Proza


2017-11-21 11:37:05

“Ulu Han Ata Bitikci”

Tariyel Azərtürk

Tariyel Azərtürk “Ulu Han Ata Bitikci” Epoxaöncəsi Türkün yeni tapılmış “Ulu Han Ata Bitikci” (Ulu Xan Ata Yazar) eseri bir mövcudluğu demeye də əsas verir. Əvvəla, buradakı Bitikçi termini Yazar deməkdir. Özü də əsəri kağıza, dəriyə deyil, daşa, qayaya qazıyan şəxsə deyilirdi qədim türkcə. Fəqət çətin ki, eserin həcmini bilməsək də, onun kitab kimi daşa qazıldığını demək olmaz. Biti fəaliyyət...

Davamı

2017-11-20 09:46:04

ŞƏHİDLƏR ANASI

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Nurəddin ƏDİLOĞLU ŞƏHİDLƏR ANASI (Iki hissəli dram) İştirak edirlər: Sənəm ana Vətən kişi Zülfi kişi Кomandir Hünər İntiqam Balayan Мarqo Хaçik Хoren Əsirlər – kişi,qadın və ik...

Davamı

2017-11-18 19:37:00

“MİŞA DAYI” (hekayə)

Firuz Mustafa

“MİŞA DAYI” (hekayə) Mikayıl Qarayev əsgəri xidməti Sibirdə çəkmişdi. Onun həyatının sonrakı dövrü də şimal şəhərlərindən biri ilə bağlı olmuşdu. Mən Mikayıl Qarayevlə tanış olduğum günü bütün təfərrüatı, dəqiqliyi ilə indi də xatırlayıram. Onda universitetin ikinci kursunda oxuyurdum. Bu yad şəhərdə heç bir qohum-...

Davamı

2017-11-18 15:29:27

YÜK

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB Yük (Hekayə) Fərhad kişi qoyun-quzunun ağzını, çox uzağa getməsinlər deyə, çəpərə sarı döndərib mamırlı daşın üstündə oturdu. Uzandıqca-uzanan tikanlı məftillər onun xəyallarını ötənlərə çəkdi... ...Atası çarvadardı. “Çarvadar Mahmud” deyərd...

Davamı

2017-11-18 15:10:44

TƏŞNƏ

Mükafat Yaqub

Mükafat YAQUB TƏŞNƏ (Kiçik hekayə) Titrək əlləri ilə stolun üstündə qoyulmuş təqaüdünü axtarıb taparaq, bir-neçə əskinas götürdü. Əl havasına oğlunun protez qolunu tutdu və pulları uzadıb: - Gör burda nə qədərdi, apar işıq pulunu ödə, - dedi....

Davamı

2017-11-18 15:08:59

Solaxay

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB SOLAXAY (Kiçik hekayə) Cəbhədən qayıdan zabit oğlunu ailəqarışıq həyətdə qarşıladılar. Hamı sevinirdi. Anası yaylığı ilə göz yaşlarını qurulamağa macal tapmırdı. Ayrılığın, həsrətin, nisgilin, nigarançılığın acısı idi, gözlərindən süzülürdü. Atası oğl...

Davamı

2017-11-18 15:06:47

Axmaq

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub. Axmaq Axmaqla dəlinin fərqi: Axmaq – başqalarının verdiyi ad, dəli – insanın özündə olan keyfiyyət, psixoloji hal. Axmaq Axmaq sözü indi ən dəbdə olan, çox işlənən sözdür. Misal üçün, əgər birisi öz haqqını tələb edirsə, hüquqlarının tapdalanmasına dözməyib etitaz edirsə, kənardakılar, mütləq onu müzakirə edəcək,...

Davamı

2017-11-18 15:01:15

Zəhmin hökmü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub ZƏHMİN HÖKMÜ (Hekayə) Təzə şoferi Səməd həyət darvazasını açdıqdan sonra yenidən maşına oturdu və həyətə sürüb, düz pılləkənin “ətəyində” saxladı. Adəti idi, elə maşında...

Davamı

2017-11-18 14:58:14

Virtual məhəbbət

Mükafat Yaqub

MÜKAFAT YAQUB Virtual məhəbbət Çəhrayı dumanın arxasından gülümsəyən qızın sarışın, girdə sifəti Rüstəmin bütün varlığını özünə tərəf çəkirdi. Yaxınlaşdıqca qız uzaqlaşırdı. Özü də çəhrayı dumanın əhatəsində uçurdu. Ancaq heç cürə bu gülümsər, ay işıqlı qıza yaxınlaşa bilmirdi. Əllərini ona tərəf uzadaraq uçur, qız isə uzaqlaşırdı. Çağırmaq istəyirdi,...

Davamı

2017-11-18 14:46:09

Qapı döyüldü

Mükafat Yaqub

Mükafat Yaqub Qapı döyüldü (Hekayə) -Salam-əleyküm, yorulmayasız, - gündəliyini bir əlindən o biri əlinə ötürərək, gün düşməsin deyə, əlini gözlərinin üstünə qoyub damda əlləşən montyoru salamladı. -Ay, əleyküm-əssalam, nə təhərsən, Sarvan müəllim, nə var, nə yox? – montyor Ənv...

Davamı