MÜNACAT
Müəllif: Zaur USTAC


09.06.2018


MÜNACAT
==poemadan parça==
Şükürdən güc alıb sözüm, söhbətim,
Səndən gizli deyil, şəksiz niyyətim.
Qəlblərdə olanı görüb, bilənsən,
Kimə nə lazımdı onu verənsən.
Yazar, ancaq yazar demişəm hər dəm,
Əgər söz sahibi eyləsə hərdəm.
Qələmə and içən uca Yaradan,
Münacata çıxıb bu qələmtutan...
Əllərim göydədir, dilim duada,
Dua eyləyirəm qohuma, yada...
Şamaxı torpağı qədimdən qədim,
Xaqnisi mənim, Nəsimi mənim...
Başqa bir dühanı gəzirəm burda,
Tarixin kələfin çözürəm burda...
Üstündə durduğum bu köhnə körpü,
Yüz illər əvvələ atacaq törpü...
Yazda da gəlmişəm, qışda da bura,
İçimdə bir ocaq möhtacdır qora.
Hər şey çin-çin durub ruhun rəfində,
Kəlmələr sıraya durub dilimdə...
Bir türlü “Bismillah” edə bilmirəm,
Yeddi yüz əqdəmə gedə bilmirəm...
Ruhuma qanad ver Adil Allahım,
Bir kərə o günə gedim qayıdım...
Bu köhnə körpünün daşı danışsın,
Otların qurusu, yaşı danışsın.
Düz yeddi əsrdir şahidlik edən,
Bu körpü bir namə versin himindən...
Ey bütün gizlindən agah Allahım,
Dağları, daşları yandırıb ahım.
Xeyirə yozulu nişan ver mənə,
Şübhəsiz bəllidir hamısı Sənə...
Nə, harda, kimindir tək bilən Sənsən...
Kimə nə lazımdır onu verənsən...

Qeyd:
...poemanın əvvəlində münacat bölümü...


Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ


8 dəfə oxundu

Axtarış