Proza


2017-11-18 15:06:47

Axmaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub. Axmaq Axmaqla dəlinin fərqi: Axmaq – başqalarının verdiyi ad, dəli – insanın özündə olan keyfiyyət, psixoloji hal. Axmaq Axmaq sözü indi ən dəbdə olan, çox işlənən sözdür. Misal üçün, əgər birisi öz haqqını tələb edirsə, hüquqlarının tapdalanmasına dözməyib etitaz edirsə, kənardakılar, mütləq onu müzakirə edəcək,...

Davamı

2017-11-18 15:01:15

Zəhmin hökmü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub ZƏHMİN HÖKMÜ (Hekayə) Təzə şoferi Səməd həyət darvazasını açdıqdan sonra yenidən maşına oturdu və həyətə sürüb, düz pılləkənin “ətəyində” saxladı. Adəti idi, elə maşında...

Davamı

2017-11-18 14:58:14

Virtual məhəbbət

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB Virtual məhəbbət Çəhrayı dumanın arxasından gülümsəyən qızın sarışın, girdə sifəti Rüstəmin bütün varlığını özünə tərəf çəkirdi. Yaxınlaşdıqca qız uzaqlaşırdı. Özü də çəhrayı dumanın əhatəsində uçurdu. Ancaq heç cürə bu gülümsər, ay işıqlı qıza yaxınlaşa bilmirdi. Əllərini ona tərəf uzadaraq uçur, qız isə uzaqlaşırdı. Çağırmaq istəyirdi,...

Davamı

2017-11-18 14:46:09

Qapı döyüldü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Qapı döyüldü (Hekayə) -Salam-əleyküm, yorulmayasız, - gündəliyini bir əlindən o biri əlinə ötürərək, gün düşməsin deyə, əlini gözlərinin üstünə qoyub damda əlləşən montyoru salamladı. -Ay, əleyküm-əssalam, nə təhərsən, Sarvan müəllim, nə var, nə yox? – montyor Ənv...

Davamı

2017-11-18 14:42:42

MİRAS

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Miras Hər tərəf ağappaq rəngdə idi. Buludlar ağ, dağlar ağ, dəniz ağ, düzənlik də ağ qar rəngində idi. Havadan indiyə qədər hiss etmədiyi, amma xoşagələn bir qoxu, rayihə duyulurdu. Ruhu oxşayan bir səs, pıçıltı ətraf aləmi dolaşırdı. Düzənliyin ortasında tək...

Davamı

2017-11-15 18:18:51

MUQABEYƏ MƏKTUB

Bəxtiyar Hidayət

Çox hörmətli Robert Muqabe! Bu yaxınlarda hardansa oxudum ki, sizi dünyanın ən qəddar diktatorlarından biri və birincisi kimi qələmə veriblər, qardaş Zimbabve ölkəsini isə dünyanın ən pis ölkəsi kimi tanıyıblar. Doğrusu çox pis oldum. Axı bu belə deyil. Axı kor kor, gör gör. Axı Azərbaycan da var bu dünyada. Olmaya bizim bu dünyada varlığımız da unudulub? Amma belədirsə çox nahaq. Bizdə elə h...

Davamı

2017-11-14 04:23:13

QƏDİM AZƏRBAYCANIN YENİ MİXİ YAZILI ƏLİFBASI

Tariyel Azərtürk

QƏDİM AZƏRBAYCANIN YENİ MİXİ YAZILI ƏLİFBASI Bir halda deyirik ki, mixi yazı sisteminin yaradıcısı bizim Ataerkil (patriarx) Türk olub, o zaman onun yenidən dirçəldilməsi və hətta istifadəsi vacibliyi ortaya çıxır. Bu, onun həqiqətən bizim olduğu ideyasının təbliği üçün vacib şərtdir. Bu, gil lövhələrin bərpası deməkdir. Kağız kimi asan yazılan və pozulan, bilgisayar və onun yazı atributları ki...

Davamı

2017-11-13 18:39:02

MƏQAM

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub MƏQAM (Hekayə) -Dur, oğlum, dur... Daha vaxtdı, qalx ayağa... – anası onu yuxudan oyatmaq istəyirdi. O, elə şirin yatırdı ki, oyanmaq istəmirdi. Anası isə əl çəkmirdi: - Qalx, oğlum, qalx, daha sənin vaxtın gəldi... - Qoy bir az da yatım da, ay ana. Yuxum gəlir axı... -Dur, mənim...

Davamı

2017-11-12 16:46:44

Oksforddan zəng

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Oksforddan zəng (Hekayə) Arvadı Gövhərin xəstəliyi Sərxanın ömrünü göy əskiyə düyünləmişdi. Bütün günü ah-uf eləyir, zarıyırdı. Evdə də, çöldə də fikri-zikri ancaq Gövhərin üstündə idi. Şəmil anadan olandan sonra arvad xəstəliyə düçar olmuşdu. Taleyin işinə bax...

Davamı

2017-11-11 14:46:52

Kor bucaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Kor bucaq (Hekayə) (Bir romanın xülasəsi) Dərdini deməyə bircə nəfər var idi. Ancaq Ona ürəyini açıb, təsəlli tapa bilirdi. Evdən çıxıb birbaşa Onun yanına gəldi. Qapı açılan kimi, salamsız-kəlamsız evə girib düz həmişəki yerinə,- ortası çökük çarpayıya yayxandı. Belini divara söykəyərək ayaqlarının ikisini də qabağa uzatdı. O, qapını bağlayıb içəri qayıdanda, O, artıq...

Davamı