Proza


2020-02-28 05:18:15

SÖZ BAĞINDA ÖZ ÇİÇƏYİ OLAN ŞAİR - ÜLVİYYƏ HÜSEYNOVA

Yazarlar.AZ

Adətən söz adamlarının; yazıçıların, şairlərin əvvəlcə əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış olurlar. Ancaq, bizdə belə olmadı biz əvvəlcə tamam başqa, bu sahəyə heç bir aidiyyəti olmayan səbəbdən tanış olduq. Bir – birimizi tanımağa başladıq. Öncə onu qeyd edim ki, elə ilk söhbətlərdə adı danışıq zamanı da qafiyəli sözlərdən istifadə edən Zaur (o zaman onun Ustac təxəllüsü olduğundan xəbər...

Davamı

2020-02-17 16:30:49

BU YОL HARA GЕDİR?

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA BU YОL HARA GЕDİR? (hekayə) Bu yоl hara gеdirdi? Qarın altından diкələn şaх-şəvəllər кеçi buynuzuna охşayırdı. Uzaqdan şırıltı ilə aхan çayın səsi еşidilirdi. Çay da qarın-buzun altında qalmışdı. Çay indi оnun hıçqırığına bənzəyirdi – səsi еşidilirdi, amma özü görünmürdü. hıçqırıq оnun sinəsi ilə üzüyuхarı qalхır, bоğazına tıхanır, təzədən gеri çəкilirdi. Еlə bu hıçqırıq idi ba...

Davamı

2020-02-12 17:27:52

Каменоломня...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Каждый раз, возвращаясь домой, он давал себе слово, что ноги его больше не будет в этой проклятой каменоломне, и он найдет себе другую работу. Но наступал срок оплаты долгов, и всё возвращалось на круги своя - он опять грузил камни в ненавистной каменоломне, обсыпанный с ног до головы белой как мука пылью, проникающей до самых лёгких. Долг продолжал расти с каждым днём. Ведь, как гов...

Davamı

2020-02-12 16:41:43

Сердце женщины...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Знаю, что ты больна... Боли в сердце, немного повышен сахар в крови, высокое давление… Врач всё мне сказал. Сказал, что тебе нужен покой… Он перечислил все твои болезни… Не знал лишь об одной – твоей ревности. Ведь ревность не причислена к списку болезней. О ней я знаю больше твоего врача. Ты послушно принимаешь все лекарства, но от них мало толку. Знаю, что врач не в...

Davamı

2020-02-03 19:08:42

Выше всех...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) Cтояла осень... С моря дул сильный ветер. Безжалостно срывая с деревьев застрявшие в ветках последние листья, он небрежно расшвыривал их по земле. Редкие капли дождя, оставлявшие на асфальте одиночные точки по направлению ветра, предвещали скорый дождь. Смеркалось, и все спешили поскорее добраться домой. Ведь в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит - на ул...

Davamı

2020-01-18 17:50:07

HESABAT UĞURUN ÖZÜLÜDÜR ! - TALEH XƏLİLOV

Yazarlar.AZ

HESABAT UĞURUN ÖZÜLÜDÜR ! Bəli bu sözün əsl mənasında cidi bir işlə məşğul olan şəxsin həyatı demək olar ki, hesabatlar zəncirindən ibarətdir. Bu zəncirin ilk halqası hər günün yekununda mən bu gün nə etdim, hansı məsədimə nail ola bildim? Sualına tapılan cavabla başlayır və həftənin, ayın, rübün, nəhayət ilin yekunu ilə bitir. Hərə növbəti mərhələnin sonunda alınan cavablar ümumi uğurun tər...

Davamı

2020-01-06 14:05:22

Şəfaqət Cavanşir - Novella

Yazarlar.AZ

Sakit savaş – 1 (Novella) Soyuqluğum, əslində əsəblərimi sakitləşdirmək üçün tapdığım mənasız, heç bir işə yaramayan yöntəmiydi. Təsəvvür edin, halalca ərin var və sən özünü onun arvadı yox, məşuqəsi kimi hiss edirsən. Əminəm ki, mənimlə yatmaq üçün məşuqəsindən icazə alır, bir başında gəzdirdiyi qırx cür dilindən hansı sözlər dürr olub tökülür ki, ayda bir dəfə mənim də başıma sığal çəkə bilsi...

Davamı

2020-01-05 12:43:11

TƏBRİZ MƏTBUATI TARİXİNDƏN OXUCULARA YENİ BİR ƏRMAĞAN

Yazarlar.AZ

Cənubi Azərbaycan mövzusu Azərbaycanın bir çox qələm və söz sahiblərində (şair­­lərdən S.Rüstəm, B.Azəroğlu, M.Gülgün, H.Bülluri, S.Tahir və b.) həs­sas möv­zu­lar­dan biri olmuşdur. Bu kimi sə­ləf­lə­rin xələfi sayılan filologiya üzrə elmlər dok­­to­ru, pro­fes­­sor, Tərəqqi medallı Əsgər Qədi­mov da Cənub mövzusunda araşdırmalar apa­rır və bu gün də bu işi şərəf və ləyaqətlə da­vam etdirir....

Davamı

2020-01-05 10:18:07

Varlı qadın...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) Şəhərin mərkəzindəki ikimərtəbəli, çoxçeşidli mallar satılan “Möcüzəli aləm” ticarət mərkəzi, şəhərin ən varlı qadını sayılan Məsmə xanımın şəxsi mülklərinə aid olan və ona ən çox gəlir gətirən ticarət obyektlərindən biriydi. Məsmə xanım çox varlı idi. Şəhərin müxtəlif məhəllərində onun irili-xırdalı ona qədər dükanları işləyirdi. Hələ, deyilənlərə görə, şəhərin k...

Davamı

2020-01-04 16:42:53

SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI HEYKƏL HEKAYƏSİ

Yazarlar.AZ

HEYKƏL (Hekayə) Məmmədlə Rəfael universiteti bir ildə qurtardılar. Məmməd fılosof, Rəfael isə iqtisadçı idi. Hər ikisi böyük bir müəssisədə işə başladı. Onlar indi də iş yoldaşı oldular. İşə bir gəlir, işdən bir çıxır, kinoya, teatra belə bir gedirdilər. Məmmədin arzusu böyümək, yüksək vəzifə tutmaq, istək və arzusunu öz vəzifəsinin gücü ilə həyata keçirməkdən ibarət idisə, Rəfaeli isə öz ixtis...

Davamı