Proza


2019-03-18 18:47:37

Ay sonatası

Fyodorov Vladimir Nikolayeviç

(hekayə) Hava şəraitinə görə Maqadanda bir neçə saat ləngiyən təyyarə Kolımskda axşamüstü yerə endi. Şükürlər olsun ki, yalnız gündüz uçuşları üçün düzəldilmiş xəttə enməyə macal tapa bildik. “Axır ki, yerimizdəyik”, - demək olar ki, artıq on il ayağı dəymədiyi bərk daşlı torpağa qədəm basanda Anna yüngüllüklə nəfəsini dərdi. Düzdür axırıncı dəfə o bura anası ilə birlikdə məktəbi qurtaranda gəlmi...

Davamı

2019-03-13 13:14:16

AYRILIQ

Vüqar Mirzə

AYRILIQ Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik, Neyləyək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də, biz xoşbəxt ola bilərdik, Bəlkə də, xoşbəxtik, xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, – Tanıya bilmədim, məni bağışla. Uzun illərdən sonra ilk dəfə üz-üzə gəldik. Bir anlıq bədənim hərəkət etsə də, ruhum getmədi. Baxışd...

Davamı

2019-03-08 09:01:39

NƏZMİ ŞAH VƏ YA KƏMALƏDDİN QƏDİM

Zaur USTAC

(On doqquzuncu yazı) Salam olsun, ey dəyərli insan, əziz və çox hörmətli oxucum. Dünyadakı kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir söhbəti bizə ərmağan etdi. Sizlərlə yeni bir görüş şansı verdi, bizlərə... Bu dəfə işığına yığışıb, hənirtisinə isinəcəyimiz sözün-söhbətin sahibi, səbəbkarı tanınmış söz adamı, sevimli şairimiz sözü də özü kimi qədimi-qayim...

Davamı

2019-03-05 20:38:50

ÇƏRŞƏNBƏ

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Əcəb edib qapımızda durmusan, Xoş gəlmisən bizim elə, çərşənbə. Tonqal çatıb toy-büsatı qurmusan, Heyran oldum özüm elə, çərşənbə. Odun düşüb ürəyimə yenə də, Bilmirsənmi nə alov var sinədə?! Tonqal çatma,odum çatar sənə də, Ocağına közüm ələ, çərşənbə. Qış köçünü yığışdırıb getmədə, Yaz ürəyə eşqini ərz etmədə, Göy üzünə al günəşi yetmədə, Aldın yenə könlü ələ, çərşənbə. Uşq...

Davamı

2019-02-24 21:27:32

BU DƏRDİ DEMƏYƏ DİLİM GƏLMƏYİR

Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman

Bu dərdi deməyə dilim gəlməyir, Götürüb yazmağa əlim gəlməyir. Qanı torpağında batan Xocalı, Qanların içində yatan Xocalı. Bu dünya kar olub ağrına sənin, Şəhidlər döşənib bağrına sənin. İlləri tarixə köçürdürük biz, Ürəyə kədəri içirdirik biz. Ey yurdun övladı, dəhşətə susdun, Bəsdir qanun pozan vəhşətə susdun! Xocalı harayın bağır dünyaya, Allahı göylərdən çağır dünyaya!...

Davamı

2019-02-21 16:13:55

“AŞUQQA” –BİR SÖZÜN İŞIĞINDA

Zaur USTAC

(ON SƏKKİZİNCİ YAZI) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Bütün düya xalqlarının dillərindəki, kəlmələrin sayı qədər uca Yaradana şükürlər olsun ki, yeni bir görüş qismətimiz oldu. Bu gün Ana dili günüdür. Söhbətə başlamazdan əvvəl bütün səmimiyyətimlə etiraf etmək istəyirəm ki, bu coğrafiyada doğulduğuma, belə şirin, axıcı, elastik, olduqca zəngin və qədim bir dilin təbii daşıyi...

Davamı

2019-02-19 06:37:47

-Özlərinindir...

Zaur Ümumbəşər

Xarici ölkələrin birindən olan turist Corc Osborn dünya ölkələrini gəzməklə məşğuldur. Getdiyi yerlərdə yerli əhali ilə söhbət edir, şəkillər çəkir, yerli əhalinin adətləri, həyat səviyyəsi barədə məlumatlar toplayır. Təsadüfi deyil ki, bu adam həm də poliqlotdur. Doğrudur, öyrəndiyi dillərin hamısını səlis bilməsə də, ən bəsit sözlərlə fikrini çatdıra və qarşısındakı adamın fikrini başa düşə bi...

Davamı

2019-02-11 12:50:06

Təbiət və qız - Şiringül Musayeva.

Şiringül Musayeva

Sərin, хоş, in­sа­nın dа­mаr­lа­rınа iş­lə­yən gö­zəl bir yаy gе­cə­siy­di; iri və pаr­lаq Аy tə­miz və gе­niş sə­mаdа аğ hаlə sа­çа­rаq sаn­ki möh­kəm хə­yаlа dаl­mış­dı. Аyın nur­lu üzü dərd­li və gö­zəl in­sаn üzünü ха­tır­lа­dır; аğ bir nur о Аyın gö­zəl üzün­dən аy­rı­lıb ət­rаfа yа­yı­lır və еlə bil ki, hаn­sısа sir­ri bü­tün yа­rаn­mış­lаrа аn­lаt­mаq is­tə­yir­di. Аyın ət­rа­fın­dа...

Davamı

2019-02-10 17:19:04

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR - Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR Əslində, mən - Süleyman sevgiyə, məhəbbətə bir o qədər də inanmamışam. Sevgi, məhəbbət, eşq mənim aləmimdə şairlərin, rəssamların, yazıçıların uydurduğu bir illüziya, boş bir sabun köpüyüdür. Belə ki, söz, sənət adamları bu eşq, məhəbbət haqqında uzun-uzadı danışıblar, deyiblər, əslindəsə, onun mövcudluğuna özləri də şübhə ilə yanaşıblar. Həmişə cəmiyyət də bu eşqə, məhəb...

Davamı

2019-02-09 17:19:12

UZUNDUR DÜNYANIN BU ƏFSANƏSİ / Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

Bilinməz nə vaxtdan hərlənir bu tas, Nə zaman pozular bu gözəl əsas. Belə nazik fikri dərindən duyub Ağıl ölçüsüylə dərk etmək olmaz. Keçmiş günlərə baş vuranda, xəyala dalanda öncə gözü önünə kəndlərinin kənarını əhatə etmiş yamaclar gəlirdi. Nədənsə, həmişə yaz vaxtları canlanırdı xəyalında; yamaclar yaşıl dona bürünmüş olurdu....

Davamı