OLSUN
Müəllif: Zaur USTAC


19.05.2019


(B: 01:14)

Bir ümid işığı yandı bu axşam,
Cırtdan tərəfindən görülən olsun…
Gecənin bağrında zərrə bəsimdi,
Yetər ki, sonadək sürülən olsun…
* * *
Bu əllər uzanıb haçandıır sənə,
Bir iriz, bir cığır, yol göstər mənə,
Gələrəm, baxmaram; uzuna, enə,
Lap elə, Musaya verilən olsun…
* * *
Qoy keçsin səhradan, ya da meşədən,
Yarağım, əsləhəm; qələm, tişədən,
Ruhuma qida ver, görklü rişədən,
Qoy daşdan, qayadan sorulan olsun…
* * *
Qoy, dahi Nəsimi olsun yoldaşım,
Xətai qoy olsun, mənim qəmdaşım,
Nadiri, Qacarı eylə sirdaşım,
Dostum dost yolunda dirilən olsun…
* * *
Ustacam, dilimdə şükür bitibdi,
Daim dualarım Sənə yetibdi,
İndi bu qulunun səmti itibdi,
Nişan ver, bir yana varılan olsun....


(Q: 01: 36)

20.05.2019. Bakı. (01:36 – 22’)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

15 dəfə oxundu

Axtarış