GÜLƏR ELDARQIZI ŞEİRLƏR
Müəllif: Yazarlar.AZ


14.07.2019


Gülər Eldarqızı çağdaş yazarlar içərisində istər sözə, istər ədəbi aləmə münasibəti ilə, yanaşma tərzi ilə fərqlənir. Bu xanımın qələmindən çıxan misralar ilk baxışda mücərrəd göründüyü qədər həyati və realdır… Onun ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi nümunələr ibrətamiz olduğu qədər praktik, praktik olduğu qədər də yaşam mücadiləsi verən, sağa-sola dartınıb, bir yol arayışında olanlar üçün əsl istinad nöqtəsi, doğru yol göstərən məşəldir. Elə bir məşəl ki, ətrafımızı sarmış zülmətin bağrını dələrək irəliləməkdə köməklik edir… Keşməkeşli həyat yollarında sənələyənlərə yol göstərir… Tərəddüdləri aradan qaldırmaqda kömək edir… Gülər Eldarqızından bir-neçə nümunə təqdim edirik:

Hamı günah içində

Hamı günah içində,
hamı ora getmək istər.
Ömürlər bir ah içində,
ömürlər sona yetmək istər.
Hardadır cənnət?!
Milyon-milyon illərdir
ona doğru yol gedirik.
Misqal-misqal ümidlərlə,
şübhələrlə bol gedirik.
Bu dünyadakı yorğunluğumuz
cənnətdə çıxar deyirik.
Savabımız ağır gələr,
günahı yıxar, deyirik.
Fəqət,
yorulduq, söküb atmaq üçün
gücümüz yetmədi
Yerin, göyün dayaqlarına.
Qovuşa bilmədiyimizi anlayıb,
atdıq cənnəti
Anaların ayaqlarına.

Acı xatirə

Əqrəbdən asılıb, dayanmışam ki,
Sənli günlərimi saxlaya bilim.
Geriyə dönməyə üzüm yox artıq,
Elə bir söz de ki, ağlaya bilim…

Acı xatirə də şirin dadarmış,
Hər dəfə yadına salıb duyunca.
Deyirlər sevgini elə yaşa ki,
Yandırsın qəlbini ömür boyunca.

Kimin məhəbbəti sonacan yetib,
Kimin arasında söz olmayıb ki…
Gümansız, şübhəsiz ömür yetişməz,
Günahkar ürəkdir, göz olmayıb ki…

Sən mənim ömrümə elə hopmusan,
Bütün təqvimlərdə görürəm səni.
Əksin möhürlənib baxışlarıma,
Divar saatına hörürəm səni.

Olmaz

Bağa baxmasan saralar,
Solar, bağ olmaz, bağ olmaz.
Dağ Ağrı olar, candakı
Ağrı dağ olmaz, dağ olmaz.

Bu al günü, ala günü,
Yaman günə qala günü!
Bir-birinə cala günü,
Ötən çağ olmaz, çağ olmaz.

Üzümüzə gülən bilər,
Gözümüzü silən bilər,
Bu həsrətlə bilən bilər
Canım sağ olmaz, sağ olmaz.

Dini para adamların,
Nəfsi yara adamların,
Qəlbi qara adamların
Üzü ağ olmaz, ağ olmaz.

Sənsiz səsim boğulur

De hardasan, əzizim,
Sənsiz səsim boğulur.
Bilirsən, sevənlərin
Ruhu əkiz doğulur.
Sözləri qoşa, doğma
Rəngləri həmrəng olur.
Duyğuları da eyni
Bəstəsi ahəng olur.
İndi uzaqlardasan,
Bilirəm yəqin bunu.
Çünki yetim könlümün
Ərimir buzu, donu…
Bir azca düşün məni,
Hiss edim nəfəsimdən.
Darıx ki, azad olum
Sənsizlik qəfəsindən.
Bax görürəm, indicə
Mənə məktub yazırsan.
İlk sətiri qürurdur,
Yazıb, yenə pozursan…
Yuxuların qarışıb,
Fikrin orda- burdadı.
Özünü axtarırsan?
Qayıt, burda, burdadı.

Üfüqə yol alsın baxışlarımız

Sənin gözlərindən məhəbbət yağır,
Mənim ürəyimdən sədaqət, gülüm.
Sənsiz ötən anım ağırdan ağır,
Gəl axtarma məndə qəbahət, gülüm.

Payız günəşinin gününə qızaq.
Günahı görməyək yaşda, fəsildə.
Bir də ki, nə fərqi isti ya sazaq,
Aşiqə bahardır hər bir fəsil də.

Uyu dizlərimdə, gözlərimə bax.
Kam alaq həsrətdən, qərinələrdən.
Bir mahnı söyləyim, sözlərimə bax,
Həsrətin boylanır təranələrdən.

