Proza


2019-07-02 14:13:15

KAMAL CAMALOV

Yazarlar.AZ

ŞAİR İLHAMININ VƏRƏQLƏRƏ SƏPİLMİŞ ŞEİR SƏTİRLƏRİ Qarşımızda atəşpərstliyin simvolunu alov dili ilə təcəssüm etdirən bir kitab var. Kitabın adı “Şeir özü çınqıdır”. “Nuhçıxan-Naxçıvan” (2006), “Köksüm altda söz döyünür” (2008), “Qarabağdır Azərbaycan” (2010), “Son sevgi məktubum” (2012), “Ömür boyda zaman” (2016) kimi şeir kitablarını sevə-sevə oxuduğumuz pedaqoq-şair Tofiq Qəbul. Güclü xarakter...

Davamı

2019-06-29 07:54:00


2019-06-28 17:19:35

Calaq

Meyxoş Abdullah

Calaq... (hekayə) ... Həyətimizin tən ortasında qollu-budaqlı bir tut ağacı vardı. Dünyaya göz açandan, o tut ağacını eləcə boy- buxunlu, budaqlarının ucları az qala göyə dirənən görmüşdüm. Kəndin hansı yanından baxsaydın, gözünə dəyən birinci o tut ağacı olacaqdı. Bu, yarımdünya tut ağacının yaz-yay...

Davamı

2019-06-14 06:17:29

Gülər Eldarqızı - Akif Şahverdiyev - anım günü.

Yazarlar.AZ

Vəsiyyət: “Başdaşıma yaşadığım illəri qoyub, doğulub-öldüyüm illəri yazmayın. Bilirəm, deyəcəksiniz: Yazıq, gəldi, yaşamadı, getdi.” (Akif Şahverdiyev) “Hərənin qəlbində bir nisgil var. Hərənin könlündə kiminsə yeri görünən boşluğu var. Ayrılığına dözə bilmədiyimiz adamlar yadımıza düşdükcə ürəyimizdən kövrək bir istək keçir – onunla görüşmək istəyi. Lakin bu mümkünsüzlüyü bildiyimizdən həs...

Davamı

2019-06-07 22:21:39

At qurdu...

Meyxoş Abdullah

At qurdu… (hekayə) … Qarnında ağrılar başlamışdı. Səhərdən axşamacan doğram-doğram doğranırdı qarnının içi. Kəskin ağrıların təsirindən ilan kimi yerindəcə qıvrılırdı. Ağrılar tutanda canını qoymağa yer tapa bilmirdi, bədəninə qotur düşmüş it kimi özünü ora-bura dürtərək, sürtünməyə yer axtarırdı. Qarnında, el...

Davamı

2019-06-02 20:42:41

EL YERİDİ, YALQIZ QALDIN SƏHRADA...(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

Yazarlar.AZ

Gəlimli-gedimli, ölümlü-itimli bu gidi dünyaya göz açmağından yüz yetmiş il keçir, Dədə Ələsgər! Yüz yetmiş il əvvəl göz açdığın ulu Göyçə torpağı oğuz ərənlərinin yurduydu... Yüz yetmiş il əvvəl piran olub ağır-ağır dolandığın axar-baxarlı yaylaqlar bizim bədöy atların ayaq səslərinə bel bağlayıb yaşıllana-yaşıllana süsənə-sünbülə bürünürdü... Yeddi il əvvəl nurlu məzarına sərin mehiylə layla ç...

Davamı

2019-05-19 21:14:24

OLSUN

Zaur USTAC

(B: 01:14) Bir ümid işığı yandı bu axşam, Cırtdan tərəfindən görülən olsun… Gecənin bağrında zərrə bəsimdi, Yetər ki, sonadək sürülən olsun… * * * Bu əllər uzanıb haçandıır sənə, Bir iriz, bir cığır, yol göstər mənə, Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə, Lap elə, Musaya verilən olsun… * * * Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən, Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən, Ruhuma qida ver, görklü ri...

Davamı

2019-05-14 17:11:10

Yatmış vicdanın oyanışı

Meyxoş Abdullah

Yatmış vicdanın oyanışı... ( hekayə) 8 may 20... - ci il... saat 11-30. Keçiriləcək bayram tədbirinin başlanmasına yarım saatdan bir qədər artıq vaxt qalmışdı.... O, qayalıqların arasına pərçimlənərək “ovunu” gözləyirdi... Günəşli hava idi. İki gündənbəri yağan şıdır...

Davamı

2019-05-05 14:42:28

TOFİQ QƏBUL - KÖKSÜNDƏ SÖZ DÖYÜNƏN ŞAİR

Yazarlar.AZ

Tofiq Qəbul Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan, yazı üslubu və fikrin ifadəsində özünəməxsusluğu ilə seçilən şairlərdəndir. Onun yaradıcılığı, hər şeydən əvvəl, xalqının bədii sərvətinə söykənir. Dünya ədəbiyyatı nümu­nələrini öz təfəkkür süzgəcindən keçirən şair milli özünüdərki ön sıraya çıxarır və əsərlərində məhəlli düşüncə ilə deyil, sırf milli düşüncə ilə çıxış edir. Tofiq Məmmədsadıq...

Davamı

2019-05-03 02:57:05

ZAUR USTAC - İYİRMİ İKİNCİ YAZI

Zaur USTAC

DAHİLƏR VƏ QAHİLƏR və ya SU DÜNYAYA AÇILAN BİR PƏNCƏRƏDİ (İyirmi ikinci yazı) Salam olsun, çox dəyərli oxucum. Uca Yaradana bütün yaranmışların ünsiyyətlərindəki səslərin, dillərindəki kəlmələrin sayının min qatı qədər şükürlər olsun ki, belə vacib və faydalı mövzuda sizlərlə həmsöhbət olmaq da qismətdə var imiş. Son günlərdə olduqca bəsit və gülünc iddialarla istər sosial şəbəkələrdə, i...

Davamı