Proza


2017-12-18 18:13:22

Rəhman Əlizadəyə - 1791 günün nağılına dair həzin nəğmə...

Jamila Allahverdiyeva Alizade

RƏHMAN ƏLİZADƏYƏ – 1791 GÜNÜN NAĞILINA DAİR HƏZİN NƏĞMƏ... (dramaturq-rejissor R.Əlizadənin doğum gününə həsr olunur) Bu gün 19 dekabrdır! Bu gün “BÖYÜK İNSANLIQ”, “TEATR” bayramımdır! Bu gün “Yoxluğundan”,- Bu 19 dekabıra 1791 gün saydım! ...1791 gündür həm də Ən təsirli kəlimələri tapıb-itirməkdən, İtirib, ilim-ilim axtarmaqdan, İlahi məqamlara çatıb, Göy üzündə qanad çalıb,...

Davamı

2017-12-15 11:22:28

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik

Meyxoş Abdullah

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik... (hekayə) (Şəhid balalarına ithaf olunur) - Bura haradır, baba?! - Şəhidlər xiyabanıdır, oğul!.. - Bəs, bu şəkildəkilər kimlərdir? - Vətən uğrunda şəhid olan igid oğullarımızdır....

Davamı

2017-12-14 07:16:47

ORİYENTİR ULDUZU

Zaur USTAC

----YENİYETMƏLƏR ÜÇÜN POVEST---- Bu povest Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı gizir İbrahimov MÜBARİZİN əziz xatirəsinə həsr olunur. birinci fəsil 17.06.2010-cu il saat 21:00 “TG” istiqamətində təmas xətti -Seyid, indi ANS-in xəbəri başlayacaq, televizoru açaq? -əsgərlərdən biri soruşdu. -Aç. Aç, görə...

Davamı

2017-12-13 11:26:29

Bir cüt ayaq heykəli...

Meyxoş Abdullah

Bir cüt ayaq heykəli... (hekayə) Xocalı faciəsində şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsinə həsr olunur. ... Fevral ayının iyirmi beşi, gecə saat onbir. Qəsəbə zülmət qaranlıq içərisində yorğun və heysiz adamlar kimi mürgü vururdu. Uz...

Davamı

2017-12-13 11:22:57

Zillətli gecə...

Meyxoş Abdullah

Zillətli gecə… (hekayə) Zakir Sadatlının əziz xatirəsinə… Min doqquz yüz həşdat ikinci ilin yazı... Əfqanistanın Qəndahar şəhri yaxınlığındakı sovet hərbi bazası. Neftlə dolu y...

Davamı

2017-12-13 11:22:02

Sınmış budaq...

Meyxoş Abdullah

Sınmış budaq... (hekayə) ... Bir xeyli vaxt bundan qabaq, xarici ölkələrin birində, daha dəqiq desəm, Macarıstanın Esterqom şəhərində istirahətdəydim. Bütün şəraitin olmasına baxmayaraq yaman darıxırdım. Darıxmağımın da səbəbi buradakıların dilini yaxşı bilmədiyimə görə heç kəslə...

Davamı

2017-12-13 11:20:23

Qəmişini çək də...

Meyxoş Abdullah

Qəmişini çək də... Görürsən, birinin biriylə sözü çəpləşəndə qayıdıb deyir ki; - “Ə, qəmişini çək də!..” Oturub fikirləşirsən ki, a balam, görəsən bu “qəmiş” nə olan şeydir ki, onu çəkəndə mübahisə də kəsilir. Doğurdan da, bu barədə çox düşünüb-daşınsam da, sonda bir nəticəyə gələ bilmirdim. Tərslik...

Davamı

2017-12-13 11:19:36

Qaz yumurtası...

Meyxoş Abdullah

Qaz yumurtası (hekayə) Qış aylarıydı. Qar yağmasa da hava çox soyuq idi. Külək göydəki topa- topa buludları hara gəldi qovurdu. Havaların belə sərt və küləkli keçməsindən bilmək olurdu ki, tezliklə qar yağacaqdır. Belə günlərin birində, Teymur qoyunları çayın kənarındakı şamçada otarırdı. Qoyunlar, şaxta vurub yerə tökmüş yarpaqları acgözlülüklə gəvələyirdilər. Teymur əyninə dədə...

Davamı

2017-12-13 11:18:27

Papaq...

Meyxoş Abdullah

Papaq... (hekayə) Bozdar həyətdəki tut ağacinin altında, başını pəncələri arasına qoyaraq yatmışdı. Birdən, aralıda nə isə gumbuldadı. O, ömründə belə gurultu eşidmədiyindən bərk qorxdu. Yerindən qalxıb tövlənin böyüründəki damına cumdu. Elə təzəcə toxtamışdı ki, bayaq...

Davamı

2017-12-13 11:15:02

Mininci qadın...

Meyxoş Abdullah

Mininci qadın ( hekayə) Gecənin qaranlığında boynumun ardına dəyən avtomat qundağının zərbəsindən səndələyib, ağzıüstə yerə yıxılanda ölümün, artıq bir addımlığında olduğunu zənn edərək taleyimə acıdım. -“Demək mənimki bura qədərmiş” – düşündüm. Bəlkə, yenə...

Davamı