Seyr edək günəşin qürub çağını,
Üfüqə yol alsın baxışlarımız.
Əbədi dünyanın qara- ağını,
Bəzəsin, iz qoysun naxışlarımız.

Bir qadın boylanar yoluna sənin

Gedirsən, yaxşı yol, uğurlar olsun,
Sanmaki quruyub göz yaşım mənim.
Hər addım başında anla ki, duy ki,
Bir qadın boylanar yoluna sənin…

Həsrətin dadını duyanlar bilər,
Vüsal nəkarədir onun yanında?
Əslində sevənlər gizlicə sevər,
Söz də yerin tapar öz məqamında.

“Sevirəm mən səni” deyənə yazıq,
O hardan bilsin ki, məhəbbət nədir.
Söz ilə deyilən dodaqda qalar,
Nə hörmət yaranar, nə qiymət, qədir.

Bir qadın boylanar yoluna sənin,
Solğun etirafı içində boğan.
Bir qadın boylanar yoluna sənin,
Ömrün payızında günəştək doğan.

AYRILIQ

Ayrılıq bir rəsm ki,
Al-yaşıl rəngi pozuq.
Elə bir musiqi ki,
Ritmi, ahəngi pozuq…

Boş şübhələr, gümanlar
Yeyib bitirər ömrü.
Ayrılıqdan kim anlar,
Salıb itirər ömrü.

Bilməzsən axşam nə vaxt,
Səhər nə vaxt açılar.
Üfüqdən gözlərinə
Dəli həsrət saçılar.

Çiçək bilib könlünə
Arı – kədər daraşar.
Bəlkə də sevənlərə
Elə həsrət yaraşar.

Bir nəğmə oxudum sənə

İstəmirəm qovuşaq biz,
Nolar, incimə sözümdən.
Bir gün hər şey adiləşər,
Sevgimiz düşər gözümdən.

Hər şeyin bir sonu vardır,
Sevgi də yetməz başatan.
Hər gün sənə qovuşmağa
Ümiddir məni yaşadan.

Bəlkə sənin ürəyində
Od olub, birdən sönərəm.
Bəlkə gözlərindən düşüb,

Mən də bir heçə dönərəm.

Mənim kimi sən də hər gün
Qəlbinə qəm toxudunmu?
Heç qovuşanlar haqqında
Nağıl, dastan oxudunmu?

Bu sevgi elə ilk başdan
Qəlbin narahatlığıdır.
Yoxluğun elə yoxluğum,
Varlığın da varlığımdır.

Bir nəğmə oxudum sənə,
Demə ki, boş, hədər səsdi.
Elə uzaqdan uzağa
Sevmək, sevilmək də bəsdi.

Bir gün hər şey adiləşər,
Sevgimiz düşər gözümdən.
İstəmirəm qovuşmağı,
Nolar, incimə sözümdən.

Sənin sözlərindir

Sevgimizin qarğışı,
Alqışı da sənindir.
Bu yağan yaz yağışı
Qəlbin kimi sərindir.

Sənsiz qəlbim üzülən,
Yoluma qəm düzülən.
Gözlərimdən süzülən
Gövhərindir, zərindir.

Həsrət məni yaxanda,
Gecə göyə baxanda,
Pəncərəmə baxan da
Ulduz yox, gözlərindir.

Eşq yozduğum şeirlər,
Yol azdığım şeirlər,
Mən yazdığım şeirlər
Həm sənin sözlərindir.

Çərpələngtək uçurum,
Qəlbi sənə köçürüm.
Aramızda uçurum
Xəyal qədər dərindir.

Mən heç uşaq olmamışam

Mən heç uşaq olmamışam,
Böyük gəlmişəm dünyaya.
Bu həyatın acısını
Bilib gəlmişəm dünyaya.

Mən heç uşaq olmamışam,
Eşitmədim nağılları.
Acıyla birgə dadmışam
Şirin- şəkər noğullları.

Mən heç uşaq olmamışam,
Duymamışam laylaları.
Yuxulara qonaq olub
Ana-ata qayğıları.

Mən heç uşaq olmamışam,
Uşaqlığım içimdədir.
Dünyanın ağ-qara donu
Qəlbimlə bir biçimdədir.

Mən heç uşaq olmamışam,
Bu nə qismət, bu nə sirrdir?
Həyatın ən ağır yükü
Dərdimlə tarazdır, birdir.

Mən heç uşaq olmamışam,
Uşaq olmaq istəyirəm.
Pisi, yaxşını bilmədən
Uşaq ölmək istəyirəm.

Müəllif: Gülər Eldarqızı

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93 E-mail: zauryazar@mail.ru

6 dəfə oxundu

Axtarış