TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)
Müəllif: Yazarlar.AZ


12.09.2019XURAFAT

Bir millətin, camaatın,
Döndər üzün dinə sarı.
Al ləzzətin hər saatın,
Nadanlığı dinə sırı!

Qoyma açsın gözlərini,
Qoyma desin sözlərini,
Gətir yerə dizlərini,
Söylə dindi yoxu- varı!

Təbəssümlə, gülə-gülə,
Şüurları iflic elə.
Qoyma dinə, gələ dilə,
Ayılmasın koru, karı.

Ye, iç , öldür şəhvətini,
Götür, dağıt sərvətini,
İnsanlığa nifrətini,
Dindən uzaq “din” lə sarı!

Götür üzdən ar, isməti,
Qalmasın heç əlaməti,
Xurafatdı nəhayəti,
Bilməyənlər bilsin barı!

11.09.2019.

<<<TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)>>>

NİYƏ

Quran yerə nazil olub gəldisə,
Niyə bəşər mövhumata qapıldı?
Haqq yolunu insan görüb bildisə,
Niyə bəşər xurafata qapıldı?

Baş üstündə tutub , bayraq eyləyib,
Məzmununu silib qıraq eyləyib,
Şüurlara silah- yaraq eyləyib,
Niyə bəşər cəhalətə qapıldı?

Nə çox oldu öz ağlıyla yozanlar,
Din söyləyib , dinin kökün qazanlar,
Əldə kitab yoldan çıxıb azanlar,
Niyə bəşər rəzalətə qapıldı?

Cavabını deyən yoxdu bu sirrin,
Qan içində hər qarışı bu yerin,
Nə zamandı vurur, qırır bir- birin,
Niyə bəşər şəhadətə qapıldı?

Qardaş deyir dildə insan insana,
Adəm oğlu asi olub cahana,
Qulaq verən yoxdu aha, amana,
Niyə bəşər fəlakətə qapıldı?

10.09.2019.

<<<TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)>>>

ÜRƏK VERMƏRƏM

Hədiyyə eylədim qəlbimi sənə,
Başqa ürəklərə meylini salma!
Götürüb qoysan da tozlu küncünə,
O axı ürəkdi , laqey(i) d olma!

Ürək göndərməyə ünvan axtaran,
Xırda ürəklərin sahibi çoxdu!
Ürəyin ürəkdə dəfn edib duran,
Mənim tək sədaqət göstərən yoxdu!

Mən sənə bir böyük ürək vermişəm,
Səadət taparsan qədrini bilsən!
Ürəklə önünə dünya sərmişəm,
Dünyamız məhv olar önündən silsən!

Təvəkkül sinəndə ürək kimidi,
Ruhumla, canımla səndə cəməm mən!
Eşqinlə su kimi, çörək kimidi,
Bir başqa dilbərə ürək vermərəm!

09.09.2019.

<<<TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)>>>

GƏL

Ruhuma dolduqca sevgi qoxusu,
Çəkilib qəlbimə bir başqa yol, gəl.
Nə vaxtdı ” canının ” yoxdu yuxusu,
Yuxu ol, röyam ol, könlümə dol, gəl!

Dirigöz açıram sübhü, sabahı,
Yandırır, dan sökür qəlbimin ahı,
Biçarə könlümün sənsən pənahı,
Yuxu ol, röyam ol, könlümə dol, gəl!

Gecənin qarası olsa da pərdə,
Bükülüb gözümdə olubdu girdə,
Geciksən sevdiyin düşəcək dərdə,
Yuxu ol, röyam ol, gözümə dol, gəl!

Bir dəli adamam, ruham elə bil,
Özümdən çıxmışam, yoxam elə bil,
Tikilib yaxana yaxam, elə bil,
Yuxu ol, röyam ol, özümə dol, gəl!

07. 09. 2019.

<<<TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)>>>

XALQIM

Torpaqdan uzaqdı, yurddan uzaqdı ,
Yad olub, yadlaşıb yurduna xalqım!
Sən demə quzudu, qurddan uzaqdı,
Naxələf çıxıbdı qurduna xalqım!

Çoxdandı bölünüb, para- paradı,
Dörd yanı qan verən dərin yaradı,
Nə torpaq aradı, nə yurd aradı,
Bürünüb, bükülüb dərdinə xalqım.

Namus əldən getdi, qeyrət yeyildi,
Namərdlər önündə düşdü, əyildi,
Üzünə hədələr, hədyan deyildi,
Bir kərə baxmadı ardına xalqım!

Bir yanda şəhidlik, bir yanda düyün,
Çal – çağır batırıb ağı səs- küyün,
Zatından igiddi, olub ərköyün,
İtaət eyləyir hər dinə xalqım!

Düzəlt qamətini, hələ gec deyil,
Hay torpaq qaytarmaz, dığa gic deyil,
Vallah, bu etdiyin, kişi, öc deyil,
Arxa ol, dayaq ol orduna xalqım!

Alınsın Qarabağ, gülsün Zəngəzur,
Həm Göyçə, İrəvan tapsınlar hüzur,
Təvəkkül hissinə qapılıb yazır,
Sadiq ol kökünə, irqinə xalqım!

06 09. 2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU (MƏMMƏDOV)

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ


2 dəfə oxundu

Axtarış