Proza


2020-05-10 18:24:03

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ HAQQINDA FİKİRLƏRİ

Yazarlar.AZ

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və təşkilatçılıq qabliyyəti sayəsində Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bütün sahələr yüksək inkişaf etmişdir. Müstəqillik dövründə də Naxçıvanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri yetişməkdə olan gənc nəslin təhsilini inkişaf etdirmək, onun qayğısına qalmaq və gələcəyimiz olan gəncliyin həyatda lazımi yer tuta bil...

Davamı

2020-04-29 19:27:59

Zaur Ustac – qələmdar olmaq missiyası

Yazarlar.AZ

(Tənqidçinin xəfif eksklüziv münasibəti...) Tanıdığım istedadlı gənclər sırasında olduqca işgüzar, zəhmətkeş, obyektiv, prinsipial, hər cür manipuliyasiyadan uzaq, sözə-qələmə bağlılıq, həssaslıq, sözü-qələmi müqəddəs hesab edən və bu müqəddəsliyi hər məqamda qorumağa çalışan, içində klassik, modern maarifçilik ruhu daşıyan, bir sözlə, qələmdar olmaq missiyasını Heraklsayağı çiyinlərinə götürə...

Davamı

2020-04-27 17:09:16

SADIQ QARAYEV - MÖVCUDLUQ ŞÜKRANLIĞI

Yazarlar.AZ

İLAHİ, sənin əzəli və əbədi mövcudluğun var olub, olan və olacaqların yeganə səbəbidir. Şüurlu mövcud etdiklərindən biri kimi, sənə şükür edə bilməyimə sonsuz şükürlər edirəm… İLAHİ, sənə sonsuz şükürlər olsun ki, zaman xəttinin milyardlarla nöqtələrinin birində, mənə oxşar milyonların içindən birini- məni seçdin, mövcud etdin. Bu insan idrakına sığmaycaq ehtimallar çoxluğundan bir şans deməkd...

Davamı

2020-04-16 23:44:51

Qarğaların söhbəti ( Hekayə)

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Qarğaların söhbəti Hekayə Pəncərənin ağzına qonub “ qarr!.. qarr-r!..”-salıb qışqırışan iki qarğanın xoşagəlməz, qulaqbatırıcı səsindən Bəhruz k...

Davamı

2020-04-11 19:10:39

Çinar ağacı

Əzizağa Elsevər

Əzizağa Elsevər Çinar ağacı (Hekayə) Düz üç gün idi ki, yurdda rahatlıq pozulmuşdu. Düz üç gün idi ki, ananın göz yaşları qurumurdu. Övladları dil tapa bilmir, inad atını minib hərəsi bir tərəfə çapırdı. Öyüd-nəsihət də kar etmir, öz təs...

Davamı

2020-04-10 13:33:32

Любовные письма из сумасшедшего дома…

Meyxoş Abdullah

(повесть) Мрачное место, расположенное недалеко о города и огороженное от внешнего мира высоким каменным забором, производило на окружающих довольно устрашающее впечатление. Не только дети, но и взрослые обходили стороной эту проклятую, как все считали, территорию. Состоящий из домиков, напоминающих бараки, шумный лагерь, за каменной оградой которого нашли пристанище психически больные, в наро...

Davamı

2020-04-07 21:13:58

SONA ABBASƏLİQIZI – TALE YOLU (Povest)

Yazarlar.AZ

TALE YOLU (Povest) Hər dəfə mavi ekranda ahıllar evi haqqında gedən verilişlərə baxarkən onun ürəyi içim-içim əsərdi, əlləri titrəyərdi. Qorxulu hisslər keçirərdi Qumru nənə. Bəzən özünü bu atılmışların arasında görər, tənhalığın acı şərbətini dada-dada tənhalaşardı və kənddə yar-yoldaşının arasında nə qədər kimsəsiz olduğunu bil- dirməsə də, bu cəhdi boşa çıxar...

Davamı

2020-03-27 14:43:10

Yaşıl gözlü aktrisa...

Meyxoş Abdullah

Yaşıl gözlü aktrisa... (roman) 1-ci hissə ... Min doqquz yüz həşdat beşinci il, iyul ayının onyeddisi... Yayın qızmar günəşi ətrafa od saçırdı. Nəfəsləri təngidən yayın bu qorabişirən ayında Zirə kəndində Rəfiqə adlı gəlini...

Davamı

2020-03-15 21:19:00

Чужая честь…

Meyxoş Abdullah

рассказ У Рустам-киши было шестеро сыновей и одна-единственная дочка Зарифа. Жена его умерла много лет назад. Зарифа была старше своих братьев, и два года назад её выдали замуж за парня из соседнего села по имени Иса. Зять был человеком скромным, порядочным и трудолюбивым. И Рустам-киши, и Зарифа нарадоваться не могли на него. Но… было одно «но». Все шестеро сыновей Рустам-киши с первого же д...

Davamı

2020-03-09 23:35:40

Əsgər anasının borc dəftəri...

Meyxoş Abdullah

(hekayə) Əsgərin cənazasi axşamüstü, gün qürbə enəndə, hərbiçi yoldaşlarının çiynində evlərinə gətirildi. Qapı ağzında, torpağın üstə oturmuş anası yerindən dartınıb ayağa qalxmaq istədi, amma bacarmadı. Çiyinlərinə ağır bir yük q...

Davamı