaçıq, gözyumulu görülən zəruri yuxular, işdə, əməldə, sənətdə yetişən məqamlar, çatdığın, - amma yerə sığmayan, sözə gəlməyən fikirlər “haqq”ın özünü, “əbədi gerçəkliyə” doğru – hər beyinin çata bilmədiyini, ruhunun tuta bilmədiyini – fərdi tamaşa, mizan kimi əvvəlcədən qururmuş... ...İl ötdü, qəribədir,– DƏRD, YETİMLİK DUYĞUSU...

Davamı