Proza


2019-12-29 18:49:46

NARINGÜL NADİRİN HEKAYƏSİ

Yazarlar.AZ

OYUNCAQ SİLAH (Hekayə) –1– Onu Seymurla birlikdə görənlər çox vaxt onları sevgili hesab edirdilər. Adamlara nə var ki?.. Onsuz da gördüklərinə inanırlar. Əlbəttə, o da, Seymur da bilirdi ki, belə bir şey yoxdur, sadəcə dostdurlar, vəssəlam! Onun özünə qalsa, çox istəyərdi ki, elə adamların düşündüyü doğru olsun. Hələ ürəyində bu dedi-qodulara bir az sevinirdi də… Onsuz da Seymuru sevirdi, amma...

Davamı

2019-12-19 19:07:46

MÜBARİZ SÜLEYMANLI - SÖZÜN SEHRİ

Yazarlar.AZ

Milyon illərdir ki,söz anlayışını ,sözün dəyərini,sözün qüdrətini, sözün varlığını dərk edir və sözü sevirik. Yaradanın da sözü yer üzünün əşrəfi insanın ixtiyarına verməsi də bir ilahi hikmətdir.Onun biz insanlara inamı və etibarından pöhrələnən bu əbədi söz xəzinəsi zaman-zaman öz nüfuzunu və müqəddəs bakirəliyini qoruduqca sözün yeri dəyişməz qalmaqdadır. Bəşəriyyətin inkişafına, formalaşma...

Davamı

2019-12-18 16:27:46

STİVEN REBLİ - MAVİ AY VADİSİ

Yazarlar.AZ

Mavi Ay Vadisi (Zaur Ustacın tərcüməsində) Mavi Ay Vadisi balaca bir kənd idi. Bu kənddə qoca nənəsi ilə birlikdə Li San adlı gənc qız yaşayırdı. O Mavi Ay Vadisində çox xoşbəxt idi. Ancaq bir məsələ onları narahat edirdi. Li Sanın nənəsi çox qoca və ağır xəstə idi. O,artıq işləyə və elə də çox pul qazana bilmirdi. Günəşli bir aprel səhərində nənə nəvəsini yanına çağırıb dedi, “Gəl otur,...

Davamı

2019-12-17 18:50:45

Sayman Aruzun “Nəsimi” dünyası

Yazarlar.AZ

Azərbaycan Prezident cənab İlham Əliyevin xalqımızın ədəbiyyatına,incəsənətinə,bütöblükdə mədəni həyatına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərir.Bünün parlaq təzahürlərindən biri də dahi Azərbaycan şairi və filosovu,böyük Şərq mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədər imzalanan sərəncamdır.Möhtərəm Prezident 2019-cu ili “Nəsimi ili”elan etdi.Böyük şairin yubileyi təkcə öl...

Davamı

2019-12-16 16:22:40

KAMAL CAMALOV YAZIR:

Yazarlar.AZ

MƏNALI ÖMRÜNÜN 24 İLİNİ NAXÇIVANDA ELMİN VƏ TƏHSİLİN TƏRƏQQİSİNƏ HƏSR EDƏN CƏFAKEŞ İNSAN Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin və elmin inkişafında ictimai-siyasi xadim Vasif Talıbovun xidmətləri ümmansızdır. Əmək fəaliyyətinə Xalq Maarifi Şöbə­sin­dən başlayan Vasif Talıbov elmi fəaliyyətdə mənalı və şərəfli həyat yolu keç­miş, qəlbinin odunu və hərarətini, ömrünün qaynar və coşğun illərini...

Davamı

2019-12-14 11:28:09

BAYRAM BAYRAMOV HAQQINDA

Yazarlar.AZ

(Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun ədəbi portreti) Azərbaycan ədəbiyyatının sovet mərhələsi nəsrinin ən görkəmli, müqtədir ədiblərindən biri olan Bayram Bayramov böyük ədəbiyyata öz yaşıdlarına nisbətən gec gəlsə də, hədsiz yaradıcılıq zəhməti və bənzərsiz isdedadı hesabına ədəbi aləmdə ləyaqətli yerini sürətlə zəbt etdi. Bu da ondan irəlı gəlirdi ki, tale elə gətirmişdi Bayram Bayramov yazıçılı...

Davamı

2019-12-08 08:53:05

GƏNC YAZARIN MƏHSULDAR ƏMƏYİ - VAHİD RZAYEV

Yazarlar.AZ

Şəxsiyyətin formalaşması haqqında ideyalar qədim dövr­dən etibarən meydana çıxmış, cəmiyyətin inkişafında mü­vafiq ola­raq zənginləşmə yolu keçmiş və Azərbaycan icti­mai-pe­da­qo­ji fikrinin mühüm probleminə çevrilmişdir. Orta əsrlərdə şəxsiyyətin for­­­malaşması ideyası insanın tərbiyə edilməsi kimi başa dü­­­şül­müş, yaxşı insan yetişdirilməsi məqsədini da­şı­mış­dır. Bu baxımdan Naxçıvan Dö...

Davamı

2019-12-06 10:12:31

Əfşan Yusifqızı Günəşim

Yazarlar.AZ

BIR GÜNƏŞ VAR və ya GÜNƏŞIN QÜRUBU Dünyamın içində, bir yeni dünya, Nə Günəşə bənzər, nə dəki Aya Nə yerə sığmayır, nə də səmaya, O, mənim bu kövrək ürəyimdədi. BIR GÜNƏŞ VAR və ya GÜNƏŞIN QÜRUBU – Mənim bu kövrək ürəyimin sakininə çevrilən biri…. Günəşə bənzəmir desəm də, amma Günəş kimi özəl, özünəməxsus bir enerjiötürücü idi. Yerin taleyi Günəşdən asılı olduğu kimi, mənim də ruhən yaşama...

Davamı

2019-11-28 19:26:12

Настоящий «мужик»

Meyxoş Abdullah

(Рассказ) Стояли последние дни лета. Сидя в тени тутового дерева, мы пили чай. Как-раз в этот момент к нам, запыхавшись, подбежал мой младший сын. Возбужденно размахивая руками, он сообщил - «куры перелезли в соседский двор!» Надо сказать, что наш участок от соседнего отделяла лишь невысокая проволочная ограда. Прервав чаепитие, я посп...

Davamı

2019-11-17 19:55:58

Горькая разлука/ Ширингюль Мусаева.

Şiringül Musayeva

ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ ВНЕЗАПНО Всё произошло неожиданно и внезапно: голос человека, которого я ещё и в глаза не видела, был таким знакомым, таким родным... Неужели я где-то слышала этот голос? Не знаю... Возможно, этим голосом говорил всадник на белом коне, в моих грёзах... У меня в душе царят трепет и ранимость – мне очень хочется увидеть владельца этого голоса... Открыв дверь, я вхожу в комнату....

Davamı