Proza


2019-11-17 13:35:56

"Əliş və Anna" haqqında

Yazarlar.AZ

Zaur Ustacın “ƏLİŞ və ANNA” poemasında ƏXLAQİ-MƏNƏVİ dəyərlər “Əliş və Anna” poeması Zaur Ustacın yaradıcılıq pasportudur Zaur Ustac “Günaydın” (“Ağçiçəyim”), “İstəməzdim şair olum hələ mən”, “Gülzar”, “Şehçiçəyim”, “Məhdud həyatın məchul düşüncələri”, “Mum kimi yumşalanda”, “Bayatılar”, “Balçiçəyim”, “Bərzəxdə”, “Gülünün şeirləri”, “Sevin ki, seviləsiz”, “Qəlbimin açıqcası”, “Ustadnamə”, “Nişan...

Davamı

2019-11-16 06:24:53

SÖZÜN QÜDRƏTİ – SƏSİN SEHRİ ƏBÜLFƏZ MUXTAROĞLU YARADICILIĞINDA

Yazarlar.AZ

Mənəviyyat insanın mənəvi şüuru ilə mənəvi davranışı arasında möhkəm əqidə ya­­­­­radan, onları tənzimləyən, hərəkətə gətirən, idarə edən daxili mənəvi tələbatıdır, in­sa­nın həyatda yerinə yetirməyə cəhd etdiyi idealın həqiqətə çevrilməsinə dərin inam, möh­­­­­­­kəm baxışlar sistemidir. Əqidəli adam prinsipial, sadə, təvazökar və humanist olur. Be­­lə prin­si­pi­al, sadə, təvazökar və humanist...

Davamı

2019-11-14 08:21:38

NARINGÜL - PROFESSOR

Yazarlar.AZ

PROFESSOR (hekayə) Professor 50-55 yaşlarında, ağbəniz, mavi gözlü, arıq bədənli, balacaboy qadındır. Son dəblə olmasa da, zövqlə geyinməyi xoşlayır. Ayağında həmişə hündür daban ayaqqabı olur. Üz-gözündən ətrafda hər kəsə meydan oxuyan hökmranlıq iddiası boylanır. Professor öz çəkisini, yerini, dəyərini bilən adamdır. Ətrafdakı adamlarla mümkün qədər məsafə saxlayır. Yaxından tanıyanlar...

Davamı

2019-11-13 02:22:32

Квитанция отеля на 2 дня...

Meyxoş Abdullah

(Рассказ) …Он с трудом открыл глаза. Сперва не сразу понял, где находится. Полежав некоторое время без движения, попытался упорядочить хаотичные мысли, роящиеся в голове. Уставившись на дорогую люстру в потолке, наконец, вспомнил, что вчера они остановились в этом отеле. Немного успокоившись, он хотел было встать с постели, чтобы попить воды. После вчерашнего похмелья пересохло во рту....

Davamı

2019-11-10 08:28:41

"Skrinşot" (hekayə)

Ceylan Mumoğlu

İstəyirsiz inanın, istəyirsiz yox, əvvəlcə heç nə göründüyü kimi olmur. Əvvəllər belə şeyləri ciddiyə almayıb, gülürdüm. "Bencamin Battonun müəmmalı hekayəsi" filmində bir qəza səhnəsi var. Qəzanın baş verəcəyi ana qədər bütün hadisələr sadalanır, göstərilir və elə qəşəng də izah edilir ki, "Həyatda yaşamağa məcbur olduğumuz şeylər var və biz əvvəlcədən bunları bilə bilmərik. Həyat belədir, tale...

Davamı

2019-11-08 14:50:50

"GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ" - SEHİRLİ KİTAB - TALEH XƏLİLOV

Yazarlar.AZ

Bu gün Azərbaycanda başqa sahələrdə: sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatda olduğu kimi, xalq maarifi sahəsində də ciddi inkişaf dövrü başlanmış, təhsilin əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Ölkənin qabaqcıl ziyalı dəstəsini təmsil edən maarifpərvər ziyalıların regionda ictimai-mədəni mühitin inkişafına, xüsusən təhsilə həmişə diqqət yetirməyə və qayğı göstərməyə sövq e...

Davamı

2019-11-02 01:38:45

Dəli dünyanın ağıllı adamı ...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) … Günlər ötdükcə, şahidi olduğu hadisələrə dözə bilməyən Dəli Bəybalanın az qalırdı ki, başına hava gəlsin… O gecələr də yata bilmirdi yuxusu, elə bil ərşə çəkilmişdi. Səhərə kimi başında dolaşan qarmaqarışıq fikirlər, onun beyninin iç...

Davamı

2019-11-02 01:36:34

Сель

Meyxoş Abdullah

(рассказ) (Посвящается детям, пострадавшим от стихийных бедствий) … Деревню затопило. Проливные дожди, лившие не переставая почти каждый день, превратили территорию села в один сплошной водоём. Дождь не прекращался. Казалось, кто-то острым ножом вспорол утробу неба и из неё селем хлынули воды....

Davamı

2019-10-25 03:46:26

KAMAL CAMALOV - HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA UŞAQ PSİXOLOGİYASI

Yazarlar.AZ

HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA UŞAQ PSİXOLOGİYASI XX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidməti olan sə­nət­kar­lar­dan biri də Azərbaycan romantik şeirinin banisi Hüseyn Caviddir. Onun bu janrda fəa­liy­yə­ti təsadüfi olmamışdır. Yaradıcılığında uşaq əsərlərinə əhəmiyyət verməsi, XX əsrin əv­və­lində Azərbaycanda milli məktəblər şəbəkəsinin nisbətən genişlənməsi və ana dilində...

Davamı

2019-10-21 11:27:47

ПАПАХА...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) … Боздар сладко спал под тутовым деревом, уткнувшись мордой в лапы. Вдруг издали раздался какой-то грохот. Боздар очень испугался, так как никогда прежде не слышал подобного громыхания. Вскочив, как ужаленный, он побежал в свою конуру возле конюшни. Едва он успокоился, как грохот повторился вновь – на этот раз совсем близко, под тут...

Davamı