Proza


2019-10-25 03:46:26

KAMAL CAMALOV - HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA UŞAQ PSİXOLOGİYASI

Yazarlar.AZ

HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA UŞAQ PSİXOLOGİYASI XX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında xüsusi xidməti olan sə­nət­kar­lar­dan biri də Azərbaycan romantik şeirinin banisi Hüseyn Caviddir. Onun bu janrda fəa­liy­yə­ti təsadüfi olmamışdır. Yaradıcılığında uşaq əsərlərinə əhəmiyyət verməsi, XX əsrin əv­və­lində Azərbaycanda milli məktəblər şəbəkəsinin nisbətən genişlənməsi və ana dilində...

Davamı

2019-10-21 11:27:47

ПАПАХА...

Meyxoş Abdullah

(рассказ) … Боздар сладко спал под тутовым деревом, уткнувшись мордой в лапы. Вдруг издали раздался какой-то грохот. Боздар очень испугался, так как никогда прежде не слышал подобного громыхания. Вскочив, как ужаленный, он побежал в свою конуру возле конюшни. Едва он успокоился, как грохот повторился вновь – на этот раз совсем близко, под тут...

Davamı

2019-10-18 08:17:17

Körpə nar ağacı

Rövşən Vəziroğlu

(Hekayə) Müəllif: Rövşən Ziya VƏZİROĞLU İyun ayının ortalarıdır. Göyçayın ucqar kəndlərindən biridir. Bu kənd özünün nar ağacları ilə məşhurdur. Kəndin bağlarında yetişdirilən Çəhrayı gülöyşə, Vələs, və İri gilə növləri dünyanın bir çox ölkələrində çox baha qiymətə satılır. Bağlarda meyvələr artıq yetişməyə başlayıb. Əs...

Davamı

2019-10-16 19:42:14

TALEH XƏLİLOV

Yazarlar.AZ

ZƏHMƏTKEŞ YARADICILIĞIN BƏHRƏSİ Naxçıvanda təlim-tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin tarixi Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin tərkib hissəsi kimi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Naxçıvan bölgəsi ən qədim dövrlərdən günümüzə qədər Azərbaycan xalqının mənəvi-mədəni sərvətlərinin, həmçinin məktəb tariximizin və təhsil mədəniyyətimizin zəruri hissəsini təşkil etmişdir. XIX əsr və XX...

Davamı

2019-10-09 07:58:10

NƏRGİZ İSMAYILOVA-HÜSEYN CAVİDİN “İBLİS” VƏ JOZE SARAMAQONUN “İSANIN İNCİLİ” ƏSƏRLƏRİNDƏ “İBLİS” SURƏTLƏRİ

Yazarlar.AZ

NƏRGİZ İSMAYILOVA AMEA Naxçıvan Bölməsi nergiz.ismayilova@hotmail.com HÜSEYN CAVİDİN “İBLİS” VƏ JOZE SARAMAQONUN “İSANIN İNCİLİ” ƏSƏRLƏRİNDƏ “İBLİS” SURƏTLƏRİ Məqalədə dahi Azərbaycan dramaturqu Hüseyn Cavidin “İblis” və Nobel mükafatına layiq görülən Portuqaliyalı yazıçı Joze Saramaqonun “İsanın incili” əsərlərindəki iblis surətlərindən söhbət açılır, həmçinin onların bənzər və fərqli xü...

Davamı

2019-10-08 12:26:43

ZAUR USTAC - TİVİLİ MÜƏLLİM

Yazarlar.AZ

TALEH XƏLİLOV HAQQINDA Taleh Fərman oğlu Xəlilov 01 oktyabr 1986-cı ildə Ordubad rayonun Tivi kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuş, 1992-2003-cü illərdə Tivi kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2007-ci ildə ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası”, 2011-ci ildə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanlığının “Pedaqogika nəzəriyyəs...

Davamı

2019-10-08 11:31:02

ZAUR USTAC - BİR MÜƏLLİM TANIYIRAM

Yazarlar.AZ

Bu gün onların günü. Bu gün onların sınağa çəkildiyi, yoxlanıldığı gündür. Hər il bugünkü gündə onlar ya “Müəllim” adlı qala divarına bir qızıl kərpic qoyub bu adı bir basamaq da yüksəldir, ya da yazıq, günahsız uşaqların müəllimlərinə söydürürlər. Nədənsə “Müəllim” sözü eşidəndə ilk ağlıma gələn şəxs Üzeyir Hacıbəyov olur. Bu haqda söhbətə başlamazdan əvvəl öz dünyasını dəyişmiş müəllimlərimi...

Davamı

2019-10-07 09:24:30

“PATRON”UN ÖLÜMÜ - NARINGÜL NADIR

Yazarlar.AZ

(İlk hekayəmdir. İllər əvvəl “Ulduz” jurnalında nəşr olunub.) Gonbul Sürəyya nəfəsi təngiyə-təngiyə otağa daxil olub qışqırdı ki, arvad öldü. Hamı bir anlıq donub qaldı. Əvvəlcə heç kim dinmədi, otaqdakılar key-key bir-birinin üzünə baxdılar. Bir qədər keçmiş qəfildən ortaya atılmış xəbərin buzu əridi, hamıya çatdı. Hərçənd ki, Sürəyya artıq eyni sözü üç- dörd dəfə təkrarlamışdı. Həyəcandan az...

Davamı

2019-10-05 02:43:01

Учитель пения...

Meyxoş Abdullah

Рассказ … Весна 1992 года. Шли ожесточенные бои. Звук вражеских снарядов, разрывавших гордое молчание гор, напоминал вой шакалов. Враг по своему подлому обыкновению начинал обстрел в сумерках. После захвата подряд нескольких деревень и поселков, он, подобно вкусившему кровь волку, окончательно озверел. Его главной целью теперь было любой ценой удержать захваченные позиции, сохранить военное пре...

Davamı

2019-10-03 22:15:25

Qiyamətə qalmayan qisas (Hekayə)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Qiyamətə qalmayan qisas Hekayə “Bütün yollar Qarabağa aparır!..” Şəhər sərnişin avtobuslarının bələdçi ekranlarında diqqətimizi çəkən, bizi içəridən silkələyən yazı Bədirlənmiş Ayın gümüşü işığından tuta-tuta dağ cığırı ilə iki nəfər irəliləyirdi. İkisi də bu yerlərə yaxşı bələd idi. Uşaq...

Davamı