Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!
Müəllif: Zaur USTAC


15.03.2018


DÜŞÜNÜRƏM...

Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan...

Lap, bir-iki bicbalanı qat gözə.

Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can...

Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat  sözə.

Sual doğur, onda nədir çatmayan???

Cavab budur: -  “Atillanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

*        *        *

Çay, o çaydır, göl, o göldür, dan, o dan...

Ufaq-təfək olmayanı keç bizə.

Toy, o toydur, çöl o çöldür, xan, o xan...

Biraz böyük, biraz kiçik, keç sözə.

Qürub da o, onda nədir çatmayan???

Cavab sadə: -  “Çingiz xanın öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!*        *        *

Hay, o haydır, rum, o rumdur, biz, o biz...

Tərliyinə yapışanı  ver yelə.

Say, o saydır, qom,  o qomdur, diz, o diz...

Tutuşanda aşmayanı ver belə.

Bəs beləsə, onda nədir çatmayan???

Cavab təkdir: -  “Sultan Fateh öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!*        *        *

Rey, o Reydir, Şam, o Şamdır, yol, o yol...

İnsan həmin, adamlar o, düş düzə.

Köy, o köydür, kənd, o kənddir, el, o el...

Əsl qədim, tarix zəngin, xoş  bizə???

Haqlı sual, onda nədir çatmayan???

Cavab yekdir: -  “Xətainin öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!*        *        *

Mey, o meydir, cam, o camdır, din, o din...

Əyri-müyrü düzəlişi  yaz  düzə.

Pay, o paydır, yem, o yemdir, hin, o hin...

Zaval gəlməz doğru sözə, yaz düzə...

Fəqət sual, onda nədir çatmayan???

Cavab birdir: -  “Şah Qacarın  öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!

*        *        *

Ley, o leydir, sar, o sardır,  vağ,  o vağ...

Yarasanı mixi xətlə yaz mizə.

Huy, o huydur, gül, o güldür, bağ, o bağ...

Dəmi boş ver, onu kəsir yaz bizə.

Sual həmin, onda nədir çatmayan???

Cavab netdir: -  “Atatürkün öfkəsi”!!!

Bizdə çatmır, dədələrin hikkəsi!!!15.03.2018. Bakı. (9:19 – 19’)Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


10 dəfə oxundu

Axtarış