Tapdıq ƏLİBƏYLİ - DƏDƏ ƏLƏSGƏR
Müəllif: YAZARLAR.AZ


25.03.2021


DƏDƏ ƏLƏSGƏR
Sözə naxış vurub ozan dilində,
Əzəli-əbədi Göyçə elində.
Bəsirət gözü var Dədə elmində,
Nur, haqq işığıdır Dədə Ələsgər!
* * *
Xalqa həqiqətdən mətləb qandırıb,
Şeytanı öldürüb, nəfsin yandırıb,
Özü könüllərdə xaniman qurub,
Pir, haqq aşiqidir Dədə Ələsgər!
* * *
Sazıyla haqq sözün isbatın verib,
Hər yanı eşqiylə baxanda görüb,
Təbi-təbiəti göylərdən gəlib,
Bir haqq aşığıdır Dədə Ələsgər!
* * *
Nur, haqq işığıdır Dədə Ələsgər!
Pir, haqq aşiqidir Dədə Ələsgər!
Bir haqq aşığıdır Dədə Ələsgər!
Sirdir, haqq işidir Dədə Ələsgər!
Müəllif: Tapdıq ƏLİBƏYLİ

4 dəfə oxundu

Axtarış